Je útok na hlavu nebezpečnejší ako na iné časti tela, napríklad trup či nohy? Prečo?

Ľudská hlava je osobitná, veľmi zložitá a nenahraditeľná časť ľudského tela. Kým tvárová časť hlavy zabezpečuje také činnosti ako príjem potravy, dýchanie, príjem zrakových,sluchových signálov a mimiku, mozgová časť hlavy v sebe ukrýva a chráni mozog a mozoček, najdôležitejší centrálny kontrolný a riadiaci systém ľudského organizmu. Náležitá činnosť ľudského mozgu, „malého vesmíru“ našej krehkej existencie, je pre život nenahraditeľná. Preto akékoľvek vonkajšie násilie pôsobiace na ľudskú hlavu je oproti rovnakému násiliu pôsobiacemu na iné časti ľudského tela oveľa nebezpečnejšie z hľadiska možných negatívnych následkov.

Aký účinok a dôsledky, okrem smrti môže spôsobiť silný kopanec alebo úder do hlavy, podobný ako v prípade pána Acordu?

Kopnutie nohou do hlavy inej osoby predstavuje dostatočne razantnú vonkajšiu energiu na vyvolanie prudkých až švihových pohybov mozgu v dutine lebky, ktoré vedú k popretŕhaniu jemných cievnych štruktúr medzi mozgom a jeho obalmi. Výsledkom sú rôzne rozsiahle krvácania do priestorov medzi mozgom a kosťami lebky vedúce k útlaku ohrozujúcemu život a k opuchu mozgu v uzatvorenej, objemovo limitovanej dutine lebky. Pri výraznejšom vonkajšom násilí pôsobiacom na hlavu môže dôjsť až k priamemu poškodeniu mozgového tkaniva či k vzniku zlomenín kostí lebky. Všetky tieto stavy sú pre poškodenú osobu mimoriadne závažné až ohrozujúce život. Ak človek útok na hlavu prežije, nezriedka dochádza pri poškodení mozgu k ťažkým trvalým zdravotným následkom. To všetko dobre vedia neurochirurgovia a, žiaľ, aj my súdni lekári.

Mali by súdy, ale aj polícia posudzovať útok na hlavu prísnejšie než útoky na iné časti tela?

Ťažká otázka, nemám právnické vzdelanie a neprislúcha mi hodnotiť ju. No ako súdny lekár pokladám každý útok na hlavu inej osoby za veľmi nebezpečný, v prípade kopancov do hlavy za mimoriadne brutálny, smerujúci proti mozgu ako životne najdôležitejšiemu orgánu. Útočník, hoci s minimálnym vzdelaním, musí vedieť, že takýmto spôsobom môže inému ťažko ublížiť, respektíve ho až pripraviť o život.

Stretli ste sa už s prípadmi vážnych zranení alebo úmrtia v prípade bitky a útoku na hlavu počas svojej kariéry?

Usmrtenia v príčinnej súvislosti s vonkajším násilím na hlavu obete nie sú v súdnolekárskej praxi zriedkavé. Vonkajším násilím nemusí byť, samozrejme, cielený útok inej osoby, násilie pôsobiace na hlavu vzniká pri dopravných nehodách, pracovných či iných úrazoch, možností je veľa. Vo svojej dlhoročnej praxi som sa stretol s viacerými prípadmi, keď aj dostatočne razantné údery päsťou do hlavy inej osoby spôsobili jej smrť. O kopancoch nohou do hlavy ani nehovorím. Vždy si vtedy kladiem otázku, kam sme to došli vo svojej bezcitnosti a bezohľadnosti.