Ficova princezná alebo Kaliňákova pravá ruka? Aké silné slovo v Smere má Denisa Saková? Stranícku členskú kartičku získala pred rokom, ale so zoskupením, ktoré používa prívlastok sociálna demokracia, si rozumie viac ako desaťročie. Hoci sa dlho pohybovala na významných pozíciách rezortu vnútra, po demisii Roberta Kaliňáka bola na post ministerky až tretia voľba vedenia Smeru. V rozhovore tvrdí, že vo svojich rozhodnutiach je autonómna. Šéfky silového rezortu sme sa pýtali na novú podobu inšpekcie ministerstva vnútra, zmeny vo voľbe policajného prezidenta aj na to, či sa neobáva, že ju verejnosť bude spájať hlavne s podozrivým nákupom nehnuteľností.

S ministerkou vnútra DENISOU SAKOVOU (42) sa rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.

Radíte sa s Robertom Kaliňákom?

Neradím sa s pánom Kaliňákom. Stretávam sa s ním vyslovene pri oficiálnych veciach. Som vo svojich rozhodnutiach autonómna. Ako som viackrát deklarovala, pán Kaliňák bol najdlhšie slúžiaci minister vnútra od vzniku Slovenskej republiky. Keď príde na témy ako migrácia či azylová politika, pri ktorých Slovensko historicky zastáva istý zásadný postoj, tieto témy s ním konzultujem.

Vymenili ste niekoľko kľúčových ľudí z administratívy ministra Kaliňáka, napríklad dlhoročného šéfa sekcie hnuteľného majetku pána Pintéra. Ste nespokojná s prácou ľudí svojho predchodcu?

Nechcem povedať, že nie som spokojná, ale nový šéf si vždy privádza nových ľudí, ktorí majú pracovať v jeho najbližšom okolí. Takže aj ja som si vybrala iných ľudí, svojich, ktorých prácu poznám.

Udržiavate vzťahy s odídeným policajným prezidentom Tiborom Gašparom?

S pánom Gašparom sa poznáme od roku 2007. Vtedy bol šéf Úradu boja proti korupcii, ja som bola generálna riaditeľka na informatike. Od roku 2012 som bola v iných funkciách, ale, samozrejme som sa s ním stretávala, lebo sme riešili pracovné veci. Takisto som sa s ním stretávala posledný mesiac pred jeho odchodom, teda do konca mája, keďže bol dosluhujúci policajný prezident. Vzdal sa funkcie a na vlastnú žiadosť sa rozhodol odísť do civilu. Pokiaľ viem, v ostatných dňoch mal operáciu a rehabilituje. Takže od konca mája som sa s pánom Gašparom nestretla, ale ak vznikne taká potreba, stretnutie alebo telefonát nevylučujem.

Bol výber nového policajného prezidenta vašou doteraz najťažšou úlohou?

Určite to bola jedna z dôležitých úloh. Nenazvem ju najťažšia, ale bola náročná, lebo sme sa snažili vybrať kandidáta, ktorý má v Policajnom zbore re­špekt, dlhoročnú policajnú prax, skúsenosti s riadením a ktorý by v očiach verejnosti upokojil situáciu po útokoch na políciu.

S pánom Lučanským sa spájali podozrenia ohľadom dokladovania majetku. Pani viceprezidentku Maškárovú chválila aj opozícia. Ukázalo sa však, že jej manžel si prenajíma od rezortu vnútra byt za 20 eur, hoci jeden v Bratislave vlastní. To sa nenájde vo vedení polície nik, kto by mal čistý štít?

Pán Lučanský jasne deklaroval, že s preukázaním pôvodu svojho majetku nemá problém. Na preverovanie jeho majetku finančnou jednotkou došlo pod dozorom prokurátora. Celý výsledok odoslali na prokuratúru. Osobne som listom požiadala, aby ma o výsledkoch informovali. Policajný prezident nemá žiaden problém verejne vysvetliť svoje majetkové pomery.

A kauza manžela viceprezidentky Maškárovej?

Nenazývala by som to kauza. Mali prenajatý služobný byt, kúpili si súkromný byt. Jasne bolo deklarované, že došlo len k predĺženiu nájomnej zmluvy služobného bytu pre požiadavku manžela pani viceprezidentky. Keď pominú rodinné dôvody na prenájom, tak sa tento prenájom skončí a vracia ho minister­stvu vnútra.

Mal by rovnaké právo aj radový policajt? Rozhodli by ste rovnako, keby nešlo o manžela vysokopostavenej policajtky? Maškarová predtým pôsobila v NAKA.

