Šéf RTVS zavádza v telerozhlase radikálne poriadky. Od minulého týždňa sú vedením spravodajstva poverení noví ľudia, ktorí majú nastaviť iný kurz. Zmeny prišli po kritizovanom vysielaní televízie počas výročia Nežnej revolúcie. O zlyhaní v spravodajstve, ale aj o budúcnosti RTVS sa s ĽUBOŠOM MACHAJOM (68) rozprával Filip Szórád.

Po tom, čo sa 17. novembra na spravodajskom okruhu RTVS :24 odvysielal prejav Roberta Fica zo snemu, skončilo vedenie spravodajstva. Z kľúčových pozícií odišli štyria ľudia. Prečo museli skončiť?

Bolo to spôsobené tým, že zlyhalo vedenie spravodajstva. Samozrejme, chápem, že tu je veľký tlak a pretlak informácií, ktoré treba riešiť. Napriek tomu to musím hodnotiť ako zlyhanie a tak to posúdila nakoniec aj Rada RTVS. Myslím si, že 17. november nepatrí žiadnemu snemu, žiadnej politickej strane. Je jedno, či to bol snem Smeru alebo by to bol snem OĽaNO, alebo kohokoľvek. Ale spôsob, ako sa to dostalo do vysielania, bol pre mňa problémový. Na poradách sme pravidelne hovorili o tom, ako bude vyzerať 17. november vo vysielaní RTVS, a tejto téme sa venovala väčšia pozornosť. Nikdy však neodznela informácia o tom, že by sa takáto zásadná vec - ako je snem politickej strany - mala dostať do vysielania. Dozvedel som sa to až priamo z televíznej obrazovky. Problémom je spôsob, akým sa to realizovalo. Aj Česká televízia pokrýva snemy politických strán, ale vysiela ich v kombinácii so štúdiami, kde politológovia a sociológovia tieto výstupy hodnotia. Tam informácie zo snemu dostávajú do spoločenského a politického kontextu. V tomto prípade to bolo zanedbané.

Ešte niečo vás tam vyrušovalo?

Do vysielania to išlo v podstate úplne bez akéhokoľvek avíza, ktoré by vysvetlilo, o čo práve ide. Bolo to dokonca označené ako tlačová beseda, nie ako snem politickej strany. A v takýto sviatok to považujem za nevhodné. Sedemnásty november patrí všetkým občanom a žiadna politická strana by si ho nemala takýmto spôsobom získavať na svoju stranu. V podstate to bola politická deklarácia, ktorá nebola vyvážená. Nebol tam iný pohľad. Považoval som to za zlyhanie vedenia spravodajstva najmä preto, že žiadne informácie o tom nešli k manažmentu, ktorý by bol schopný nejakým spôsobom na to reagovať. Mrzí ma to, lebo pani Hlucháňová za tie tri mesiace urobila naozaj obrovský kus práce. Ale aj sama si uznala chybu, veď okamžite dala k dispozícii svoju funkciu. Vyhodnotil som to tak, že hneď na druhý deň som si zavolal všetkých vedúcich pracovníkov a povedal som im, že to bolo aj ich zlyhanie.

Vravíte, že je chyba, že sa k vám informácia o vysielaní snemu Smeru nedostala. Bežne riešite každý program, ktorý ide do vysielania?

Takéto dôležité veci, ako sú sviatky alebo vianočná štruktúra, preberáme v manažmente každý pondelok. Navyše sa tieto veci riešili v Rade RTVS a tá si k tomu vyžaduje materiály. Takto sme riešili aj Deň ústavy a iné sviatky. Takže pre mňa to bolo nepochopiteľné zlyhanie. Nevstupujem, samozrejme, do ich autonómie ani to nie je mojím záujmom. Nemám čas, aby som nejakým spôsobom riešil plachty jednotlivých programových služieb v televízii ani v rozhlase. Ale o takýchto zásadných veciach naozaj manažment musí vedieť.

V čom to bolo zásadné - v tom, že bol 17. november alebo že išlo o snem Smeru?

Obidva momenty boli v tomto prípade dôležité.

Keď budú nejaké ďalšie sviatky, napríklad SNP, budeme teda vidieť nejaké politické strany na spravodajskom okruhu?

