O svojich odpovediach chvíľu uvažuje, je sústredená a stále vážna. Nezasmiala sa ani nad niekedy výstrednými nápadmi premiéra Igora Matoviča. Niektorí občania, ale aj politici majú dojem, že ministerka spravodlivosti je hlasom rozumu v novej vládnej štvorkoalícii. Mária Kolíková zo strany Za ľudí bola dvakrát štátnou tajomníčkou tohto rezortu. Pôsobila v tandeme (a v tieni) exministerky za Most-Híd Lucie Žitňanskej. Roly si vymenili a dnes je Žitňanská len Kolíkovej radkyňa. Zapíše sa do histórie veľkou reformou súdneho systému? S MÁRIOU KOLÍKOVOU (45) sa rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.

Vedeli by ste zrátať, koľkokrát ste už zalomili rukami nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča?

Nezalamujem rukami nad návrh­mi pána premiéra. Beriem to tak, že prichádza s návrhmi, nad ktorými sa zamyslím a hľadám riešenia.

Ale aspoň občas prevrátite očami, nie?

Nebudem prevracať očami nad návrhmi pána premiéra. Som členka vlády.

Ani vtedy, keď od vás chce zákon na spätné preverenie všetkých záverečných prác?

Nie. Chcem urobiť naozaj dôslednú ústavnú analýzu aj s komparáciou zo zahraničia a uvažovať o tom, ako sa pozrieť aj na tieto neduhy z minulosti. Či z toho nakoniec bude zákon, už bude na ministrovi školstva.

Prečo ste spustili križiacku výpravu proti výhodám sudcov?

Podľa mňa kolujú veľmi skreslené informácie. Ide o dve opatrenia. Jedno súvisí s ich odmenami. Sudcovia na všeobecných súdoch ich nedostali už niekoľko rokov, pretože sme na ne nedávali finančné prostriedky. A to z toho dôvodu, že pri odmenách sudcov vnímame rozpor s medzinárodnými odporúčaniami. Sudca má byť primerane finančne ohodnotený a ďalšie bonusy, ktoré sú ad hoc, nie sú na mieste. Odmeny vnímam ako nesystémový prvok, ktorý potenciálne mohol slúžiť ako korupčný nástroj.

Ako to myslíte? Žeby predseda súdu udeľovaním odmien korumpoval svojich sudcov?

Sudcovia majú konať v súlade so zákonom a byť za to primerane ohodnotení. Podľa skúseností z minulosti sa javilo, že tak robili všetci predsedovia súdov, ale osobitne pán Harabin tým bol známy.

Rušíte aj doteraz vyplácaný celý plat pre sudcov, ktorí sú na PN.

Príplatok k nemocenskej je problematický. Či sudca pracuje, alebo je na PN, zaplatený je rovnakým spôsobom. Navyše bez ohľadu na to, ako dlho péenka trvá. Vzhľadom na situáciu, v akej sa momentálne nachádza štát, sa nám javí ako primeraný a solidárny spôsob zrušiť takéto príplatky. Znamenalo by to, že sudca by mal počas práceneschopnosti rovnaké materiálne zabezpečenie ako iný povinne poistený zamestnanec. Navyše, dostala som aj podnety od sudcov a niektorých predsedov súdov, že toto opatrenie deformuje systém, lebo sa zneužíva.

Sudcovia sa nehnevajú, že z nich idete urobiť obyčajných občanov?

Prekvapilo ma, v akej miere sa z ich strany zdvihla vlna odporu. Čo ma na druhej strane teší, je, že hoci zásadne odmietajú spôsob skráteného legislatívneho konania, obsahovo by nemal byť problém presadiť to.

RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
Zdroj: ROBO HUBAČ

 

Takže ste im trochu ustúpili?

