Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce novou súdnou mapou oklieštiť počty okresných aj krajských súdov. Vlna kritiky vzplanula z odvolacieho súdu v hlavnom meste, ktorý sa má podľa návrhu presunúť do Trnavy. Podľa sudkyne Krajského súdu v Bratislave AYŠE PRUŽINEC EREN nápad nie je podložený analýzami či dátami a zhorší prístup občanov k súdu. O súdnej mape a o korupcii v justícii sa s ňou zhováral KAROL BUSTIN.

Jedným z hlavných argumentov presunu bratislavského krajského súdu do Trnavy má byť popretŕhanie korupčných väzieb.

Urazilo nás to. Mali sme mať s pani ministerkou diskusiu, miesto toho sme mali nezmyselnú jednostrannú videokonferenciu. Otázky sme jej mohli iba písať, ona postupne odpovedala. Vôbec sa nedalo ústne reagovať, tak­že o plnohodnotnej diskusii nemôže byť ani reč. Tvrdila nám, že nikdy nepovedala, že sudcovia z Krajského súdu v Bratislave sú skorumpovaní. Upriamili sme jej pozornosť na stranu 36 jej súdnej mapy, kde je to napísané ako jeden z dôvodov. Následne zmenila rétoriku a hovorila iba o akomsi „bonuse“.

No na mnohých v Bratislave policajná Búrka a Víchrica pekne zaviala.

Sú ľudia, ktorí išli do justície, aby si z nej zrejme urobili eseročku. Veď to potvrdzujú samotní kajúcnici. Ako naznačil riaditeľ SIS, preverujú sa ďalšie podozrenia. Kto sa previnil, nech je potrestaný. Korupčnosť nám veľmi prekáža, ale nemá žiaden súvis so zmenou organizácie súdnictva. Nápad prifariť nás k Trnave môže spôsobiť, že ten, kto má tendencie nechať sa ovplyvňovať, v Trnave portfólio svojich kontaktov rozšíri ešte na väčšie územie. Správa CEPEJ, na ktorú sa pani Kolíková neustále odvoláva, konštatuje „že trvalé pridelenie sudcu na tom istom Špecializovanom trestnom súde by mohlo znamenať vytvorenie neprimeranej miery dôvernosti s úzkym okruhom advokátov a znalcov“. Keď jej médiá položili otázku v tejto súvislosti, odpovedala, že ide o veľkú špekuláciu a kto chce bojovať proti súdnej mape, dôvod si vždy nájde. Takže keď sa to hodí, správa CEPEJ je relevantná, a keď nie, tak ide o špekulatívne tvrdenie.

Ako teda vyhubiť korupciu na súdoch?

Zvýšením dôrazu na zistenie najmä osobnostných, nielen odborných predpokladov jednotlivých uchádzačov o miesto sudcu. Prijímať takých, pre ktorých bude sudcovská česť prvoradá. U justičných čakateľov sa to kedysi dalo počas ich niekoľkoročnej praxe krásne odsledovať.

Ako má presun súdu do Trnavy vyzerať v praxi?

V súdnej mape nie je ani zmienka o detašovaných pracoviskách. Ministerka o nich začala hovoriť, až keď sme sa pýtali na praktickú realizáciu, ako chce preložiť všetkých sudcov odvolacieho súdu v Bratislave do Trnavy, keď Trnava, samozrejme, kapacitne nestačí. Až vtedy povedala, že budú vytvorené detašované pracoviská, že sa to potom dorobí, že to bude na novom predsedovi, ako si to zariadi. Keďže budeme detašované pracovisko Krajského súdu v Trnave, to iba premaľujú tabule a nič sa nezmení?! Súdna mapa je iba slohová práca, ktorá z ničoho nevychádza. Nie je podložená žiadnou štatistikou, zberom dát, ktoré sú nevyhnutné na to, aby žiadala 300 miliónov na realizáciu hazardu, ktorý ľuďom nič neprinesie. Ide dokonca o peniaze z Fondu obnovy Európskej komisie, ktorý má slúžiť výlučne na odstraňovanie následkov pandémie COVID-19 spôsobených ekonomike štátu. Analýzy a dáta, ktoré sľúbila, do dnešného dňa nemáme k dispozícii. Nie je vôbec definované ani to, ako má nová súdna mapa zrýchliť súdne konania. Pomalší sudca svoju činnosť prechodom na nový súd určite nezrýchli.

