Hoci v kresle ministra školstva je len mesiac, Branislav Grö­hling sa už viackrát musel cítiť ako školáčik. Premiér Igor Matovič ho sfúkol ako malého chlapca za to, že si na jednu tlačovku akosi zabudol nasadiť rúško. Spochybnil tiež otvorenie jedální, kým pochopil, že kuchárky majú variť len na rozvoz. Práve v súčasnej neľahkej situácii sa rodičia žiakov a študentov oveľa viac ako kedykoľvek predtým zaujímajú o názory a rozhodnutia ministra školstva. V ich mene kládla otázky BRANISLAVOVI GRÖHLINGOVI (46) Veronika Cosculluela.

Veľa detí si zrejme až teraz uvedomilo, že im škola chýba, či už pre spolužiakov, alebo učiteľov, lebo rodičia v učive občas tápajú viac ako ich potomkovia. Otázku, kedy sa zase začne vyučovanie, by vám položilo mnoho z nich.

Všetky moje rozhodnutia vzhľadom na momentálnu situáciu vychádzajú z rozhodnutia troch inštitúcií - hlavného hygienika, Úradu verejného zdravotníctva a hlavného krízového štábu. Rozhodnutie je, že školy sú zatvorené až do odvolania. Žiaľ, nateraz nemám žiadne iné informácie. Viem, že rodičia cítia neistotu, ale teraz je prvoradé zdravie a robíme všetko pre to, aby to školy aj rodičia zvládli.

Bude to tak, ako povedal premiér, že tento školský rok sa už žiaci do škôl nevrátia?

Naozaj sa môže stať, že pôjdeme do škôl až v septembri. Všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia.

Najhoršia je neistota. Rodičia sa nevedia zariadiť, deti tiež čakajú na    odpovede, kedy sa stretnú so spolužiakmi.

Myslím si, že musíme byť pripravení na všetko. Na ministerstve sme zriadili pracovnú skupinu pod vedením bývalej ministerky zdravotníctva pani Kalavskej, ktorá pripravuje aj alternatívy, ako by sa napríklad maturanti mohli vrátiť do škôl a za akých prísnych podmienok.

Tak povedzte, ako by mali vyzerať tie alternatívy. Ako bude vyzerať ukončenie školského roka?

Jednou z nich je, že sa deti vrátia do škôl a všetky prijímačky na stredné školy a ústne maturity sa uskutočnia dva týždne po ukončení opatrení. Druhou je, že sa vrátia do školských lavíc až v septembri. Tento školský rok však uzavrieme tak, ako ho máme uzatvoriť, teda 30. júna.

Takže v hre vôbec nie je alternatíva, že by deti mohli dohnať v otvorených školách učivo cez prázdniny?

Nie.

Prečo ste ani neuvažovali o tom, že by sa deti namiesto napríklad apríla a mája učili v letných mesiacoch? Lebo inak to pre rodičov znamená, že deti majú doma aj teraz, aj v lete.

Samozrejme, že sme o tom uvažovali, ale s mojím tímom si myslíme, že je správne ukončiť školský rok tak, ako je naplánovaný. Aj pre teploty, aké v lete mávame, si myslím, že vyučovanie by bolo ťažké a neprebiehalo by štandardne.

Takže v lete sa deti nebudú učiť hlavne preto, že je teplo?

Problémom nie je len vysoká teplota v školách, ale aj zmena legislatívy. Stále však tvrdím, že je správne, aby sme ukončili školský rok, ako máme.

Uvažovali ste aj o tom, že by sa plošne celý ročník opakoval?

Takýto návrh sme ani nezvažovali, nie je na to dôvod. Sedem mesiacov bolo predsa odučených štandardne a teraz sa vyučuje na diaľku.

Testovanie deviatakov sa zrušilo. Zrušili sa písomné maturity. Ako budú vyzerať ústne maturity?

Formu ukončenia vzdelania pre maturantov riešime s pracovnou skupinou na čele s pani Kalavskou. Potrebujeme tento plán konzultovať so všetkými partnermi a pripraviť aj legislatívu. Okrem toho si musíme poradiť s prijímačkami na stredné a vysoké školy.