Keďže som námietku vnímala ako legitímnu a rozumiem jej, na koaličnej rade som navrhla, aby sme túto zmenu z balíka opatrení stiahli a dali to do riadneho legislatívneho procesu. Sudcovia môžu legitímne cítiť, aj mi to tak komunikovali, že by boli radi, keby boli do témy zatiahnutí od začiatku. Súčasne sa predseda Súdnej rady vyjadril, že zo strany justície si vie predstaviť aj väčšiu solidárnosť, ak by sme sa s nimi o tom rozprávali. Mám, samozrejme, záujem o korektný spôsob prijímania opatrení, ktoré s justíciou súvisia. Ak bol hlavný problém    skrátené konanie a nie obsah, rada urobím všetko pre to, aby som tomu urobila zadosť.

Nerobíte teda chybu, že s nimi málo komunikujete?

Myslím si, že so sudcami komunikujem dosť. Tí, s ktorými som komunikovala, problém so zrušením príplatkov k PN nemali. Naopak, potvrdili mi, že je to deformačný prvok. Pri odmenách povedali, že ich aj tak nedostávajú. Čo vnímajú ako neférové, je, že hoci ich formálne majú, neprideľujú sa im, lebo na ne prostriedky nie sú. Upozornili, že na prokuratúre, kde sú prokurátori zabezpečení rovnakými platmi ako sudcovia, sa odmeny rozdeľujú.

Je po akcii Búrka a po tom, čo všetko sa vyplavuje o sudcoch a ich praktikách, jednoduchšie odoberať im výhody?

Takto to nechcem postaviť. V tejto otázke to vyzerá, ako keby vznikol priestor na zneužívanie situácie. Ide o výdobytky po Nežnej revolúcii, ktorými sme dostali stav ohodnotenia justičných pracovníkov na úroveň EÚ a zatraktívnili sme obsahovo zaujímavé povolanie aj platovým ohodnotením. Toto nechcem ohroziť, je to podľa mňa dôležité. Sudca by sa mal cítiť tak, že mu spoločnosť dáva najavo, že jeho poslanie je významné.

Takže to nie je iba začiatok.

To určite nie je začiatok. Nebudeme týmto smerom pokračovať. Nevnímam to tak, že keď dnes vidíme, že sú tu sudcovia, ktorí sa veci spreneverili - a nie je to iba pár jednotlivcov, vyzerá to tak, že sú ich možno desiatky -, tak by sme automaticky mali ísť do ohrozovania sudcovského statusu.

Zaručujete, že na zmeny nakoniec nedoplatia ľudia čakacími lehotami, lebo ste sudcov odradili či vyplašili a rozhodovať nebude mať kto?

Nepaušalizujme, bavme sa o konkrétnych súdoch. Napríklad o košickom súde, kde odišli viacerí, ale ani tam nie je ohrozený stav. Zachytila som nejaké vyjadrenie bývalého predsedu krajského súdu, ale nebolo objektívne ani korektné. Optimálny stav toho, koľko sudcov je potrebných na košickom súde alebo na bratislavských súdoch, ak sa pozrieme na závery komisie pre efektívnu justíciu pri Rade Európy, je dodržaný. Nedostatok sudcov na niektorých súdoch možno vnímať, keď nám niektorí odídu na dôchodok. Isté systémové nedostatky sa snažíme riešiť. Počet sudcov dopĺňame.

Váš predchodca opakoval, že máme preplnené väznice. Platí to?

Ak sa pozrieme na medzinárodné odporúčania, koľko štvorcových metrov je potrebných v zmysle dôstojnosti človeka, a teda koľko by mala mať cela, máme preplnené väznice. Ak sa na to pozrieme z pohľadu, koľko ľudí máme v ústavoch na výkon trestu a porovnávame ich s tým, koľko ich majú v iných štátoch Únie, sme na tom v podstate dobre.

Máte konkrétne čísla, ako sa tlačia slovenskí väzni oproti iným v EÚ?

Ideálny priestor určený pre jedného väzňa nedosahujeme, ale povedala by som, že to nie je taká dráma, ako je to v iných štátoch smerom na západ. V Taliansku a vo Francúzsku je situácia oveľa horšia.