Treba povedať, že byty neprideľujem ja. Rozhoduje o tom bytová komisia. Je zložená z viacerých funkcionárov aj z odborárov. Keď žiadate o pridelenie bytu alebo o predĺženie nájomnej zmluvy, uvádzate dôvody, ktoré vás k tomu vedú. Dôvody celá bytová komisia ohodnotila ako opodstatnené a nájomnú zmluvu predĺžila.

V akom stave je zákon o zmene voľby policajného prezidenta?

Zákon sme dali do medzirezortného pripomienkového konania, respektíve ho poslal ešte bývalý minister Drucker. Z tohto konania vzišlo asi 150 pripomienok, z nich asi 30 bolo zásadných, čo je celkom slušný počet. Pracovné skupiny z jednotlivých rezortov s našou rezortnou pracovnou skupinou odkomunikovali tieto pripomienky. Teraz sa chceme manažérsky stretnúť s novým vedením Policajného zboru, aby sme zákon so zapracovanými pripomienkami vyhodnotili. Očakávame, že prepracovaný zákon odprezentujeme v rámci koalície, pôjde do vlády a nakoniec do parlamentu. Novú voľbu policajného prezidenta by sme chceli s účinnosťou od januára 2019. Nie od 1. 10., ako to deklaroval exminister Drucker.

Ako zákon zabezpečí, aby nevznikli žiadne podozrenia, že ide o politického nominanta?

Výber a menovanie nového policajného prezidenta sa uskutočnia dvojkolovo. V prvom kole kandidát predstaví komisii svoju víziu, ako by chcel Policajný zbor rozvíjať a riadiť. V komisii je sedem členov, dvoch menuje minister vnútra, je tam nominant Generálnej prokuratúry, ministerstva spravodlivosti, Akadémie Policajného zboru a odborov. Takže sa domnievame, že komisia je zostavená z ľudí, ktorí budú vyberať na základe skúseností a znalostí práce polície. Budú vyberať z kandidátov, ktorí sa prihlásia do výberu.

Ako bude vyzerať druhé kolo?

Komisia vyberie z kandidátov a odporučí ich branno-bezpečnostnému výboru na vypočutie. Výbor vyberie jedného alebo niekoľkých, to bude závisieť od finálnej podoby zákona. Na zá­klade toho bude minister vnútra vyberať a vymenovávať. Dvojstupňové výberové konanie prinesie určite transparentnejší výber policajného prezidenta, ako máme dnes, keď ho vymenuje minister vnútra na základe svojej voľby.

Verejné vypočutie kandidátov, ako sme videli pri voľbe šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), alebo zverejnenie projektov kandidátov sa v zákone nenachádzajú?

Verejné vypočutie nastane pred komisiou. Aj pri ÚVO bolo vypočúvanie vo vláde.

Áno, ale otázky mohli dávať aj zástupcovia občianskej spoločnosti a z vypočúvania naživo vysielali videozáznam.

Povedzme si jednu vec. Policajný prezident sa nemôže vyberať na ulici. Ak už chceme transparentnejší výber, dajme do komisie odborníkov. Skutočne je to veľmi dôležitá funkcia na uchovanie chodu bezpečnosti štátu.

Ďalšia vec, na ktorú sa tlačí, je nezávislá policajná inšpekcia. Kde stoja zmeny v tejto veci?

V tej istej novele, ktorá sa zaoberá voľbou policajného prezidenta, definujeme aj to, akým výberom má prejsť nový šéf Úradu inšpekcie. Takisto ide o dvojkolovú voľbu, kde v prvom kole vyberá komisia. Rozdiel je v tom, že v tomto prípade má minister vnútra len jedného nominanta v komisii a jedného nominanta má Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vybratých kandidátov na šéfa Úradu inšpekcie vypočuje branno-bezpečnostný výbor. Tu je rozdiel, že kandidáta alebo kandidátov, ktorých výbor odporučí, už nevymenuje minister vnútra, ale vláda. A za plnenie úloh sa budú zodpovedať vláde, nie ministrovi.

To ako záruka nezávislosti inšpekcie stačí?

Dlhodobo prebieha polemika o tom, ako má byť inšpekcia nezávislejšia od terajšieho modelu. Jasne deklarujeme, že každé trestné konanie policajta je pod dozorom prokurátora, hoci vyšetruje inšpekcia. Preto hovoríme, že už dnes ide o nezávislé vyšetrovanie.

Takže nový status inšpekcie sa nechystá.

Ak odtrhneme inšpekciu ministerstva vnútra od rezortu vnútra, ako to spravili v Česku, musíme sa pozrieť na výsledky. Celková efektivita tam klesla o 50 percent. Je to hlavne preto, že polovica nápadov trestnej činnosti policajtov pochádza z anonymných zdrojov, na zá­klade ktorých inšpekcia konanie policajta prešetruje. Druhá polovica pochádza priamo z operatívnej činnosti policajnej inšpekcie. To znamená, že operatívna zložka inšpekcie vlastnou činnosťou odhaľuje trestné činy policajtov. Ak to prerušíme, prídeme o zložku operatívnej činnosti.