Kedy sa to bude diať? V lete?

Nie, všetko stihneme do konca školského roka. Napríklad maturitu stihneme do 30. júna, pretože môžeme využiť rôzne formy maturitnej skúšky, aby študenti dostali maturitné vysvedčenie. Maturitu poznáme len vo forme, že ste pred komisiou a niekoľko dní maturujete pred ňou. Ak bude pretrvávať mimoriadna situácia, maturita môže prebiehať inou formou, aby sme ju vedeli zrealizovať.

Akou inou formou? Cez Skype? A čo stredné školy, ktoré pri maturite vyžadujú praktické skúšky?

Už raz som žiakov potešil, keď som zrušil písomné maturity. Pracujeme s rôznymi alternatívami. Treba počítať s tým, že maturity sa uskutočnia a žiaci sa majú naďalej pripravovať. Praktickú časť maturitnej skúšky, jej formu a obsah si upraví škola a riaditeľ podľa súčasnej situácie a podmienok.

Pri prijímačkách to isté?

Tento týždeň som dostal podnet z umeleckej školy, kde sa pripravili na to, že rodičia svoje deti natočia, ako hrajú na hudobnom nástroji alebo tancujú, a pošlú nahrávku pre komisiu. Ale to sú všetko ešte veľmi hypotetické otázky. Osobne dúfam, že sa mladí ľudia vrátia do školy ešte pred júlom.

Ako by mal vyzerať koniec školského roka? Kvety učiteľom deti asi nosiť nebudú...

Dúfam, že žiaci budú písať učiteľkám esemesky a ďakovné maily. Takisto dúfam, že učitelia im odpíšu na poďakovania tiež poďakovaním, že to spoločne s rodičmi a deťmi zvládli.

Vysvedčenia si preberú v septembri?

Keďže sa teraz všetko presúva do onlinového priestoru, tak možno aj vysvedčenia budú onlinové. Do konca roka máme ešte tri mesiace, takže verím, že to stihneme vyriešiť.

Ako budú deti, študenti dostávať za tento polrok známky na vysvedčení?

Štátny pedagogický ústav vydal usmernenie. Na základných školách sa ruší priebežné známkovanie počas mimoriadnej situácie. Stredoškoláci známkovaní budú. Pre základné školy umožnili slovné hodnotenie aj pre druhý stupeň. Malo by byť konštruktívne, malo by pomenovať chyby, ktoré žiak robí, a poskytnúť návod, ako chyby opraviť.  Koncoročné vysvedčenie môže byť ukončené známkou, slovne alebo kombinovane. Rovnako sa rozhodlo, aby na konci tohto roku žiaci nedostali päťku, a teda nemuseli opakovať ročník. Výnimkou sú žiaci, ktorí mali na polroku minimálne dve päťky alebo ktorí vlastným rozhodnutím neplnili požiadavky vyučovania na diaľku. Pri nich bude možné preskúšanie alebo komisionálne skúšky a následne sa rozhodne, či do vyššieho ročníka žiak postúpi alebo nie.

Viete povedať, na čo sa podľa toho usmernenia bude prihliadať? Lebo rodičov isto bude zaujímať, na čo sa zamerať.

Hlavným princípom hodnotenia v čase zavretých škôl je to, aby sme zohľadnili, že nie každý žiak má rovnaké podmienky na vyučovanie. Ďalšie usmernenie, ktoré nás čaká po Veľkej noci, sú pokyny pre učiteľov, čo majú učiť, ktoré učivo môžu vypustiť a na koľko hodín denne môžu žiaka zaťažiť. Na niektorých školách funguje výučba na diaľku ukážkovo a všetci by sa od nich mohli učiť. Na iných to tak nie je. Možno žiaci nemajú techniku, možno neexistuje dostatočné vysvetlenie od školy.

Ako sa dá objektívne ohodnotiť žiak, ktorý je závislý od času, vedomostí, podmienok a nervov rodiča nepedagóga?

Treba povedať, že aj pred týmto polrokom prebiehalo vyučovanie. Učiteľ pozná svojho žiaka a hodnotí ho nielen v daných mesiacoch, ale komplexne.