Využívajú sa podľa vášho názoru iné tresty ako odňatie slobody - monitorovací náramok, trest domáceho väzenia, povinná práca - dostatočne?

Je na mieste uvažovať o tom, či sme ako spoločnosť spokojní s tým, ako máme trestné sadz­by nastavené. Podľa mňa by sme mohli prehodnotiť pri niektorých trestných činoch, vzhľadom na ich závažnosť, či je skutočne nutné odňatie slobody.

Vy ste za to, aby mal sudca na výber, či pošle vinníka do basy alebo ho potrestá inak?

Ak porovnávame naše sankcie v rámci EÚ, naozaj máme pomerne vysoké tresty. Aj tam, kde by mohla byť podmienka, máme vlastne príkaz pre sudcu dať nepodmienečný trest odňatia slobody. Na druhej strane sú trestné činy, ktoré sú skutočne závažné a pri ktorých si viem predstaviť aj vyššie tresty, než máme v súčasnosti. Chceme to prehodnotiť a myslím, že je aj na mieste zvažovať, aby tu bol väčší priestor pre sudcu.

RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
Zdroj: Martin Mikláš

Kedy by trest mohol byť iný ako väzenie?

Základný princíp pri ukladaní trestov je ten, že sa pozeráme na to, či ide o recidívu v skúšobnej lehote. A to bez ohľadu na závažnosť trestného činu. Tu by sme sa mali pozerať na to, o aký čin išlo, a ani vtedy, ak sa opakuje, si nemyslím, že je vždy na mieste pravidlo, že by malo ísť o trest odňatia slobody. Hovoríme napríklad o drobných krádežiach v supermarkete.

Kedy zas by ste tresty pritvrdili?

Keď ide o organizované zločiny, keď sú ťažké následky, ktoré súvisia so stratou života, výsostne úmyselné trestné činy. V týchto prípadoch si viem predstaviť vyššie sadzby.

O koľkých sudcoch vybavovačoch viete vy ako ministerka?

Momentálne sa bavíme o viac ako desiatke sudcov obvinených z trestného činu, ktorý súvisí s korupciou na súdoch. Z nich štyria sú vo výkone väzby.

To je známe, skôr sa pýtam na ďalších. O koľkých sa šušká?

Z nových podozrení vyplýva, že sa nám ten počet trochu rozrastie. Asi nie je podstatné hádať, koľko ich ešte pribudne. Podľa mňa už to, že ich je vyše desať, je dosť vysoký počet na to, aby sme sa rozprávali o systémovej chybe a prijímali opatrenia, ktorými urobíme maximum pre to, aby sme ich zo systému vytlačili. Jedna vec je vedieť ich identifikovať a druhá vec je stíhať až po koncovku, odsúdenie. Myslím, že je len otázka času, aby sme prišli na všetkých, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. To vnímam ako svoju úlohu.

Stretli ste sa vo svojej advokátskej praxi s praktikami skorumpovaného sudcu? Mali ste podozrenie, nejaké tušenie, že s týmto sudcom nie je všetko v poriadku?

To ťažko povedať. Ak dostanete do rúk rozhodnutie a to rozhodnutie vám nesedí s ohľadom na vašu znalosť o práve a prijatej judikatúre, položíte si otázku, či ide o hlúposť alebo je za tým vážny nekalý úmysel. Na takúto otázku si viete veľmi zložito odpovedať. Boli prípady, že som s ohľadom na prepojenia - ako sa tí ľudia dostali do justície - mala podozrenia, že je za tým potenciálne aj korupcia.

Bol vám podozrivý sudca, ktorý patrí k dnešným desiatim obvineným?

Bol.

Poviete, o koho išlo?

Nie, nechcem ísť tak ďaleko.

Myslíte, že podobný jav ako Koč­nerovi sudcovia existuje aj mimo Bratislavy?