Samozrejme, áno, veď politika je súčasťou spoločenského života. Ale vysielanie bude zabezpečené iným spôsobom. Zoberte si, ako mohol divák, ktorý sledoval 24-ku, vnímať, že sa mu zrazu preruší vysielanie bez akéhokoľvek avíza a vstupujeme priamo do diania bez akéhokoľvek uvedenia kontextu. Ten musel byť z toho zmätený.

Odborník na reklamu a komunikáciu Pavol Minár z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila Metoda v Trnave sa pre náš týždenník vyjadril, že vysielanie živých vstupov zo snemov patrí do spravodajskej televízie a nevidí v tom problém. Doplnil, že o tom, či je 17. november vhodný dátum na snem politickej strany, majú rozhodnúť diváci a nie vedenie RTVS.

RTVS ako vysielateľ nesie spoločenskú, morálnu aj právnu zodpovednosť za vysielané programy. Nemal by som problém s vysielaním snemov politických strán, keby bolo zabezpečené všetko, čo súvisí s verejnoprávnosťou, to znamená pluralita a nezávislosť.

Neboli v tom politické tlaky?

To principiálne odmietam. Žiadny tlak z koalície ani z opozície v tom nebol.

Vyvodili ste zodpovednosť nielen voči hlavnej šéfke Márii Hlucháňovej, ale aj trom jej podriadeným. Prečo? Ako mali zasiahnuť proti svojmu šéfovi?

Určite mali zasiahnuť. V istých momentoch neplatí subordinácia. Pri takejto vážnej veci sa minimálne mali pýtať, či o tom vie napríklad generálny riaditeľ. Lebo vedeli, že tam nebudú žiadni politológovia, a vedeli, že to nebude riadne zabezpečené. Podľa mojich informácií s tým vyjadrila nesúhlas len Andrea Fajnorová, ale to nestačí. Intendant 24-ky Alfonz Šuran zodpovedá za to, čo ide do vysielania. Čiže on mal nielen dať stanovisko, ak s tým nesúhlasí, ale mal s tým ísť k tomu, kto mohol vyvodiť nejaký programový zámer. A to som bol v tomto prípade ja.

To vám mali zavolať?


Minimálne ma o tom mali informovať. Ešte tri dni predtým sme nedostali žiadnu informáciu, že sa taká vec pripravuje. Takto to do istej miery vyzerá ako, v úvodzovkách, stranícka objednávka.

A nemáte informácie o tom, že by to mohla byť stranícka objednávka?

Nie, je to len hypotéza preto som povedal v úvodzovkách.

Ak teraz nastane v budúcnosti v RTVS nejaký problém, tak ľudia, ktorí nesúhlasia so svojím nadriadeným, majú ísť rovno za vami? Je to nový precedens?

Ak ide o takúto zásadnú informáciu, tak určite áno. Majú sa pýtať, či o týchto veciach bol informovaný manažment. S Miroslavom Frindtom, ktorý je teraz poverený vedením sekcie spravodajstva, pripravujeme podmienky, za akých sa pôjde so živými vstupmi politických strán do vysielania 24-ky. To platí aj pre tlačové besedy a konferencie. Musíme tomu dať jasné pravidlá a pevnejší rámec.

Štvorica, ktorá odišla z vedenia spravodajstva, však nakoniec s výnimkou Petra Nittnausa, ktorý odchádza na ročnú rodičovskú dovolenku, naďalej zostáva v RTVS na iných pozíciách. Prečo ste zvolili takéto polovičaté riešenie?

Oni sú profesionáli. Myslím si, že pani Hlucháňová za tie mesiace 24-ku posunula ďalej. Je cenná svojou odbornosťou v oblasti online. Takže v tejto oblasti má ešte čo priniesť pre RTVS. Ostat­ní zamestnanci prešli na svoje štandardné pracovné pozície.

Neunáhlili ste sa trochu? Najprv sa zdalo, že všetci odídu a nakoniec len dostali iné pozície v rámci RTVS.

Nedostanú iné pozície. Prešli na tie pozície, ktoré majú v pracovných zmluvách. Nebolo to hrubé porušenie pracovnej disciplíny, čo by znamenalo rozviazanie pracovného pomeru.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎAĽŠEJ STRANE → → →