Autorka portálu pethelpful.com Sheila Brownová pri výskume svojom zistila, že čo odborník, to iný názor na to, ktoré plemená psov sú „najagresívnejšie“. Zoznam týchto desať najagresívnejších plemien psov zostavila na základe testu temperamentu vykonaného spoločnosťou American Temperament Test Society a dostupných zdrojov. Niektoré plemená vykazovali známky agresivity, paniky alebo extrémnej plachosti viac ako iné.

Brownová sa obmedzila na desať plemien, ktoré sa najčastejšie považujú za agresívne alebo nebezpečné. „Agresia psov je definovaná ako nebezpečné správanie zamerané na iného jedinca vrátane iných zvierat,“ znie definícia agresie psov. Toto správanie zahŕňa štekanie, vrčania, skákanie aj samotné hryzenie. Príčinou tohto správanie môže byť ochrana svojho teritória, ale aj strach či pocit úzkosti.

10. Sibírsky husky

Saňový pes: Sibírsky husky je mocný pes polárnych oblastí využívaný hlavne na preteky psích záprahov. Hoci sa toto plemeno pravidelne objavuje v zoznamoch agresívnych psov, Brownová vo svojom výskume nemohla nájsť štúdiu, ktorá by to dokazovala. Sama má s huskym len dobré skúsenosti. Podľa nej má tendenciu správať sa teritoriálne a nie vždy je milý k iným psom, ale k deťom je zvyčajne dobrý.
Saňový pes: Sibírsky husky je mocný pes polárnych oblastí využívaný hlavne na preteky psích záprahov. Hoci sa toto plemeno pravidelne objavuje v zoznamoch agresívnych psov, Brownová vo svojom výskume nemohla nájsť štúdiu, ktorá by to dokazovala. Sama má s huskym len dobré skúsenosti. Podľa nej má tendenciu správať sa teritoriálne a nie vždy je milý k iným psom, ale k deťom je zvyčajne dobrý.
Zdroj: TASR