V rozhovore, ktorý Jane Šimíčkovej poskytol krátko po tom, ako Jaromír Čižnár oznámil jeho odchod z funkcie prvého námestníka, ponúka svoj pohľad na celú záležitosť.

Prečo ste si písali s Mariánom Kočnerom?

Pán Kočner kontaktoval mňa. S odstupom času som to vyhodnotil ako jeho snahu získať dôležitosť, že sa pozná s mojou osobou. Vedel, že na mňa neplatia volavky typu Aleny Zs. ani iné osoby, čo vyplýva z toho, že medzi takzvanými ovcami, ktoré mali pásť, som nebol uvedený. Doplatil som na to, že som profesionál, slušne vychovaný, pretože som vždy len reagoval na ním iniciovanú komunikáciu. Zdôrazňujem, že moje odpovede sa netýkali žiadnej trestnej veci a s odstupom času to vyhodnocujem tak, že potreboval so mnou udržiavať kontakt, keby niečo. Pre mňa takéto kontakty neznamenajú nič.

Je známa len komunikácia za isté obdobie, verejnosť však nevie, čo ste si písali predtým a čo potom. Môžete vylúčiť, že by vás Marián Kočner ovplyvňoval v rozhodovaní, nedostanú sa na povrch ešte závažnejšie veci?

To absolútne vylučujem! Chcem zdôrazniť, že čo sa týka osoby M. K., v roku 2016 som dal preveriť dve medializované podozrenia, v roku 2017 a 2018 som rozhodol alebo navrhol rozhodnúť spolu deväť trestných vecí v jeho neprospech a v neprospech jemu spriaznených osôb. Za mňa hovorí práca. Tento kontakt bol moja chyba, za ktorú som sa opakovane ospravedlnil a bez problémov sa ospravedlním ikstýkrát aj svojim kolegom - prokurátorom i laickej a odbornej verejnosti. Napriek všetkému verím, že za 24 rokov prokurátorskej etapy môjho života som vždy rozhodoval zákonne, spravodlivo, profesionálne a s pokorou, v prospech ľudí.

Z komunikácie vyplýva, že Marián Kočner by bol možno aj spokojný, keby ste sa stali generálnym prokurátorom. Je to pre vás dobrá vizitka?

Nezodpovedám za myslenie pána Kočnera. Moje ambície sú späté s praktickou prácou, to znamená s riešením konkrétnych vecí. Generálny prokurátor je manažérska funkcia. Navyše o takej komunikácii, ktorú spomínate, nemám vedomosť.

Prečo ste sa funkcie vzdali až teraz a nie už v januári tohto roka, keď sa objavili prvé podozrenia súvisiace s vaším kontaktom s Mariánom Kočnerom?

V januári, keď som mal prvý brífing k tejto veci, nemal som k dispozícii komunikáciu, údajne ju mali novinári, ale ja nie. Rozprával som preto o skutočnostiach, ktoré som si pamätal. Vzhľadom na to, že je to odstup dvoch rokov, nemohol som sa vyjadriť ani k obdobiu, ani k počtu a obsahu SMS. K tomu som sa dostal 25. marca tohto roka, keď som si to vyžiadal z vyšetrovacieho spisu v trestnej veci prípravy mojej vraždy, kde je táto komunikácia dôkazom. Opakujem, a to chcem zdôrazniť, tá komunikácia z obsahového hľadiska nikdy nesúvisela s trestnou vecou poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je však dôležitá z hľadiska objasnenia motivácie mojej fyzickej likvidácie.

Peter Šufliarsky tlačová konferencia
Zdroj: Jaroslav Nov?k

Čo malo byť podľa vás motívom na vašu likvidáciu?

Neviem prejudikovať, čo malo byť motívom, môžem mať na to názor, povedal som ho aj vyšetrovateľovi PZ, ale sú tu orgány činné v trestnom konaní, ktoré musia tento motív dokázať.

Lenže obyčajná verejnosť sa po zverejnení informácií o vašej čulej komunikácii s Mariánom Kočnerom asi logicky pýta, prečo by vás chcel dať zlikvidovať, keď ste si len za pol roka vymenili vyše 400 priateľských správ. Je to dosť veľa na to, aby ste si to nepamätali. Kedy a prečo sa váš vzťah s Mariánom Kočnerom zmenil?

Z komunikácie, ktorou disponujem, vyplýva, že z mojej strany išlo o 162 odpovedí. Pán  M. K. sa pýtal 260-krát plus nadväzujúca komunikácia. Z môjho pohľadu sa nemalo čo zmeniť. Vždy som aj voči tejto osobe postupoval absolútne nezávisle a zákonne. Nikdy som ju nevyhľadával, nekontaktoval. Osoba M. K. ma nevedela diskreditovať cez osoby ženského pohlavia ani cez úplatky či iným spôsobom, to znamená, že na môj výkon funkcie nemala komunikácia s M. K. žiadny vplyv. Prečo mi prestala písať, ma nezaujímalo.

V konečnom dôsledku však vplyv mala, stála vás miesto prvého námestníka. Odstúpiť bolo vaše rozhodnutie alebo vás na to vyzval generálny prokurátor Jaromír Čižnár?

Bolo to moje rozhodnutie. Fakt je, že pán generálny prokurátor Slovenskej republiky mi signalizoval, že sa chce so mnou rozprávať, ale v podstate posledné dni sa niesli v neustálych atakoch proti mojej osobe, kde do absolútneho úzadia išlo to, čo som proti tejto osobe spravil. Bol som jedným z prvých prokurátorov, ktorí dali túto osobu preverovať, dokonca som v roku 2018 koordinoval jej uväznenie, čiže za mňa hovoria výsledky práce. Jednoducho, človek robí v živote chyby, ale tie moje sa neodrazili na výkone mojej funkcie. Môžem každému preukázať, čo som proti tejto osobe spravil. To sú fakty, spisy.

