„Celý život som sa venoval niečo inému - pracoval som v jadrovej energetike, robil som personálneho manažéra, pripravoval školenia pre manažérov. Ale ako vyčíslite prínosy pre firmu z týchto školení?," zamýšľa sa chemický inžinier Jozef Boďa (66). Rodený Martinčan, ktorý sa usadil v Trnave, sa po odchode do dôchodku naplno upísal košikárstvu. Venoval sa mu už jeho otec a nikdy mu nenapadlo, že raz zláka aj jeho. Práca s prírodným materiálom, ktorá má hmotný výsledok a robí radosť výrobcovi aj iným ľuďom, ho uspokojuje ďaleko viac než manažovanie stoviek ľudí.

Chemický inžinier Jozef Boďa:  Po odchode do dôchodku sa naplno upísal košikárstvu.
Chemický inžinier Jozef Boďa: Po odchode do dôchodku sa naplno upísal košikárstvu.
Zdroj: Monika Mikulcová

Populárna je vlna aj košikárstvo

Folklór a ľudová tvorba sa dostávajú do popredia v televízii formou populárnych relácií, ale aj na početných podujatiach, na ktorých môžeme obdivovať zručnosti a techniky z čias našich predkov. O aké umelecké remeslá je najväčší záujem? „Nedá sa to presne špecifikovať, ale tento rok hovoríme, že sme na vlne vlny. Mnoho výrobcov sa venuje vlne ako tradičnému materiálu. A aj témou tohoročných augustových Dní majstrov ÚĽUV-u bude vlna - jej spracovanie od ovečky až k výrobku. Pribúdajú chovatelia oviec, ktorí si chcú vlnu sami spracovať," popisuje šéfredaktorka vydavateľstva ÚĽUV Zuzana Strešnáková.

Návštevníci na štvrtkovom Dni otvorených dverí v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) si mohli vyskúšať rôzne techniky, mnohí sa pristavili pri hrnčiarskom kruhu. Deti aj dospelých fascinoval dotyk s hlinou, ktorým sa formuje nádoba. Drahoslav Chalány z Pezinka sa venuje hrnčiarstvu od roku 1974 a ochotne do tajov tohto umeleckého remesla zasväcuje aj iných. S úsmevom však priznáva, že hoci veľa robí, živí ho manželka.

Drahoslav Chalány z Pezinka sa venuje hrnčiarstvu od roku 1974 a ochotne do tajov tohto umeleckého remesla zasväcuje aj iných.
Drahoslav Chalány z Pezinka sa venuje hrnčiarstvu od roku 1974 a ochotne do tajov tohto umeleckého remesla zasväcuje aj iných.
Zdroj: Dana Sládeková

Piplavé paličkovanie

Pre niekoho je remeselná tvorba terapiou či koníčkom, ale pre mnohých aj živobytím. Aj keď nie jednoduchým. Mnohí ešte stále nevedia oceniť ručnú prácu. Piplavú, precíznu, do ktorej výrobca vkladá svoju zručnosť, trpezlivosť, lásku aj množstvo času. Majstri ľudovej umeleckej výroby, ktorí získali tento titul od ÚĽUV, sa tradičným umeleckým remeslám venujú už dlhé roky. „Niektorí predávajú, iní nadávajú. Darí sa tým, ktorí sú šikovní, pracovití a komunikatívni," dodáva Strešnáková.

Maratón paličkovanej čipky, ktorý v rámci Dňa otvorených dverí ÚĽUV prebiehal vo viacerých mestách na Slovensku bol dôkazom, koľko úsilia museli naši predkovia vynaložiť na zhotovenie tejto tradičnej ozdoby textílií. „Mali sme tu 35 účastníčok, ktoré sa od 10. hodiny rána do 18. hodiny vystriedali pri paličkovaní modrozelenej čipky zo Serede," ukazuje Oľga Fratričová, riaditeľka Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Bratislave. Kým stroj by zhotovil stovky metrov, ruky desiatok žien v Bratislave naplietli 110 centimetrov a stali sa víťazkami maratónu - v Košiciach sa zapojilo 29 výrobkýň, ktoré spolu vytvorili 73 cm najznámejšej čipky z Gemera, s netradičným názvom Potieščky. V Banskej Bystrici sa do tvorby technicky náročnejšej zúbkovanej čipky s pavúčikom z Motyčiek zapojilo 34 čipkárok, ktoré spolu počas DOD vytvorili 50 cm čipkovanej krásy.

Maratón paličkovanej čipky v ÚĽUV v Bratislave.
Maratón paličkovanej čipky v ÚĽUV v Bratislave.
Zdroj: Dana Sládeková

Stále vypredaní

Deň otvorených dverí v ÚĽUV prilákal množstvo návštevníkov, veľkej obľube sa tešia aj tradičné augustové Dni majstrov v centre Bratislavy. „Termíny na kurzy ľudovo-umeleckej výroby máme okamžite zaplnené," hovorí Zuzana Strešnáková. Čím si vysvetľuje taký obrovský záujem o spoznávanie tradičných remesiel? „Ľudí už prestal baviť konzum. Nie sú takí očarení nákupnými centrami, sú tým všetkým presýení a vracajú sa ku tradičným hodnotám," hovorí. „A našťastie, vedú k tomu aj svoje deti. Robíme denné letné tábory Prázdniny s remeslom, a keď v apríli spustíme prihlášky, máme rýchlo vypredané," pochvaľuje si situáciu v Bratislave šéfredaktorka vydavateľstva ÚĽUV, ktoré pripravuje časopis, zaujímavé monografie aj publikácie, ktoré sú cennou učebnou pomôckou pre tvorivých ľudí.