Pomôže nové premiešanie súdov bežnému občanovi?

Ministerka hovorí, že človek ide raz za život na súd, čo nie je pravda. Môžem sa raz v živote súdiť, ale môj spor sa neskončí na prvom pojednávaní, ale môžem naň chodiť desať rokov. Jedna kolegyňa si pozrela dostupnosť spojov z Malaciek do Nitry, kam je úmysel dať „odvolačku“ správneho súdu. Babka, ktorá sa bude kvôli svojmu dôchodku súdiť so Sociálnou poisťovňou, tam pôjde štyri hodiny s tromi prestupmi. Zo Senice to isté. Na to vám ministerka povie, že za tou babičkou pôjde sudca do Malaciek.

Teda pojednávanie v obývačke?

Najnovšie tvrdí, že na každom súde bude predseda súdu povinný vytvoriť týmto „lietajúcim“ sudcom jednu pojednávačku. Ale tu sa nesúdi jedna babička. Dôchodcov a ľudí zo sociálne slabších skupín, ktorí sa v správnom alebo civilnom konaní domáhajú svojich nárokov, sú tisíce. To je nezrealizovateľné. Totálny chaos. A úplne sa zabudlo na rodinnoprávnu agendu, v ktorej sa rodičia súdia opakovane, často až do dospelosti dieťaťa.

Ministerka pri presune kraja argumentuje, že v Bratislave by bolo priveľa súdov - mestský, Najvyšší, Najvyšší správny súd.

To absolútne nie je argument. V obvode Krajského súdu v Bratislave je registrovaná viac ako štvrtina podnikateľov Slovenska, sídlia tu všetky orgány ústrednej štátnej správy či správne orgány s celoštátnou pôsobnosťou. Náklady na prepravu účastníkov sporov a ich právnych zástupcov rapídne stúpnu. Nejde nám o seba, ale najmä o bežných občanov, ktorým sa sťaží prístup k súdu, a zároveň o zamestnancov, ktorí už avizujú, že presun na vzdialenejšie pracoviská je pre nich neakceptovateľný. Ak je počet súdov v hlavnom meste údajnou prekážkou, prečo práve novokreovaný Najvyšší správny súd nejde mimo hlavného mesta?

Boli sudcovia súčasťou prípravy novej súdnej mapy?

Bratislavskí vôbec. Nevieme, kto bol členom pracovnej skupiny. Predchádzajúce skupiny prestali pracovať v roku 2018, keď odi­šla ministerka Žitňanská z vlády. Súdnu mapu sme už
nazývali Colombova žena. Všetko sa robilo v utajení. Keď sme sa pýtali, kto z bratislavských sudcov bol pozvaný na prípravu súdnej mapy v časti Bratislava, ona vraj neprezradí, ktorý sudca. Sudcovia tam vraj boli a ona si to berie na svoju hlavu. Jediného sudcu, ktorého odtajnila, je JUDr. Behranová, ktorá desať rokov nie je sudkyňou bratislavských súdov.

Viacero menších súdov po Slovensku je zbytočných a je dobré, že sa zrušia.

Áno, maličké súdy, kde je do 10 sudcov a nie sú špecializovaní. Na bratislavských súdoch táto špecializácia na rodinnú,
civilnú, obchodnú alebo trestnú agendu dlhodobo zabezpečená je. Zriadiť mestský súd zrušením okresných súdov kvôli špecializácii je nezmysel. Rovnako krajský súd.

Viac FOTO sudkyne Krajského súdu v Bratislave AYŠE PRUŽINEC EREN nájdete v GALÉRII

Čo bude s budovami súdov?

Keď sme sa na ne pýtali, reagovala podráždene, čo si to dovoľujeme. Prečo naznačujeme, akoby chcela kšeftovať s budovami. Vychádzali sme z toho, že v roku 2017 bol úmysel umiestniť Mestský súd v Bratislave do jednej z budov patriacich finančným a záujmovým skupinám. Ale nič konkrétne sme sa nedozvedeli. Komunikácia s ministerkou je nesmierne zložitá. Na priamu otázku priamu odpoveď nedostanete. Dostanete iba desaťminútový monológ bez nádychu.