Tip na článok
Generálmajor Pavel Macko.

Generál Macko má na Moskvu iný pohľad ako Danko. Čo povedal o hrozbe z Ruska?

Rusko a miesto Slovenska vo vzťahu k tejto veľmoci. Večná téma, ktorá vzrušuje politické strany. Ako to vidí odchádzajúci generál Pavel Macko?

Galéria k článku (10 fotografií )
generál Macko
Na snímke predseda NR SR Andrej Danko  poèas centrálnych osláv 73. výroèia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017. FOTO TASR - Branislav Raèko
Prezbrojovanie: Slovenská armáda potrebuje nové stroje ako soľ. Veľký nákup by však mal byť lepšie komunikovaný.

Vnímate Slovensko ako most medzi východom a západom? Úlohu Slovenska voči Rusku vidíte podobne ako pán Danko?

Nie. Povedal by som to takto: Rusko je veľká krajina a veľký národ. Je to partner, ktorého treba rešpektovať. Bez Ruska sa zásadné geopolitické otázky riešiť nedajú. To je fakt. Na tom nikto nič nezmení. Tým pádom je v našom záujme mať s Ruskom dobré vzťahy v maximálnej možnej miere. Ale kultúrne, civilizačne a hodnotovo sme ukotvení v západnej civilizácii. Nielen po toku 1989. Tento národ tu existuje stáročia. Dovolím si nesúhlasiť s nejakým romantickým panslavizmom. Rusko dlhodobo expandovalo aj do Ázie. Zameriava sa na euráziu a strategicky je bohužiaľ vidieť odklon Ruska od západných hodnôt. Chvíľu to skúsili, ale hľadajú si iný spoločenský model.

Ako by sme sa teda my mali správať ako krajina voči Rusku?

Náš prirodzený priestor je tu, v strednej Európe a v širšom kontexte v slobodnej otvorenej Európe. To nám nebráni v maximálnej možnej miere spolupracovať s Ruskom. Ale aj v každej rodine sú veci, ktoré, ak s nimi nesúhlasíte, treba jasne komunikovať. My, ako krajina, ani NATO nemáme v žiadnej stratégii Rusko ako nepriateľa. Máme ho definované ako významného hráča, partnera, ktorý má zásadný vplyv na kvalitu a stav bezpečnostného prostredia v tomto geopolitickom priestore.

Rusko to má zadefinované inak?

Rusko, bohužiaľ, má napísané vo svojich nedávnych doktrínach celkom otvorene, že považuje NATO za hrozbu. Nechcem to hodnotiť, lebo to má svoje politické a vojensko-strategické aspekty, ale je to fakt. Nemali by sme teda byť voči Rusku v submisívnej polohe. Ale to by sme nemali byť ani voči našim západným partnerom. Máme predsa naše národné záujmy a tým vyhovuje byť v euroatlantickom priestore. Ten je stabilný, bezpečný a zdieľa zhruba rovnaké hodnoty, napriek štátnym špecifikám.

Generálmajor Pavel Macko (54)
Generálmajor Pavel Macko (54)
Archív

Cítite na Slovensku nejaké nejasnosti ohľadom zakotvenia Slovenska medzi NATO a Ruskom?

Čo vnímam je, že Rusko vyvíja rôzne snahy a aktivity na rozloženie systému. Investuje veľké peniaze aj značné ľudské zdroje do spochybňovania nášho hodnotového systému a západnej civilizácie. Vždy si vyberá nejaké reálne fakty a aspekty, využíva naše deficity. Atakuje ich s primárnou snahou získať lepšiu vyjednávaciu pozíciu pre seba. Lebo čím sme my jednotnejší, tak tým ľahšie sa nám s Rusmi rokuje. Napríklad aj čo sa týka cien energií. Tieto hry majú veľmi konkrétne ekonomické následky. Ale určite, my ako národ, štát, ani ako spoločenstvo EÚ či NATO, nemáme, a ani by sme nikdy nemali mať, záujem riešiť si svoje problémy na úkor Ruska. Ak je to takto prezentované, je to zlé.

Prečo majú teda Slováci tendenciu inklinovať k Rusku?

Myslím, že nás trochu mýli ten oslobodzovací príbeh. Vždy chodím klásť vence vojakom na hroby, lebo išlo o ľudí ktorí bojovali za svoju vlasť a boli poslaní na smrť. Mám veľký rešpekt voči tým, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. Nielen v 2. svetovej vojne ale aj v predchádzajúcich. Vždy som si chodil uctiť aj vojakov Červenej armády, či boli ruskí alebo ukrajinskí, či iných národností. To mi však nebráni vyjadriť svoj názor na aktuálnu politiku. Preto, že k nám naozaj sloboda prišla z východu, predsa nemôžeme prehliadať niektoré aspekty súčasnej ruskej politiky, ktorá je veľmi asertívna. Nemôžeme tiež hľadať nejaké ospravedlnenie pre okupáciu v ´68. Nemiešal by som to. Vždy si treba zachovať chladnú hlavu. Treba neurobiť také kroky, ktoré by nám zavreli cestu k prospešným vzťahom do budúcnosti.

Má takýto zmätok v tom, ako by sa malo Slovensko zachovať vo vzťahoch k Rusku aj vedenie ministerstva v réžii SNS?

Viete, všetko je to o pocitoch. Otvorene sa to povedať nedá. Sú veci, ktoré visia vo vzduchu. Vidíte, že keď sa riešia nejaké vážne témy, ktoré súvisia s našim členstvom v NATO a v EÚ, klesá miera komfortu. Bez toho, aby niekto povedal slovo. Len cítite, že je zmätok v hlavách niektorých ľudí.

Prečo sú medzi vrcholnými predstaviteľmi, slovenskými generálmi, dve české mená? Aj vy sám ste sa narodili v Česku?

Ja som sa narodil síce v Česku, ale mame a otcovi Kysučanom. Takže to je len zhoda okolností. Hneď som bol odtiaľ extrahovaný a vyrástol som na Záhorí. Jindřich Joch je síce Čech, ale vyrastal celý život na Slovensku. Ondřej Novosad je z Jesenníku, prišiel na Slovensko myslím ešte ako študent strednej školy, alebo hneď na začiatku vysokej. Oženil sa so Slovenkou. Je oddaný slovenský občan a vojak. Ale aj v českej armáde generál Ján Gurník je Slovák, generál Jaroslav Kolkus bol Slovák, Jano Ďurica tiež. My sme nikdy nejako tieto národnostné veci neriešili. Treba povedať, že 90 percent federálneho vojska bolo za riekou Morava. Aj ja som začínal na Šumave. Všetci sú lojálni Slovenskej republike, dokazujú to svojou službou vlasti celých 25 rokov samostatnosti Slovenska.

Ako vidí generál Macko počínanie SNS v čele rezortu obrany? Prečo sa Slovensku nedarí prilákať nových vojakov? Ako sa pozerá na drahé nákupy transportérov? Celý rozhovor s Pavlom Mackom si môžete prečítať v najnovšom vydaní týždenníka Plus 7 dní.

VIDEO Plus 7 Dní