Viaceré zväzy poľnohospodárov majú na ministra pôdohospodárstva ťažké srdce. Jeho kroky a zámery otvorene skritizovali zemiakari, zeleninári, ovocinári, pekári a nedávno aj drevári. Navyše z vysokých funkcií na pôdohospodárstve odchádzajú ľudia, ktorých si minister sám vybral. Okrem šéfa jeho zboru poradcov Martina Ondráša sme narátali šesť odborníkov, ktorí u JÁNA MIČOVSKÉHO (65) skončili. S ministrom pôdohospodárstva sa rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.

Necítite sa v rezorte trochu sám, keď skoro každý týždeň vás opúšťa niekto z ľudí, ktorých ste si vy sám vybrali? Vnímate tieto odchody ako svoj osobný problém?

Vstúpil som do rezortu, ktorý bol rozkolísanou loďou - personálne, ale aj z hľadiska cieľov. Tí ľudia prichádzali za rôznych okolností, keď som sa musel aj ja sám zorientovať. Niektorí stratili časom moju dôveru, respektíve aj ja som možno stratil ich dôveru. V každom prípade sme sa dohodli a dokázali sme sa kultivovane rozísť.   

Takže vôbec neľutujete?

Skôr ma mrzí, že každý deň dostávam na túto tému oveľa viac otázok ako na strategické záležitosti rezortu. Musím len povedať, že asi sú personálne výmeny u nás skutočne zaujímavá téma. Je to však vec, ktorá vyplynula z rozhodnutí na obidvoch stranách, ja osobne nebudem hovoriť o nejakej ľútosti.

Zaujala nás vaša zmätočná komunikácia ohľadom videa, kde ste povedali, že už nechcete presadzovať stropy dotácií pre väčšie farmy. Neskôr ste svoje vyjadrenie stiahli. Čo teda platí dnes?

Stropovanie dotácií je zámer, ktorý platí. Je to otázka presmerovania peňazí odtiaľ, kde výroba neprinášala hodnoty, ktoré potrebovala krajina z hľadiska sebestačnosti. Myslím, že vo videu, na ktoré sa pýtate, som použil zlý terminus technicus z hľadiska ohraničenia. Mal som na mysli obmedzenie viazaných priamych platieb, ktoré presadzujeme, aby boli čo najvyššie. Fakt je ten, že som od stropovania nikdy neustúpil.

Pre tých, ktorí nesledujú eurodotácie v agrorezorte podrobne, ešte vysvetlite, čo boj so zastropovaním znamená. Čo je zastropovanie?

EÚ dáva takzvané priame platby, ktoré idú na každý hektár rovnako, bez ohľadu na to, čo na tomto hektári robíte. Ľahká násobilka: čím viac hektárov máte, tým viac dotácií získate. Tohto roku myslím 116 eur na hektár. Tento systém spôsobil, že máme z hľadiska sebestačnosti málo tých, ktorí dorábajú ovocie, a veľa tých, ktorí pestujú repku. Zastropovaním nastane to, že vám príjem nebude rásť do neobmedzených výšok v súvislosti s výmerou pôdy. V istej úrovni, povedzme, keď dosiahnete pol milióna eur, už vám nové hektáre neprinesú žiadne peniaze. Ak sa však rozhodnete pre ovocie, tak vám príjem porastie.

Takže očakávate, že sa poľnohospodárstvo u nás diverzifikuje.

Áno. Takto ušetrené peniaze by z rezortu neodišli, ale presmerovali by sa na projekty, ktoré podporia sebestačnosť. Brusel od nás ani veľmi nežiada, aby sme robili potraviny. Hovorí nám, aby sme sa starali o krajinu, že potravín máme v Európe dosť. S tým nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť.

Dostane veľkých vlastníkov pôdy, veľkých pestovateľov repky, kukurice, slnečníc zastropovanie do úzkych?

Zastropovanie má aj takú vlastnosť, že keby sa príjmy podnikateľa aj znížili na pol milióna a nedostane všetko, čo dostával doteraz, tak ak má reálnu rastlinnú či živočíšnu výrobu, ktorá vyžaduje mzdy, môže sa dotácia zvýšiť. Ak má niekto výrobu spojenú s ľudskou prácou, všetky mzdy sa mu pripočítajú. Po zastropovaní môže nakoniec dostať viac, ako dostával predtým.

A čo malí farmári?

