Čo si myslíte o domácich úlohách? Nedostávajú ich dnes deti priveľa? 

Niektoré deti si nevedia zvyknúť, že zrazu prišiel zase september a majú povinnosti v škole aj doma, ktoré si musia splniť v danom čase, či sa im práve chce, alebo nie. Veď donedávna sa mohli voľne tráviť celý deň a tak nabiehajú do plnenia si školskej práce a domácich úloh pomaly a neochotne. Poznám deti z rôznych škôl a je to rovnako rôzne s tým, koľko a akých úloh na doma dostávajú. Myslím si, že úloha na doma je opakovaním pre dieťa a pre rodiča zas možnosťou vidieť, čo dieťa v škole robilo a ako sa mu darí. No nemá to byť denne päť strán matematiky a samé projekty na dlhé hodiny práce. Doma často úlohy nedopadnú dobre, lebo rodičia nevedia, ako sa s dieťaťom učiť. To som skúmala a dala ako dobrý námet do mojej knihy.

V školách už takmer pravidelne chýbajú učebnice. Rodičia ich deťom musia fotiť, deti v tom možno strácajú prehľad?

Systém, ktorým školy pracujú, či z učebníc alebo len materiálov učiteľa, nedokážeme ako odborníci či rodičia ovplyvniť. Mal byť však byť jasný našim deťom. Tie by mali vedieť, z čoho sa majú učiť, kde si vyhľadať úlohu. Viem sama, že mnohé deti nemajú návyky a keď sa im podmienky u každého učiteľa miešajú, napríklad jeden chce, aby pracovali so zošitom aj knihou, druhý poznámky diktuje a z nich sa potom majú učiť, to ich metie. Deti potrebujú stabilitu a jasne určené pravidlá, čo majú robiť, aby sa cítili v učení isté a dokázali naplniť očakávania učiteľov aj rodičov.

Odkedy by sa mali deti pripravovať do školy samé?

Samostatnosť detí je častým problémom. Dieťa  by sa malo vedieť pripravovať  asi od tretieho až štvrtého ročníka do školy postupne samo. Hlavne by si malo pripraviť zošity, učebnice a pomôcky, zbaliť si ich, starať sa o ne. Rodičia by mohli zodpovednosti pomôcť tým, že nebudú stále baliť školskú tašku namiesto dieťaťa, ale najskôr spolu s ním. Treba mu vytvoriť dobrý návyk hneď od prvých dní školy. Tak, aby si dieťa uvedomovalo, že sú to jeho veci, jeho úlohy, za ktoré je zodpovedné, a aby vedelo, čo má robiť, ako doma pracovať na úlohách,  kde v taške má svoje veci.

Celý rozhovor si môžete prečítať v týždenníku PLUS 7 DNÍ.