Koľko obvinených policajtov máme za rok?

Okolo 150. Či tu bola ľavicová, alebo pravicová vláda, toto číslo bolo prakticky nemenné. Pozrime sa do Česka, tam efektivita o polovicu klesla. Netreba kopírovať každý model, hlavne nie vtedy, keď je neúspešný. Nedávno som sedela s veľvyslancami Francúzska, Rakúska, Talianska. Pri otázke nezávislosti inšpekcie nám ponúkli podporu. Odprezentujú nám svoje modely, ako inšpekcia pracuje v jednotlivých krajinách Únie. A skutočne, aj do budúcnosti by sme si mali zobrať najlepšie fungujúci model a taký, ktorý sa môže adaptovať aj na naše reálie.

Denisa Saková: Policajný prezident sa nemôže vyberať na ulici. Ak už chceme transparentnejší výber, dajme do komisie odborníkov.
Denisa Saková: Policajný prezident sa nemôže vyberať na ulici. Ak už chceme transparentnejší výber, dajme do komisie odborníkov.
Zdroj: Matej Jankovic

Takže jediná zmena, ktorá sa bude inšpekcie týkať, je iná voľba jej šéfa?

Druhá zmena, ktorú by sme chceli zaviesť, je po dohode s Generálnou prokuratúrou na krajských prokuratúrach vytvoriť špeciálny odbor. Ten by zoskupoval prokurátorov, ktorí sa budú venovať len trestnej činnosti policajtov a vojakov. Vraciame sa do roku 2011, keď pravicová vláda zrušila vojenskú prokuratúru. Celá inšpekčná služba a konanie vedené proti policajtom budú určite kvalitnejšie, ako je to v súčasnosti, a bude garantovaná aj väčšia miera nezávislosti.

O inšpekcii sa hovorilo v súvislosti s rýchlym a čudným vyšetrovaním zásahu polície u Rómov v Moldave nad Bodvou. Sledujete, ako situácia pokračuje?

Rozhodnutie Ústavného súdu potvrdilo vyšetrenie skutkovej podstaty, ktoré robila inšpekcia.

Prípad prijal Európsky súd pre ľudské práva. Nebojíte sa, že bude mať na udalosti iný názor ako slovenské orgány a spravodlivosť?

Skutočne si nedovolím tvrdiť, ako rozhodnú. Zatiaľ uznesenie Ústavného súdu hovorí jasne. Potvrdilo nálezy, respektíve rozhodnutie inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá zákrok vyšetrila.

Z akého miesta na kandidátke Smeru chcete kandidovať vo voľbách 2020?

To je veľmi hypotetická otázka.

Ako vidíte svoje miesto v strane?

Som členkou vedenia strany Smer. Stretávam sa pravidelne na periodickej báze s vedením Smeru. Som tam jediná žena a myslím si, že komunikácia je veľmi konštruktívna.

Akú spätnú väzbu týkajúcu sa vašej práce, vašej osoby, vnímate zo strany? Pred rokom Robert Fico povedal, že ste nová, nastupujúca generácia strany. Čím ste pre Smer dnes?

Pozrite sa, rok 2020 je troška ďaleko. Miesto na kandidátke, nielen Smeru, ale aj akejkoľvek politickej strany, si zaslúžia vždy ľudia, ktorí výsledkami svojej práce presvedčili tých, ktorí nominujú kandidátov. Aj v mojom prípade to tak bude a budú ma hodnotiť na základe výsledkov mojej práce.

Ak niečo potrebujete schváliť, prebrať, vyberiete sa skôr za pánom Ficom alebo Pellegrinim?

Ako som povedala, užšie vedenie Smeru sa pravidelne stretáva, tam sa preberajú strategické otázky okolo smerovania strany či politiky strany. Keď je reč o rozhodnutiach okolo mojej práce, ktoré môžu ovplyvniť chod vlády, samozrejme, mojím nadriadeným je predseda vlády.

Ja som mala na mysli skôr to, či dáte viac na názor pána Fica, alebo pána Pellegriniho.

Ešte raz. Čo sa týka mojej práce ako ministerky, podlieham pánovi Pellegrinimu, lebo je to predseda vlády. Chcem, aby moje rozhodnutia boli v konsenze s programovým vyhlásením vlády, ktoré schválil parlament v roku 2016. Na pôde strany sa preberajú strategické otázky politiky strany, takže to sú dve rôzne oblasti.

