Poznanie

Vrchol renesancie predstavuje Michelangelo Buonarroti. Svojimi výtvormi doteraz udivuje svet. Vo svojich útrobách ich neskrývajú iba také múzeá ako francúzsky Louvre, ale sochárovi a maliarovi sa dostalo pocty skrášliť majestátne chrámy Božie. Asi najznámejšiu fresku vytvoril v Sixtínskej kaplnke. Do maľby vložil aj pomerne rebelský podpis - lebo taký Michelangelo bol. V časti veľdiela zobrazuje moment, keď Boh svojím dotykom vloží iskru života do Adama. Cirkev doteraz tvrdí, že za akoukoľvek existenciou života stojí Boh, a hlása teóriu stvorenia Adama a Evy. Už začiatkom 16. storočia, keď šat kaplnky vznikal, sa talianskemu umelcovi skostnatená predstava takého vzniku Zeme nepozdávala. Do najznámejšej scény fresky zakomponoval známy vedecký odkaz - anjeli okolo Boha sú zorganizovaní do tvaru, ktorý výrazne pripomína ľudský mozog, a teda odkazuje na vedu, protipól cirkvi. Historici sa domnievajú, že autor chcel poukázať na to, že život nie je bez poznania a umu plnohodnotný - preto zobrazil, ako Boh cez iskru vnukol Adamovi práve poznanie, nielen život.

Poznanie
Poznanie
Zdroj: profimedia.sk