Podľa talianskych médií sa Antonino Vadala talianskemu agentovi v utajení v období rokov 2014 až 2015 okrem iného pochválil, že má kúpeného aj šéfa SIS. V tom čase ste boli šéfom SIS práve vy. Mal vás Vadala kúpeného?

Absolútne to vylučujem, rovnako ako pracovný, súkromný či sprostredkovaný kontakt mojej osoby s osobou Antonina Vadalu.

Prečo podľa vás tvrdil, že vás má kúpeného?

Nie som psychológ ani psychiater, vzhľadom na témy a predmet vyšetrovania činnosti uvedenej osoby, a to na medzinárodnej úrovni, môžem len predpokladať, že ak je niekto podozrivý z toho, že nemá žiaden problém porušovať naraz zákony viacerých krajín, potom asi nebude mať ani morálny problém využívať klamstvo ako nástroj na dosahovanie svojich cieľov. Tak, ako hovorím, nie som odborník, môžem len, rovnako ako vy, špekulovať o jeho osobných pohnútkach. Prečo ľudia klamú? Je to vidina zisku, snaha získať vplyv alebo vyhnúť sa trestu? Skutočne to neviem v tomto prípade posúdiť. Nemám k dispozícii žiaden spis, na ktorý sa niektoré médiá v súvislosti s touto vecou odvolávajú. Vydávať za nespochybniteľnú pravdu špekulatívne tvrdenia, ktoré vznikli na základe, citujem „Antonino Vadala hovoril agentovi 8067 v utajení...“, však považujem za nebezpečný precedens.

Ale Vadala to predsa tvrdiť mohol.

Predstavte si, že by dotyčný Antonino Vadala ďalej v spise, ktorý nikto z nás nemá, tvrdil, že si vás platil a potom by to o vás na základe týchto informácií napísali noviny. Navyše tie by vám ani nedali v prvom momente možnosť reagovať na toto tvrdenie a následne špekulujú, ako upraviť, kde zverejniť a kde nezverejniť časti rozhovoru, ktorý im poskytnete. Nepovažujem tento prístup ani za profesionálny, ani za férový. Položme si otázku: Ako by ste dokazovali nepravdivosť takého tvrdenia?

Napríklad súdnou cestou?

Už som napísal vášmu kolegovi z istého denníka a, áno, môžete sa súdiť, ale vaše meno už ostane pošpinené a pre časť ľudí sa na základe ničím nepodloženého anonymného výroku stanete neakceptovateľná. Ja viem svoje tvrdenia dokázať svojou prácou. Inicioval som okamžite nezávislé prešetrenie tejto veci príslušným orgánmi a verte mi, som prvý v rade, kto čaká na zverejnenie pravdy, v čo najkratšom čase, ako to pôjde.

Disponovali ste v rokoch 2014 a 2015 informáciami, kto je Antonino Vadala?

Slovenská informačná služba sa podozrivými aktivitami osoby Antonina Vadalu zaoberala nielen za môjho pôsobenia v službe. Tieto informácie riadne a v súlade so zákonom odstupovala príslušným orgánom. O ich obsahu ani príjemcoch týchto informácií, bohužiaľ, nie som z dôvodu mlčanlivosti stanovenej zákonom oprávnený rozprávať. Zároveň, a to je rovnako dôležité, v súvislosti so špekuláciami, ktoré boli zverejnené, chcem zdôrazniť, že za môjho pôsobenia nebola našej tajnej službe poskytnutá žiadna informácia od talianskych partnerov, čo znamená, že informácia o tom, že som mal niečo niekomu odovzdávať, je s ohľadom na túto skutočnosť absurdná. Ak by sa váš kolega, ktorý tému otvoril, pozrel na túto špekuláciu už len z pohľadu základnej výrokovej logiky, musel by prísť k záveru, že ide o takzvanú negáciu, keď fakty jednoznačne popierajú toto Vadalovo zverejnené tvrdenie.

Antonino Vadala
Zdroj: Daniela Pirschelová

Ako by ste osobu Antonina Vadalu v rokoch 2014 a 2015 charakterizovali?

Na túto otázku rovnako ako na predchádzajúcu vám z dôvodu zákonnej mlčanlivosti nemôžem odpovedať, ale myslím si, že veľmi veľa informácií, z ktorých si môžete spraviť relevantný úsudok o tejto osobe, už verejne odznelo. Bohužiaľ, ani kvôli vám, týždenníku PLUS 7 DNÍ, či akémukoľvek inému časopisu alebo denníku nemôžem porušiť zákon… Aj keď by mi to určite uľahčilo a otvorilo väčšie možnosti brániť sa zverejneným klamstvám.

Streli ste sa s ním alebo ste s ním niekedy telefonovali?

Nikdy som sa s Antoninom Vadalom nestretol, ani som s ním netelefonoval. Myslím, že z kontextu diania musíte celkom jasne vnímať, že som bol a som na opačnej strane barikády ako Antonino Vadala.

Hovoríte, že v súvislosti s aktuálnym dianím podáte podnet na prešetrenie informácií, konkrétne vnútornej inšpekcii SIS, čo to znamená? Čo má inšpekcia prešetrovať?