Ale fakt je aj to, že ste si s Mariánom Kočnerom intenzívne a priateľsky písali. Prečo sa prvý námestník generálneho prokurátora komunikácii s človekom typu Marián Kočner nevyhýbal?

S odstupom času si uvedomujem, že som v komunikácii s ním spravil chybu. Buď som tejto osobe vôbec nemal odpovedať, alebo som mal komunikáciu, vzhľadom na jej až vtieravý spôsob úplne ukončiť. Chcem však, aby ma verejnosť nehodnotila podľa obsahu komunikácie.

Peter Šufliarsky tlačová konferencia
Zdroj: Jakub Kotian

Tá komunikácia je však dosť dôležitá, o čomsi predsa vypovedá. Napríklad o tom, že ste s ním mali dvojhodinový rozhovor v aute, a to niekedy v roku 2010, čo je v rozpore s vašimi vyjadreniami z minulosti, keď ste tvrdili, že ste ho stretli možno trikrát - raz na oslave Dobroslava Trnku a potom v jeho kancelárii.

To ste vyčítali z tej komunikácie?

Áno.

No a ja som mu na to povedal, prepáč, na to sa nepamätám.

Nepamätáte sa na dve hodiny v aute s Mariánom Kočnerom?

Nie, vôbec sa na to nepamätám.

Prečo vám to teda písal?

Keby som mal byť ja jeho človek, tak nebude uväznený. Jedna z verzií môjho usmrtenia je, že som mal byť nahradený človekom, ktorý mal zabezpečiť buď jeho nevzatie do väzby, alebo prepustenie z väzby. Myslíte si, že keby som bol s ním v takom dobrom vzťahu a tá komunikácia by nebola dôvodom na získanie nejakého, v úvodzovkách, materiálu, ktorým by som bol vydierateľný, že by ma chcela dať taká osoba údajne dole? To znamená, že môj vzťah s ním nebol kamarátsky ani príbuzenský, ani majetkový, ani finančný.

Nie je minimálne čudné, že vy ste išli proti nemu, ako hovoríte už od roku 2016 a on vám v roku 2017 vypisuje, aký by ste boli dobrý generálny prokurátor?

Z môjho pohľadu, keď to s odstupom času vyhodnocujem, to bol veľmi rafinovaný spôsob, ako sa mi dostať do priazne a niečo na mňa získať.

Čiže vám písal správy, ktorými vás mohol držať v šachu a vy ste na ne reagovali. Nemali ste byť obozretnejší?

Mal. Ex post to tak môžem vyhodnotiť, pretože ja tú komunikáciu už nemám. Ja som ju mazal, pre mňa bola bezvýznamná. Neviem, aká bola jeho motivácia. Komunikácia, ktorá sa objavila v spise, pochádza len zo zaisteného mobilu osoby M. K.

Chcete naďalej pôsobiť na prokuratúre?

Celý život som bol prokurátorom a chcem prokurátorom zostať. Myslím si, že za 24 rokov, počas ktorých som pôsobil na trestnom úseku, som dosiahol spolu s ostatnými kolegami alebo policajtmi veľmi dobré výsledky.

To nikto nespochybňuje, ale aj mnohých tých, ktorých spomínate, teda kolegov a policajtov ste svojou komunikáciou s Mariánom Kočnerom nemilo prekvapili.

Je to možné, preto som sa im ospravedlnil, ale ktorý z kolegov neurobí chybu? Možno sú v rezorte závadovejšie osoby, ale to sa musí každý sám pozrieť do zrkadla. Ja sa každé ráno pozriem a neopľujem sa, pretože mám svoju hrdosť, česť a myslím si, že pre tento štát a ľudí som urobil tak veľa, čo možno niektorí prokurátori alebo verejní funkcionári za 50-ročnú prax neurobia. Keď má byť toto moja profesionálne osudová chyba, tak sa to asi malo stať. Dostal som veľký profesionálny úder. Ale ja stále hovorím, bol som prvý, kto osobu M.K. začal riešiť. Ja som sa na ňu nepozeral ako na nejakú celebritu, či megaboháča s kontaktmi.

Vedeli ste niečo o jeho trezore, z ktorého chcel vyťahovať aj veci vo váš prospech, aby ste sa stali generálnym prokurátorom?

Nie, nevedel, to je nonsens! Neviem, kde býva, nikdy som u neho nebol ani na raňajky, ani na desiatu, obed, olovrant či večeru. Každý, kto ma pozná, vie, že ak by ma niekto do niečoho tlačil, budem postupovať opačne.

Ako majú podľa vás ľudia dôverovať generálnej prokuratúre, keď temer celé jej či už bývalé vedenie - Dobroslav Trnka, Ladislav Tichý, alebo terajšie vedenie - René Vanek a Peter Šuflairsky, chytil Marián Kočner do svojej siete?

Pri každej konkrétnej osobe si musí laická a odborná verejnosť urobiť obraz sama, a to nie na základe informácií, ktoré sú poskytované prevažne jednostranne. Ja som do tej siete nespadol. Svoj názor na osobu M.K. som vysvetlil. Medzi osoby vami menované nepatrím. Mňa vo vzťahu k osobe M.K. reprezentuje profesionalita a výsledky práce. Ja som spravil konkrétne kroky v konkrétnych trestných veciach proti osobe M.K. To mi nikto nikdy nezoberie a to má byť podstatné kritérium pri posudzovaní toho, koho ovládol. Keby ma ovládol nie je potrebná moja fyzická likvidácia a ja verím, že pravda raz vyjde na povrch.