Zlatý vek pornofilmov nemilosrdne ukončil príchod videokaziet, neskôr DVD - ečiek a internetu. Porno bolo dostupné, postupne stratilo na výnimočnosti.
Zlatý vek pornofilmov nemilosrdne ukončil príchod videokaziet, neskôr DVD - ečiek a internetu. Porno bolo dostupné, postupne stratilo na výnimočnosti.
Internet