Ako som už uviedol, ako prvý som iniciatívne podal podnet na prešetrenie tejto veci vnútornou inšpekciou Slovenskej informačnej služby, pretože stojím prvý v rade a čakám na zverejnenie pravdy. Zistenia a závery z tohto šetrenia budú v zmysle zákona poskytnuté Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS a predpokladám, že to bude na najbližšom zasadnutí výboru, ako to už verejne avizoval jeho predseda pán Gábor Grendel.

Uviedli ste tiež, že SIS sa aj pod vaším vedením zaoberala podozrivými aktivitami Vadalu a informácie odstupovala príslušným orgánom. Ako dlho boli také aktivity pre SIS známe, respektíve ako dlho sa nimi SIS zaoberala? Môžete podozrivé aktivity spresniť?

O obsahu konkrétnych spravodajských informácií, ktoré SIS v zmysle zákona riadne poskytla príjemcom, z dôvodu mlčanlivosti stanovenej zákonom nemôžem zverejňovať konkrétne informácie, ale povedzme, že SIS sa tejto téme s rôznou intenzitou mohla venovať tak dve desaťročia, teda naprieč rôznymi vládnymi zoskupeniami, a hoci nedisponujem konkrétnymi informáciami, som presvedčený, že sa tomu venuje stále.

Tvrdíte, že o podozrivých Vadalových aktivitách vedela SIS dve desaťročia. Ako si má verejnosť vysvetliť, že sa nimi príslušné orgány začali zaoberať až po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, teda až potom, ako vysvitlo, že za vraždou môže byť talianska stopa?

Na to, či išlo o takzvanú taliansku stopu, dáva celkom zreteľnú odpoveď doterajší priebeh vyšetrovania. Čo sa týka procesov, sú obvykle štandardne stanovené postupy, ktoré môže a musí realizovať len SIS, a keďže sa môžem relevantne vyjadriť len k tomu, čo robila SIS za môjho pôsobenia, môžem skonštatovať, že tajná služba si svoje zákonné povinnosti plnila. Zároveň si ešte dovolím spresniť, aby sme laicky nemiešali postupy a štandardy komunikácie. Nie je možné miešať dokopy vyšetrovanie zo strany talianskej polície či prokuratúry s činnosťou tajnej služby. Partnerom spravodajských služieb sú na úrovni výmeny informácií iné spravodajské služby, nie polícia či prokuratúra.

Čo vám napadlo ako prvé, keď ste sa o vražde dozvedeli?

V čase, keď sa udiala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, som už na SIS skoro dva roky nepracoval. Tento bezprecedentný čin ma šokoval, sám som rodič. Zhodneme sa na tom, že je nesmierne dôležité, aby boli vykonávatelia a objednávatelia vraždy postavení pred súd a spravodlivo potrestaní. Prezentovaných verzií motívov vraždy bolo na začiatku veľmi veľa a žiaden z nich nebolo možné v úvode vyšetrovania vylúčiť. Oceňujem, aký kus práce sa podarilo v tejto veci urobiť prokuratúre a ostatným orgánom činným v trestnom konaní v priebehu jedného roka. Verím, že sú blízko toho, aby boli páchatelia a objednávatelia, zodpovední za vraždu dvoch mladých ľudí, postavení pred súd.

Do blízkosti premiéra sa v roku 2015 dostala osoba blízka Antoninovi Vadalovi, tajomníkom Bezpečnostnej rady štátu bol zas človek, ktorý mal s Vadalom podnikateľské aktivity. Ako je to možné?

Platí, čo som už povedal, nie som správnym adresátom tejto otázky.

Dnes už bývalý premiér Robert Fico vyzýva novinárov, aby sa týmto osobám ospravedlnili. Je táto požiadavka podľa vás na mieste?

Na kontext takejto výzvy sa musíte spýtať toho, kto ju novinárom adresoval.

Kto podľa vás v súvislosti s doteraz beztrestným pôsobením Vadalu a Diega Rodu na východnom Slovensku zlyhal?

Na to, či niekto v súvislosti s pôsobením Antonina Vadalu a Diega Rodu na východnom Slovensku zlyhal, vám odpoveď nemôžem dať ja, pretože nedisponujem informáciami o práci jednotlivých bezpečnostných zložiek, teda, ako som uviedol, nemožno miešať informovanie a spoluprácu SIS, polície či prokuratúry. Každá má svoje postupy, a to aj na domácej, aj medzinárodnej úrovni. Môžem sa vyjadriť len k práci SIS v čase, keď som ju viedol, a moja odpoveď znie, že SIS si svoje povinnosti v tejto súvislosti riadne plnila. Zároveň som presvedčený a vychádzam najmä z vyjadrení členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktorí sa k činnosti SIS v týchto záležitostiach nedávno vyjadrili, s tým že SIS si svoje povinnosti v súlade so zákonom plnila a plní naďalej.

Pri odpovediach sa často odvolávate na zákonnú povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Kto môže bývalého šéfa SIS tejto povinnosti zbaviť?

Riaditeľa SIS môže zbaviť mlčanlivosti prezident, okrem toho sa detailnejšie otázkami zbavenia mlčanlivosti príslušníkov SIS zaoberá zákon o Slovenskej informačnej službe a ostatné súvisiace zákony. Je však pravda, že názory na právny výklad týchto právnych predpisov sa rôznia.