Časťou zastropovaných peňazí podporíme malých farmárov, takzvanou redistribučnou platbou. To je zas taký terminus technicus. Malým dokážeme dať nie 116 eur na hektár, ale aj dvoj- či trojnásobok.

Slovenskom prebehla šokujúca správa o koňovi Chansonovi, ktorý bol na farme v zúboženom stave a museli ho usmrtiť. V akom štádiu je vyšetrovanie, kto za stav môže?

Požiadal som profesora Bíreša, aby z toho urobil záver, ktorý bude viesť k personálnym dôsledkom. Zatiaľ som si to neoveroval, predpokladám, že sa to už stalo.

Zlyhal teda systém kontroly?

Šéfka žilinskej veterinárnej správy by mala byť podľa môjho názoru odvolaná. Minister však nie je na to, aby také niečo prikazoval. Vyjadril som však svoj názor, aby všetci vedeli, že ľudia musia okrem svojej odbornosti preukazovať komunikačnú zručnosť. Myslím, že tam došlo k veľkému zlyhaniu. V neposlednom rade zlyhal chovateľ. Aj touto cestou by som chcel apelovať na všetkých chovateľov, aby zaregistrovali svoje chovy.

Z reportáží o vychudnutom koňovi, ktorý žil v smrade, a nikoho to nezaujímalo, boli ľudia zdesení. Vy ste sa o prípad zaujímali vraj osobne. Čo to znamená?

Videl som reportáže. Ako hovorím, požiadal som pána Bíreša, aby konal. Riešil som zatiaľ len ľudské pochybenie.

Tak sa inak opýtam. Čo robí ministerstvo, aby sa tieto prípady neopakovali?

Hovorím, že ide o zlyhanie hlavne komunikačné, ktoré som postrehol z videa. Ak bude považované aj za systémové zlyhanie, tak súhlasím s vami, že je nutné urobiť aj legislatívne úkony. Ako rezort však postupujeme podľa legislatívneho plánu, mám tých úloh dosť a, pravdupovediac, zatiaľ som to neriešil, lebo v oblasti veteriny máme teraz vážne problémy s africkým morom ošípaných.

O koľkých úžitkových zvieratách, ako sú sliepky, prasce, kravy v hrozných podmienkach fariem, nevieme? Po tejto kauze mi vaša stratégia „z farmy na stôl“ neznie veľmi príťažlivo.

Životné podmienky zvierat sú dôležitou oblasťou, ktorú sleduje EÚ. Sú tam nemalé kontrolné systémy. Nemám zatiaľ informácie, že by sme mali prípady, v ktorých by sa vyskytli bitúnky a farmy, kde by sa pracovalo proti zvieracím záujmom, respektíve kde by sa to dalo chápať ako poškodzovanie dobrého životného štandardu zvierat. Navyše, čoraz viac ľudí sa dnes pozerá na to, či si kúpi napríklad vajcia z podstielkového, z klietkového chovu, alebo od sliepok z voľného výbehu. Je to aj vplyvom osvety. Zákazník sa orientuje čím ďalej, tým viac na voľný chov, hoci vajíčka sú z neho drahšie. Samozrejme, aj ministerstvo má osvetovú povinnosť, nie všetko vyrieši ekonomika. Napríklad to robíme ohľadom diviny či jahniat.

Videli sme, že v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) lietali úplatky jedna radosť. Máme informácie o korupcii aj medzi farmármi a štátnymi veterinármi.

Zriadil som protikorupčné oddelenie, dostávame podnety, konáme rázne. Keby som také niečo zistil, určite to nezostane bez povšimnutia.

Potraviny u nás produkujú hlavne veľké firmy. Je vôbec možné vzkriesiť malé poľnohospodárstvo tak, aby si na seba zarobilo a my sme mali kvalitnejšie ovocie, zeleninu, mäso?

Áno, dá sa to. V prvom rade sa musia malí farmári dostať k pôde. Doterajšie zákony sú nastavené tak, že zabezpečujú užívateľom pomerne vysoký štandard z pohľadu stability pôdy. Vlastník ťahá za kratší koniec povrazu. Užívateľ, ktorý má pôdu v prenájme, má nárok na prednostný nájom, ak podľa zákona dodržiaval štandardy. Právo prednostného nájmu spôsobuje, že drobný farmár, ktorý sa zaujíma o možnosť nájmu pôdy v Slovenskom pozemkovom fonde, dostane odpoveď, že nie je dôvod, aby doterajšiemu užívateľovi niečo zobrali, lebo sa správal k pôde dobre. To ideme meniť. Právo prednostného nájmu bude zmenené, zjemnené alebo zrušené.

Na snímke Ing. Ján Mičovský CSc., slovenský lesník, protikorupčný aktivista a súčasný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Problémom je aj vek ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. Veľa nad 50 rokov, málo do 24. Čo s tým chcete robiť?

Chceme podporiť rodinné farmy. Ak máte v takej farme zakladateľa, otca, ktorý pracuje so synom, a vnúčatá sa tiež priúčajú, tak je silná pravdepodobnosť, že v ďalších generáciách bude mať vždy kto prevziať farmárske žezlo. Musíme malým farmám umožniť fungovať efektívne. Nie na úkor veľkých, ale v symbióze s nimi. Doterajšie skúsenosti hovoria, že mladí sa k pôde dostávajú ťažko a my im chceme túto možnosť otvoriť.

Čím sa môžeme hrdiť, čo sa potravinárstva týka, sú vína. Ich cech však upozorňuje na problémy a tlačí na lepšiu kontrolu. Kedy začneme kontrolovať pôvod hrozna, ako to robí Česko?

Na to sa vyžaduje jeden prístroj, ktorý je založený na princípe magnetickej rezonancie. Stojí viac ako dva milióny eur. Máme ho na Slovensku na finančnej správe, ale údajne je nepoužiteľný na naše ciele. Ešte som to nepreveril. Jeden z dôležitých zámerov rezortu je teda kúpiť prístroj, ktorý určí pôvod nielen hrozna, ale aj muštu, medu a džemu. Pri víne sa robia skutočne veľké podvody. Ale aj také paradajky sa prebaľujú a predávajú ako slovenské.

Dva milióny na prístroj, to znie ako kvapka v mori miliárd, ktoré pošle Únia.

Naozaj by sme taký prístroj mali radi, ale nie je to len otázka dvoch miliónov, ale špeciálnej budovy a prevádzkových nákladov. Dva milióny sa pokúsime nájsť v dohľadnom čase. Súhlasím, že by sa táto suma stratila, keďže by mohol byť použiteľný nielen na odhalenie pôvodu vína, ale aj iných poľnohospodárskych výrobkov rastlinného pôvodu.

Ešte sa hádate o lesy s ministrom životného prostredia Budajom?

Nie, ani sme sa nikdy nehádali.

Prečo vám tak veľmi záleží, aby chránené územia lesov spadali pod váš rezort a nie pod životné prostredie?

Všetky lesy sú hodné ochrany. Stromy produkujú veľmi dôležité hodnoty. Nielen drevo, ale aj kyslík, pôdu, vodu, les je bariérou proti povodniam a je zdrojom harmónie. Ak by sme mali lesy niekam „preniesť“, tak by som sa vrátil k svojej pôvodnej myšlienke, ktorá sa v programe vlády nepresadila, teda aby všetky lesy patrili pod životné prostredie, nielen chránené územia. Ak sa to stane, nebudem proti. Naopak, bol by som aj za to, aby sme lesy finančne podporovali. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, ako si mysleli minulé vlády. Lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu a do poisťovne sa platí. Aby lesy splnili svoje poslanie, budú si vyžadovať nemalé finančné prostriedky.

 

Javí sa, že vy máte v rezorte takú pozíciu ako ministerka kultúry. Myslíte, že ste u poľnohospodárov ešte neobľúbenejší ako Natália Milanová medzi umelcami?

Nebojujem s nejakou neprajnosťou a ak áno, tak je to zrejme len neprajnosť z istého spektra. Ak by ste to videli ako súťaž, tak ma, prosím, dajte do rebríčka neobľúbenosti na prvé miesto. Natália si to určite nezaslúži. Postavím sa v tejto veci pred ňu ako džentlmen.

Viac FOTO ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského v GALÉRII

Poznáte prezývky politikov? Napríklad Robert Fico je Hranol, Mečiar Mufty. Viete, že aj vy už máte prezývku?

Myslím, že som raz počul, že ma volajú nejako ako Dedoles. (Smiech.) Neviem síce, čo to je... asi je to z nejakej rozprávky, ale ja ich teraz veľmi nečítam.