Reči o tom, že do novej pozície ho dosadila finančná skupina, odmieta.

Vaše menovanie do funkcie prednostu mesta Vysoké Tatry najmä domácich prekvapilo. Kto koho v tejto súvislosti oslovil - vy primátora alebo naopak? 

Ponuku som dostal ja od primátora. Poznáme sa dlhé roky, prvýkrát sme sa pracovne stretli počas riešenia veternej kalamity vo Vysokých Tatrách v roku 2004. Ján Mokoš ako primátor, ja ako hovorca vlády. Veľa sme spolu komunikovali. Keď som po štyroch rokoch ukončil pôsobenie na magistráte a dostal som túto ponuku, veľmi ma to zaujalo, keďže mesto Bratislava a mesto Vysoké Tatry patria k najvýznamnejším centrám Slovenska vo všetkých oblastiach.

Ako si predstavujete fungovanie vo Vysokých Tatrách? Predsa len prichádzate z bratislavského magistrátu, teda z iného prostredia.

To prostredie vôbec nie je iné. Zastávam pozíciu prednostu, ktorá je rovnaká, ako som zastával v Bratislave. Témy a problémy, ktoré sa v oboch mestách riešili a riešia, sú veľmi podobné. Viem, aké problémy sú pred nami a s tímom odborníkov, ktorí na úrade pracujú, ich budeme aktívne riešiť. Mojou víziou sú v prvom rade výsledky, ktoré ocenia obyvatelia mesta Vysoké Tatry a naši návštevníci.

Na bratislavskom magistráte sa vaše meno spomínalo najmä v súvislosti s odchodom niekoľkých desiatok zamestnancov, ktorí hovorili o mobingu z vašej strany.

Zásadne odmietam spôsob, akým v otázke interpretujete udalosti, ktoré sa údajne stali na bratislavskom magistráte. Žiadne desiatky ľudí z magistrátu neodišli, je to lož, ktorá sa dá jednoducho vyvrátiť číslami. Je zrejmé, že keď som chcel vyvodiť dôsledky voči pracovníkom, ktorí boli zodpovední za „zbabranú“ rekonštrukciu Starého mosta, tak to tí ľudia mali tendenciu v médiách označovať za šikanovanie. Považujem to z ich strany za osobnú pomstu. Nič z toho sa nepotvrdilo a nepovažujem za korektné, že to teraz dávate do súvislosti s mojím novým pôsobením vo Vysokých Tatrách. K svojim podriadeným som sa vždy správal aj sa budem správať férovo a nik, kto si poriadne robí svoju prácu, nemusí mať z môjho pôsobenia žiadne obavy.

Špekuluje sa, že vás do funkcie prednostu dosadila nejaká finančná skupina. Dosadila?

Dostal som osobnú ponuku od pána primátora. So žiadnou finančnou skupinou nemám vzťah, ktorý by mohol viesť k tomu, aby ma niekto mohol niekam dosadzovať. Šírenie takých rečí považujem za ohováranie zo strany ľudí, ktorí zrejme nedokážu prijať výsledky komunálnych volieb vo Vysokých Tatrách.