To, že sa ukázalo, ako to fungovalo v nejakej miere tu, ukazuje, že je možné, že to tak fungovalo aj inde. Nakoniec, nové podozrenia pochádzajú aj z iných súdov. Nechcem to však rozvíjať, lebo sa uvidí, v akej miere sa podarí orgánom činným v trestnom konaní tieto podozrenia došetriť. Väčší alebo menší „kočnerovia“ mohli pôsobiť aj na iných súdoch v iných krajoch.

Ako ste na tom s prípravou zákona na preverenie majetkov všetkých sudcov?

Tento zákon súvisí s ústavným zákonom v oblasti justície a práve sme v štádiu jeho predstavovania zainteresovaným stranám. Čoskoro pôjde do riadneho legislatívneho procesu.

Takže je možné, že sa prijme na jeseň v parlamente?

Áno, s účinnosťou od 1. januára.

Ako bude súdna rada po novom preverovať majetky sudcov?

Je to postavené na niekoľkých úrovniach. V prvom rade sa pôjde do majetkových priznaní, tie budú preverované u všetkých sudcov. Ak sa v nich nájdu nezrovnalosti, ak vzniknú pochybnosti, uvažuje sa o ďalšom preverovaní cez účty a vypočutia dotknutých sudcov, prípadne osôb, na ktoré by mali byť prevedené majetky. V ďalšom kole sa pôjde aj do preverovania prevodov na účtoch.

Ale súdna rada nebude preverovať každého sudcu, musí sa odraziť od nejakého konkrétneho podozrenia...

Áno. Ale môže pristúpiť aj k širšiemu prevereniu spoľahlivosti sudcov s ohľadom na podnet, ktorý bude závažnejšieho rozsahu.

Majetkové priznania budú dávať sudcovia len o svojich majetkoch alebo za všetkých členov rodiny?

V tomto kole o takomto rozširovaní neuvažujeme. Majetkové priznania budeme riešiť v rámci osobitnej právnej úpravy, kde pôjdeme hlbšie do priznaní, ktoré dávajú všetci verejní činitelia.

Aby tomu človek lepšie rozumel, dám vám nejaké príklady nedávnych podozrení a vy mi skúsite vysvetliť, ako to po novom bude v praxi vyzerať. Ako by sa malo prísť na to, že sudkyňa Haitová bývala vo vile, kde ona nájomné neplatila a jej majiteľ podpísal zmluvu s niekým iným?

Treba mať nejaký podnet. Ak disponujete takou informáciou, treba ju podať súdnej rade. Ona sa potom pozrie do majetkového priznania. Zistí, v akej miere to je priznané a pozrie sa tiež na výhody, aké dotyčná požíva. Následne by sudkyňu mali vypočuť a pýtať sa jej, akým spôsobom si zabezpečuje bývanie, ako zaručuje svoju nestrannosť s ohľadom na požívanie takejto výhody. Ak by boli pochybnosti, malo by sa ísť ďalej. Vypočuli by sa aj osoby, ktoré by s jej bývaním súviseli. Preverovali by aj širšie jej činnosť. Ak by neobstála, je v úvahe začatie disciplinárneho konania aj trestné oznámenie.

Viacerí sudcovia majú deti v pomerne drahej súkromnej škole a škôlke. Niektorí majú na školnom veľkú zľavu. Ako by súdna rada prišla na toto?

V súvislosti s týmto mi napadajú dve veci. Jedna je, či to nesúvisí s novým trestným činom prikrmovania, ktorý chceme zaviesť. Týka sa užívania nenáležitej výhody. Akýkoľvek podnet, ktorý príde a bude spochybňovať nestrannosť sudcu, by mala preveriť súdna rada. Tá potom zváži ďalší postup.

RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
RUKAMI NEZALAMUJE Ministerka spravodlivosti hovorí, že hľadá riešenia a nad legislatívnymi nápadmi premiéra Matoviča rukami nezalamuje.
Zdroj: Martin Mikláš

Obvinený sudca Vladimír Sklenka hovorí o zaujímavej korupčnej praktike. Ide o takzvané licitovanie. Priaznivý súdny verdikt sa dá akoby dražiť oboma stranami sporu, ktoré sa pretekajú vo vyššom úplatku pre sudcu. Ako chcete zabrániť tomu, aby sa to dialo?