Teraz sa ukazuje, aké veľké rozdiely sú medzi učiteľmi. Niektorí sú aktívnejší, snažia sa s triedou skypovať alebo vypracovať materiály online, iní len pošlú rodičom zadania. Bude nejaký nový návrh odrážať aj aktivitu učiteľa alebo ste za dvíhanie platov plošne?

Toto obdobie je možno prelomové aj v tom, že poukazuje na učiteľov, ktorí sú kreatívni a dávajú do toho maximum, aj na tých, ktorí nie sú takí snaživí. Áno, lepšie uvidíme dve časti povolania, dva druhy učiteľov. Je to opäť bod, keď by sme mali uvažovať o tom, že okrem zvyšovania platov ad hoc by sme mali vytvoriť balík peňazí, ktorý by sa zasielal riaditeľom a tí by odmeňovali na základe iniciatívy učiteľa.

Ale spätne sa už asi s tým nedá nič urobiť. Tí, ktorí si to odmakajú aj tento polrok, a tí, ktorí si zas viac oddýchnu, uvidia na výplate rovnakú sumu.

Bol by som rád, keby sme taký motivačný balík mohli zaviesť do praxe čím skôr. Nakoniec je to aj jeden z bodov v programe SaS.

Chystáte nejakú pomoc aj rodičom? Množstvo materiálu treba tlačiť, fotiť a následne učiteľom posielať, lenže to sú náklady pre rodiny, mnohé museli zakúpiť tlačiarne, papiere, monitory...

Snažíme sa na to reagovať. Spustili sme portál Učíme na diaľku (www.ucimenadialku.sk), kde zverejňujeme všetky možné pomôcky, odpovede na otázky, termíny, aby nemuseli učitelia, rodičia a žiaci surfovať po internete a prácne vyhľadávať. Vzdelávacie programy v RTVS chceme z momentálnych 80 minút ešte rozšíriť. Okrem toho sme iniciovali stretnutie s mobilnými operátormi, aby sa žiaci okrem počítačov mohli vzdelávať prostredníctvom telefónov. V pláne máme osloviť aj mediálne domy, aby sme ďalej rozširovali balík vzdelávania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröhling, počas rozhovoru v budove ministerstva na Stromovej ulici v Bratislave.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröhling, počas rozhovoru v budove ministerstva na Stromovej ulici v Bratislave.
Zdroj: Martin Mikláš

O pomoci rodičom, ktorí majú výdavky navyše, neuvažujete? Napríklad školy by im mohli niečo dať zo zásob papiera alebo znížiť školné, odpustiť nejaký poplatok...

Snažíme sa to riešiť vo všetkých smeroch, hľadáme riešenia. Nevieme však za dva týždne vyriešiť to, čo sa roky podceňovalo.

Viacerí rodičia by si potrebovali zopakovať chémiu a biológiu a hlavne jazyky, aby vraj pred svojimi deťmi nevyzerali ako hlupáci. Nechystáte pre nich nejaké doškolenie?

Vaša otázka ma núti opäť povedať niečo pozitívne, a to je, že teraz sa vzdeláva spolu s deťmi celé Slovensko. Pri množstve opatrení, ktoré chystáme, sme sa napríklad stretli s vydavateľmi učebníc, aby svoje učebnice, ktoré boli doteraz aj platené, poskytli online pre všetkých. Nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a rodičov. Ide o vyše 600 učebníc a dnes už máme takmer od všetkých vydavateľov udelené práva na používanie počas mimoriadneho stavu. Rodičov sa snažíme odbremeniť aj webmi, televíziou.

Čo by ste odkázali rodičom, ktorí pracujú z domu alebo do práce chodia fyzicky a majú štyri školopovinné deti v trojizbovom byte?

Poviem len, že si veľmi vážim to, čo robia, a že im za to veľmi ďakujem. Dúfam, že sa čoskoro vrátime do normálneho režimu.

Oni by možno potrebovali poradiť, čo si počať. Aby ich deti nezaostali v škole alebo aby neprepadli len preto, že oni na ich učenie nemajú čas ako iní.

