Ján Hrinko: Mladí majú schopnosť meniť spoločnosť, treba im dať priestor 
 
 
Už ako stredoškolák sa Ján Hrinko zaujímal o verejné dianie. Dnes nemá ani 30 rokov a skúsenosti zbieral po boku troch slovenských premiérov. Je presvedčený, že mladí ľudia majú mať miesto vo verejnej oblasti. Je to ich príprava prebrať raz zodpovednosť za riadenie štátu na akejkoľvek úrovni. 
 
Ste doktorandom na katedre medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity a už po stredoškolskom štúdiu ste sa rozhodli venovať sa veciam verejným. Čo Vás na spoločenskom dianí najviac zaujalo? 
 
Ako krajina sme vystavení tvrdej konkurencii vo všetkých sférach života. Verejným priestorom hýbu témy, ktoré polarizujú spoločnosť, čo môžeme vnímať aj v súčasnosti. Politici namiesto toho, aby hľadali prienik, v zápase o voliča volia skôr konflikt. Emócia často prevláda nad rozumom. Práve vzdelanosť každej generácie vytvára pre národ predpoklady, či je schopný tento zápas zvládnuť. Je v životnom záujme každej krajiny otvárať priestor pre nastupujúce generácie, mladých a vzdelaných ľudí, ktorí vnášajú do spoločenských procesov rácio, ale i dynamiku, aj za cenu prvotnej neskúsenosti či omylov.  
 
Pracovali ste v úzkom tíme premiéra Roberta Fica, neskôr Petra Pellegriniho a v závere aj Igora Matoviča. Čo Vám táto práca dala a prečo ste sa rozhodli odísť? 
 
Dala mi skúsenosť a možnosť naživo pozorovať najsilnejšieho muža v krajine, ako zásadne ovplyvňuje chod štátu, ako jeho politika má priamy dopad na vývoj a perspektívu krajiny. Videl som únavu z moci, modernosť a zápal pre vec, a nakoniec som videl to, čo spôsobí nepripravenosť viesť štát. Dnes je moja skúsenosť aj istým odporúčaním. Keď stojíte pred volebnou urnou zvážte, koho chcete vidieť v kresle premiéra. Pretože dopady Vašej voľby pocítite takmer okamžite. 
 
V súčasnosti pracujete pre politickú stranu Hlas Petra Pellegriniho. Čo je Vašou agendou? 
 
V mojej kompetencii je organizácia práce „klubu“ našich poslancov v NR SR a zároveň na centrále vytváram odborné zázemie pre lídra strany.  
 
Boli nejaké momenty, kedy ste oľutovali svoje rozhodnutie zapájať sa do spoločenského diania? 
 
Samozrejme, boli aj ťažké obdobia, najmä po tragickej smrti novinára, kedy nastal spoločenský pohyb. V tom čase nastupoval Peter Pellegrini. Krajinu upokojil a doviedol ju k demokratickým voľbám.  
 
Vidíte zmysel v tom, aby sa mladý človek angažoval vo verejnej sfére? 
 
Určite áno. Som presvedčený, že krajina je tak silná, ako si vygeneruje každá generácia svojho lídra. Ak sa pozriete na Slovensko, či iné krajiny, mnohí politici presluhujú, sú opotrebovaní politickými zápasmi. Preto je dôležité, aby sa mladí šikovní ľudia angažovali vo verejnej oblasti. Je to ich príprava prebrať raz zodpovednosť za riadenie štátu na akejkoľvek úrovni.  
 
Nie je lepšie sústrediť sa na súkromný sektor, kde majú ľudia víziu väčšej perspektívy? 
 
Otázka je, či hovoríme o kariére a sociálnom statuse, alebo vidíme šancu na realizáciu pri riadení vecí verejných aj za cenu menšieho ekonomického profitu. Je to dilema, ktorú si každý musí zhodnotiť sám. Veľa odborníkov, mladých profesionálov vstúpilo do štátnej sféry, aby menilo veci k lepšiemu. V súkromnej sfére meníte svoju firmu, v štátnej službe meníte spoločnosť.  
 
Máte aj politické ambície? Vedeli by ste si predstaviť seba v pozícií politika? 
 
Vnímam, pozorujem a učím sa. Som presvedčený, že ak chcete vstúpiť do politiky, musíte byť vzdelaným človekom. Jednoducho musíte naozaj niečomu rozumieť a odborne sa profilovať. Chcem byť najskôr dobre vzdelaným ekonómom, aby som sa mohol stať niekedy aj politikom. 
 
Čo je podľa Vás najväčšou hrozbou pre tridsiatnikov?  
 
Pred nami sú obrovské výzvy. Demografia, modernizácia, ekológia, zmena trhu práce. Ako vyžijú naši rodičia z dôchodkov? Ako zmeny vo výrobe postihnú pracovný trh? Aké chceme mať životné prostredie? Ako chceme žiť na vidieku? Aká bude kvalita života? Niekde som čítal o tom, že moja generácia je posledná tzv. „silná“. Poznáme život tesného post-komunizmu, na druhej strane sme už vyrastali za rozmachu IT technológii a internetu. Pred nami je tiež otázka, čo ďalej s orientáciou ekonomiky. Vplyvom technológii bude potrebná aj pri výrobe áut vzdelaná pracovná sila, ktorá bude schopná ovládať moderné stroje. Modernými ekologickými postupmi, sociálnou politikou a vytváraním bezpečného prostredia musíme krajinu posúvať vpred. Ak prespíme tento čas, budúcnosť nám vystaví tvrdý účet. 
 
Autor: Katarína K.