Hovoríte o situácii priamej a jednoznačnej korupcie, ktorá je trestným činom aj dnes.

Kto na to podá podnet?

Rozumiem, je to ako keby sme mali páchateľov trestného činu a čakali by sme, kto z nich na seba podá trestné oznámenie. Samozrejme, že páchatelia na seba nebudú podávať trestné oznámenie. Ak nebudú mať z toho nejaký prospech alebo sa v nich zrazu neozve svedomie.

Takže je to komplikované a neriešiteľné vašou reformou?

Môžeme sa rozprávať o tom, že tu máme trestný čin takzvanej svojvôle. To znamená, či rozhodnutie sudcu nebude zjavne svojvoľné. Nehovorím, že to tak bude, ale môže byť. Mohol by to tiež byť trestný čin ohýbania práva, teda v rozsudku, ktorý sudca vydá, nebude žiadna logika, nebude zrejmé, ako k nemu došlo. Je dôležité, aby vznikol nejaký dôkaz, že nastal trestný čin. Dá sa pozrieť na majetok, ak sudca prijal úplatok. Je otázka, aká tá korupcia bola, kde na majetku sa prejavila.

Kedy budete môcť povedať, že je všetko vyčistené a na Slovensku nás súdia len čestní sudcovia, ktorí vedia dokázať pôvod majetku?

Ja verím, že čím skôr. Ale nedovolím si tvrdiť, že ak dnes idete na súd, s vysokou pravdepodobnosťou bude vašu vec súdiť skorumpovaný sudca. Určite nechcem, aby vznikol dojem, že v justícii máme len nečestných sudcov.

Samozrejme, že sa to tak nedá povedať. Ale ľudia majú dnes pocit, možno viac ako v minulosti, že ak sa obrátia na súd, poriadne riskujú.

Preto je dôležité, aby čím skôr štát prijal opatrenia, na základe ktorých bude môcť človek uveriť, že systém má mechanizmy na to, aby nehodných sudcov vytlačil zo sudcovského stavu. Dôveru v justíciu zvýši tiež to, keď je rozhodnutie súdu pre človeka zrozumiteľné, bez ohľadu na to, či prehrá alebo vyhrá. Ide o to, aby z toho súdu neodchádzal s pocitom, že prehral, lebo bol sudca skorumpovaný.

Bývalá šéfka súdnej rady Lenka Praženková sa vráti na Najvyšší súd ako sudkyňa, hoci bola súčasťou skupinky, ktorá bola vo vzťahu s Marianom Kočnerom?

Nedovolím si povedať, že pani Praženková je v tej kategórii sudcov, ktorí boli alebo sú vo väzení. Podozrenia, ktoré sú, a komunikácia, ktorú som si prečítala v novinách, nie sú také závažné ako u nich. Áno, podozrenia, že jej správanie nebolo úplne korektné, tu sú, ale čo sa týka závažnosti, treba na hodnotenie ešte čas. To som sa vyjadrila k jej výkonu funkcie sudkyne.

Čo sa týka jej výkonu ako predsedníčky súdnej rady?

To by som odlíšila. Vzdala sa tejto stoličky a myslím, že tým dala jasne najavo, že chce dať po obmene členov súdnej rady priestor jej inému smerovaniu. V nejakej miere jej chcem dať priestor na to, aby dôstojne odišla. Jej odchod vnímam ako dobrý signál. Mohla a možno aj mala to urobiť skôr, lebo je pravda, že sa vzdala funkcie po tom, ako vznikla iniciatíva na jej odvolanie.

Už sa vás na tento vzťah a reči mnohí pýtali. Ale aj tak, ako ste sa cítili, keď ste si v komunikácii Moniky Jankovskej o vás prečítali, že ste p..a, ktorá kojí?

Nešokovalo ma to. Vedela som, že pani Jankovská má iný slovník ako ja. Neprekvapilo ma to.