Stalo sa vám niekedy, že ste sa s pánom Pellegrinim na niečom dohodli a pán Fico s tým nesúhlasil?

Nie, nikdy sa mi to nestalo, a to aj preto, že práca pána Pellegriniho vo vláde je napĺňanie programového vyhlásenia a práca v strane hovorí o tom, ako sa napĺňa ľavicová politika strany. Ako som povedala na začiatku, panuje konsenzus.

Stúpa vplyv pána Pellegriniho v strane?

Kompetencie sú jasne deklarované. Predseda strany je pán Fico a predseda vlády je pán Pellegrini. Nedovolím si hodnotiť, či vplyv pána Pellegriniho stúpa, alebo nestúpa. Každý má svoje úlohy, svoju zodpovednosť a každý si ich plní najlepšie, ako vie.

Aké máte vzťahy s pánom Ficom?

Veľmi korektné a veľmi kolegiálne. Celú tému zhrniem takto - počas svojho pôsobenia som sa vlani v prvom polroku s obidvoma stretávala na častých výjazdových rokovaniach vlády. S oboma mám veľmi pracovný a veľmi kolegiálny vzťah. Máme rovnaké názory v otázke napĺňania programu vlády aj v otázke smerovania strany. Oboch si veľmi vážim.

Preferencie Smeru od začiatku roka klesali, iba posledný prieskum ukázal malý nárast. Myslíte, že to môže byť zásluha pána Pellegriniho?

Pokles preferencií Smeru nastal po tom všetkom, čo sa tu dialo. Nie všetky veci, ktoré odzneli na adresu bývalého predsedu vlády či bývalého ministra vnútra, boli pravdivé. Viackrát došlo k očierňovaniu ich osôb aj vedenia polície. Aj keď preferencie poklesli, stále sme zostali najsilnejšou politickou stranou. Expremiér aj exminister odstúpili, vyvodili politickú zodpovednosť a nastúpilo nové vedenie. Nové tváre Smeru a zmenu ľudia vnímajú, je to fakt.

Máte pocit, že situácia na Slovensku sa upokojila, myslím vymenovaním nového policajného prezidenta a nástupom vašej osoby na post ministerky?

Nebudem hodnotiť moju osobu, chcem mať istú mieru sebareflexie. Ale snažila som sa, aby výber policajného prezidenta priniesol menej emócií do súčasného diania na Slovensku. Prvé dni jeho fungovania naznačujú, že sa tak udialo. Budem rada, ak celé vedenie polície bude aj v budúcnosti zvyšovať dôveru v políciu.

Viete si ho predstaviť ako kandidáta, keď mu vyprší dočasný mandát?

Bude to závisieť od jeho rozhodnutia.

Nebojíte sa, že v očiach verejnosti ste zapísaná ako „rekordérka v lacných nákupoch nehnuteľností“?

To by som najradšej nekomentovala. Aká rekordérka? Akých lacných nehnuteľností? Pretože niekto ma obviňuje z nákupu nehnuteľností, na ktoré sme mali s vtedajším manželom legitímne zdroje. A že sme to kúpili z úspor a bez zľavy? Niekto si pri výpočte ceny zmýlil deravé jabĺčka s krásnymi jonatánkami a zmiešal ich v jednej debničke.

Firma, ktorej som majiteľkou, nakupovala priestory v Panorama City bez pôžičiek, ale z rodinných úspor, ktoré manžel ako konateľ do spoločnosti vložil. Nešlo o štandardnú nehnuteľnosť ako tie, ktoré niekto porovnával. Išlo o nehnuteľnosť, ktorá sa predávala naposledy, lebo sa ťažko hľadal záujemca. Tie priestory nemajú štandardy, aké majú vedľajšie priestory. Časť áno, ale druhá časť je otvorená galéria na poschodí. Nemá vlastné toalety, nedá sa uzavrieť, je to galéria, ktorá ani nemá štandardnú výšku, preto bola cena za štvorcový meter v konečnom dôsledku iná ako cena vedľajších priestorov.

To pomenovanie vám vyslúžila aj kúpa haly v Pezinku a nebytového priestoru na Tomášikovej.

Deklarovala som, že môj manžel má spoločnosť od roku 2004, keď sme ešte manželmi neboli, a ide o jeho podnikateľskú aktivitu. Všetky otázky smerujúce k týmto podnikateľským aktivitám, o ktoré som sa nikdy nezaujímala, klaďte jemu. Pokiaľ viem, tak o jednej aj druhej nehnuteľnosti odpovedal na otázky novinárov a všetko vysvetlil.

Ako vychádzate s bývalým manželom?

Korektne.

Prečítajte si tiež:

Aký máte názor na ministerku Sakovú? Napíšte nám do diskusie pod článkom.