Robíme opatrenia, aby sme situáciu spoločne čo najlepšie zvládli. Päťky tento rok nebudú.

Ak žiaci nastúpia do škôl až v septembri, čo to bude pre doteraz zabehnutý školský systém znamenať? Lebo to vyzerá ako varenie z vody.

Septembrové vyučovanie je vždy postavené tak, že vlastne opakujete učivo z predchádzajúceho ročníka. Preto sa nemusíme báť, že by sme učivo nejakým spôsobom nedobehli. Navyše sa už pracuje na usmernení, ktoré by malo zredukovať množstvo učiva alebo presunúť do ďalších ročníkov.

Budú sa meniť osnovy?

Táto situácia nám ukáže, čo sa učíme navyše a čo je zbytočné. Tak budeme môcť lepšie selektovať. Obsah vzdelávania, teda to, čo sa žiaci učia, zredukujeme.

Viete uviesť nejaký príklad, ako sa ukáže, čo sa nemusí učiť alebo čo    deťom chýbať nebude?

To je otázka pre odborníkov. Myslím, že zistíme, že nepotrebujeme toľko testovať, upraví sa spôsob hodnotenia žiakov, nebude sa len explicitne známkovať, ale pridá sa aj slovné hodnotenie. Teraz máme šancu pohnúť s celým školským systémom, zaviesť viac kreatívneho a interaktívneho vzdelávania a ubrať z memorovania. Verím, že sa nám podarí namiešať správny modul.

Takže koronavírus spustil vlastne veľkú školskú reformu, ktorá sa tvorí za pochodu?

Podsúvate mi, aby som to zopakoval, ale áno, myslím si, že zažívame prvky veľkej reformy.

Nemáte strach, že niečo pokazíme, keď sa to robí takto na kolene a v časovej úzkosti?

Nie. Som opatrný človek a snažil som sa obklopiť odborníkmi z praxe, všetko s nimi konzultujem. Mám za sebou 15 rokov spolupráce so školami a cestovania po Slovensku, počas ktorého som počúval podnety z terénu. Ostatné dva roky som pracoval v Bratislavskom samosprávnom kraji ako poradca pre školstvo, štyri roky v NR SR a v školskom výbore. Získal som rôzne pohľady na školský systém.

Skúste uviesť, čo z toho, čo sa zaviedlo v bratislavskej župe, fungovalo.

Spomeniem opatrenie, ktoré sa možno vylučuje s aktuálnou situáciou, lebo naň treba peniaze. Osvedčilo sa nám odmeňovanie učiteľov za mimovyučovaciu činnosť. To znamená, že učiteľom, ktorí trávia čas so žiakmi po vyučovaní, sa preplácajú hodiny. Množstvo žiakov sa fláka po vyučovaní alebo netrávia svoj čas plnohodnotne. Ak sa im venujú po škole vyštudovaní učitelia, žiak sa rozvíja, rodič je spokojný a učitelia si privyrobia. Motivovali sme riaditeľov, aby si vytvárali na svojich školách kvalitný tím. Dávali sme im viac financií na nových učiteľov, podporovali sme starších učiteľov, aby mentorovali. Ak by sme neboli v tomto režime, chcel by som mimovyučovaciu činnosť rýchlo zaviesť na celom Slovensku.

Ešte povedzte, ako sa máte v koalícii. Všetko v poriadku?

Áno, podľa mňa je atmosféra veľmi korektná a priamoúmerná situácii, ktorú zažívame.

Ste si istý? Videli sme výmenu názorov medzi premiérom a vaším šéfom Richardom Sulíkom o black­oute krajiny, rýchly koniec štátneho tajomníka OĽaNO v rezorte dopravy pod Sme rodina a aj vás ostro skritizoval Igor Matovič.

Áno, niekedy je to možno vypäté, na druhej strane sa dokážeme aj zasmiať a dohody nachádzame veľmi rýchlo. Všetci pozeráme predovšetkým na bezpečnosť ľudí a takisto na ekonomickú situáciu, aby to štát zvládol. Názorové rozdiely medzi ministrom hospodárstva a premiérom sú normálne. Je správne, že ich konzultujú.

Prečítajte si tiež: