Zaznamenali ste, že sudca Karol Posluch zvažoval alebo sa informoval, že by prestúpil na iný okresný súd?

Sú informácie, ktoré sú relevantné, o ktorých môžeme hovoriť, keď máme niečo na stole, a sú informácie, ktoré sa k vám dostanú z počutia, a k tým sa vyjadrovať je veľmi nezodpovedné. Čiže počul som to, ale tak, ako som počul veľmi veľa iných vecí. Ja osobne ako predseda súdu zatiaľ túto informáciu relevantným zákonným spôsobom nemám, že by pán Posluch požiadal procesným postupom, či by mohol prestúpiť do Pezinka. Samozrejme, v prípade, že by taká žiadosť prišla, vyjadrím sa k tomu. Vyjadrenie bude založené na všetkých relevantných okolnostiach, najmä na výške nápadu, na počte sudcov a tak ďalej, aby som mal zabezpečený chod súdu, aby tu nedochádzalo k prieťahom, samozrejme, s poukázaním na kauzy, ktoré sa v súčasnosti riešia. Ale na konci dňa o tom aj tak rozhoduje Súdna rada, ktorá by žiadala moje vyjadrenie a vyjadrenie predsedu súdu z Pezinka Tomáša Michálka. Ale s doktorom Posluchom som dosť často v kontakte a neoslovil ma ani na úrovni sudca - predseda, ani na kolegiálnej úrovni.

Ani ste nepočuli, že sa bol informovať v Pe­zinku?

To som nepočul vôbec. Počul som len také šumy, že možno do Pezinka a tak, ale zatiaľ ma s tým neoslovil, ani predseda z Pezinka ma s tým neoslovil. V súčasnosti sme v situácii, že si nemôžeme dovoliť, aby nás opustil akýkoľvek sudca z akéhokoľvek oddelenia. Máme tu výrazný deficit. Vzhľadom na to, že máme na starosti aj Senec a celé okolie, patríme k najzaťaženejším okresným súdom na Slovensku. A v poručenskej agende si dovolím tvrdiť, že sme v prvej trojke, čo sa týka pomeru nápadu a počtu sudcov, ktorí ten nápad vybavujú. Čiže za mňa určite nie, a to sa netýka iba doktora Poslucha, ale každého sudcu, ktorý by mal záujem niekam prestúpiť. Samozrejme, alternatíva tu je. Ak niekto chce prestúpiť a na druhej strane, na tom súde, má osobu, ktorá chce prestúpiť sem, s tým problém nemám. Surovo povedané, kus za kus. Ale v žiadnom prípade, že by sme prišli o ďalšieho sudcu. Pri dnešnej úrovni a rýchlosti výberových konaní, teda teraz sa to už zmenilo, ale viete, ako dopadli hromadné „výberká“, tak zatiaľ príliš optimizmu v sebe nemáme. Situácia je u nás personálne veľmi zlá.

Viete, prečo by mohol chcieť prestúpiť, keď má na stole taký závažný prípad?

Keď býva v Čiernej Vode, a neviem, kam chodia jeho deti do školy, ale keby chodili do Pezinka, tak je jasné, že by chcel robiť v Pezinku, lebo Čierna Voda je bližšie k Pezinku ako k Bratislave. Dochádzať z Čiernej Vody do Bratislavy je určite výzva. To je jediný legitímny racionálny dôvod.

A čo sa týka tlakov v súvislosti so zavlečením Kováča mladšieho?

Moja úloha v tejto kauze sa skončila tým, že som spis pridelil, takže by som len špekuloval. Ale nemyslím si to. Doktor Posluch je veľmi erudovaný sudca, je profesionál, dlho to robí, takže tlaky-netlaky. Boli tu aj iné kauzy, ale takto to nefunguje. Teda u niekoho možno hej, ale u neho, minimálne z toho, ako ho poznám, si nemyslím, že to by bol problém.

Aké budú najbližšie kroky v prípade? Bude vytýčený proces?

To vám neviem povedať, lebo ja tú kauzu nemám. Vykonával by som tam dohľad iba v prípade, že dôjde k prieťahom v konaní alebo k nejakému neetickému správaniu. Nemôžem zasahovať do procesného postupu sudcov ani ho nijakým spôsobom ovplyvňovať. Potrebujeme tam ešte nejaké veci ohľadom utajenia spisu a tiež obsadiť senát osobami, ktoré preveril Národný bezpečnostný úrad. Ale či bude, kedy bude, ako bude, to musíte adresovať na zákonného sudcu.

Sudca už doštudoval spis, takže verejnosť by už zrejme očakávala, čo sa bude diať.

Áno. Dôležité je, aby bol funkčný senát. Sudcovia majú podľa zákona právo oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami až do stupňa prísne tajné. Prísediaci toto právo nemajú. Čiže prísediaci, ktorí budú v senáte s doktorom Posluchom ako civilné osoby, sú sudcovia z ľudu. Tieto osoby musia byť preverené NBÚ na stupeň utajenia prísne tajné, pretože časť spisu, napriek tomu, že časť bola odtajnená do iných úrovní, je prísne tajná. A teda tie osoby, ktoré sa budú zúčastňovať na potenciálnom pojednávaní alebo akomkoľvek rozhodovaní v tej veci, budú musieť byť preverené na stupeň prísne tajné. Samozrejme, tie osoby musia súhlasiť, že ich bude preverovať NBÚ. Musia vyplniť dotazník, ktorý nie je ľahký. Musia zodpovedať šesťdesiat otázok, potom my požiadame NBÚ, aby im urobilo previerky. Bohužiaľ, musíme čakať, kedy tieto formálne náležitosti ustanovenia senátu budú splnené, až potom sa môžeme baviť, ako procesne ďalej. Ale toto je alfa a omega. Viete si predstaviť, že ide o citlivú kauzu, takže je úplne logické, že sa do toho senátnici, ktorých máme k dispozícii (je ich okolo 40), príliš nehrnú. A niet sa čo diviť, keď ich denná odmena za účasť na pojednávaní bola donedávna 2 eurá a teraz je 5 eur.