Za financmajstrom musí chodiť každý jeden člen vlády prediskutovať, či máme na zákon, ktorý navrhuje a je to šéf rezortu financií, kto peniaze uvoľňuje alebo nie. Má Matovič predpoklady na svoj nový flek? VERONIKA COSCULLUELA sa pýtala IVANA MIKLOŠA.

Ste prekvapený, ako lídri koalície vyriešili vládnu krízu?

Skôr sa obávam, či ju vyriešili. A veľkým optimistom rozhodne nie som.

Myslíte si, že Igor Matovič má na to, aby bol ministrom financií?

Ministrom financií môže byť ktokoľvek, otázka je, či môže byť dobrým ministrom financií. Chcel by som tomu veriť, ale neverím. Osobnostné a profesionálne predpoklady na vicepremiéra a ministra financií a na premiéra nie sú síce úplne totožné, ale sú veľmi podobné. Ak niekto nemá vôbec predpoklady na jedno, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať ani na to druhé. Igor Matovič ostane navyše predsedom najsilnejšej koaličnej strany so silnou podporou svojho poslaneckého klubu, takže politicky silnejší ako premiér Heger bude stále on. A pri jeho povahe si nie som vôbec istý, čo to môže znamenať z hľadiska akcieschopnosti a súdržnosti vlády a koalície, ktorá sa vlastne oproti tej doterajšej takmer nezmení.

Aké vlastnosti má mať dobrý minister financií?

Mal by mať jasnú víziu, ako chce zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ako chce koordinovať iné reformy, ktoré zabezpečia našu konkurencieschopnosť a prinesú vysoký a udržateľný ekonomický rast. A mal by mať aj odvahu, vôľu a schopnosti tieto reformy presadzovať a komunikovať. A ešte by si mal vedieť vybrať schopných spolupracovníkov, riadiť ich a delegovať na nich úlohy, ktoré sú dôležité pre naplnenie reformnej vízie ministra. 

Aké z nich mal pán Heger a aké z nich má pán Matovič?

Neviem posúdiť, ktoré z týchto vlastností majú, alebo nemajú Heger a Matovič, u nového ministra financií som však omnoho skeptickejší ako u toho doterajšieho.

Je múdre, aby bol niekto ministrom tohto rezortu z núdze cnosti? Ľudia pri takejto výmene možno budú mať pocit, že každý môže robiť akýkoľvek vládny post...

Minister je politická funkcia a v princípe platí, že politik nemusí byť odborníkom v oblasti, za ktorú ako minister zodpovedá. Na druhej strane je výhoda, ak tým odborníkom je. Ale ešte dôležitejšia je schopnosť riadiť ľudí, rokovať, komunikovať, hľadať zhodu, rozlišovať, čo je a čo nie je dôležité, obrusovať hrany a byť schopný nachádzať a akceptovať prijateľné kompromisy.

Aké najväčšie výzvy nového ministra financií čakajú?

Najväčšou výzvou pre neho zrejme bude manažovanie fondu obnovy a reforiem s ním súvisiacich. Okrem toho určite aj ozdravenie verejných financií po náraste deficitu spôsobenom krízou a pri koaličnom partnerovi ako je Kollár s jeho nekonečným výdavkovým apetítom pod heslom "pomáhame ľuďom".

Igor Matovič bude mať v rámci koalície aj naďalej veľkú moc? Veď nakoniec s rezortom financií musia všetci rokovať o zákonoch....

Veľkú moc bude nepochybne mať ako predseda najsilnejšej koaličnej strany, vicepremiér a minister financií. 

Myslíte, že sú ministri pripravení na jednania s ním o doložke vplyvov zákonov na štátny rozpočet? Asi sa tam budú stále stretávať s jeho povahou....

Jednoduché to zrejme mať nebudú. Posledný rok, ale najmä posledné týždne totiž celkom jasne ukázali, že ľudia sa menia veľmi málo a Igor Matovič sa nemení vôbec. 

Viac FOTO Ivana Mikloša v GALÉRII