„Štatistické ukazovatele naznačujú, že určité profesie - najmä pomáhajúce alebo známi ľudia, ktorí poskytujú okoliu zábavu, uvoľnenie - majú väčší sklon k páchaniu samovrážd. Najčastejšie to súvisí s tým, že tieto profesie sú pod výraznejším sociálnym a emočným tlakom a niečo podobné pôsobí aj u známych osôb,“ vysvetľuje FRANTIŠEK SKOKAN (62).

O samovraždách sa so známym žilinským psychológom zhovárala MONIKA MIKULCOVÁ.

Čo sa u známych osobností podpisuje pod ich zhoršený psychický stav?

To, čo okolie vníma ako zábavu, hru alebo samozrejmú pomoc, vyžaduje od ľudí, ktorí ju poskytujú, výrazné pracovné a tvorivé vypätie, ktorého výsledkom musí byť spokojnosť tých druhých. Ak si táto osoba, poskytovateľ, nevybuduje dostatočný systém doplňovania zásob energie a kompenzácií výrazného vypätia, začnú fungovať na deficit, čoho výsledkom môže byť strata zmyslu života, bezvýchodiskovosť zo situácie a môže sa to skončiť siahnutím na svoj život. Niekedy je to spojené s rýchlym „napumpovaním“ energie rôznymi látkami, ktoré na čas dodajú silu, nápady a energiu, a môže vzniknúť závislosť so všetkými negatívnymi dôsledkami.

Ľudia, ktorí celý svoj život dávali okoliu, majú problém priamo požiadať o pomoc okolie. Nie je vylúčené, že aj okolie si myslí, čo už „tomu chýba, ten nepotrebuje nič... veď má všetko a podobne“ a tak nereagujú na varovné signály.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že samovražda známeho človeka môže viesť k zvýšenému počtu dobrovoľných odchodov zo sveta. Po smrti známeho herca Robina Williamsa v roku 2014 sa miera samovrážd zvýšila o desať percent. Myslíte si, že naozaj môžu spustiť či povzbudiť depresívnych ľudí, aby si siahli na život?

Tento sociologický jav je opísaný ako jav „lepkavosti“. Ľudia, ktorí prežívajú vnútornú nespokojnosť, nájdu vzor správania či riešenia svojej situácie v konaní a správaní ľudí, ktorí sú známi a vyriešili tak svoju osobnú krízu. Jeden zo spôsobov sociálneho učenia je takzvaná nápodoba. Aj keď tento spôsob učenia je vlastný skôr pre rané detstvo, v situáciach záťaže, stresu, straty zmyslu života dochádza k regresnému správaniu človeka, teda aj k napodobňovaniu.

Aké sú varovné príznaky suicidálnych sklonov?

Je ich veľa. Môže ísť o priame pomenovanie svojho stavu a jeho riešenia alebo o skryté signály. Tieto signály závisia od toho, o aké suicidálne správanie ide, teda či ide o nejaké bilančné správanie po dlhodobej kríze, alebo o stratu zmyslu života, alebo o neschopnosť obhájiť svoje správanie a konanie, či ide o bezvýchodiskovú situáciu pri riešení závažnej osobnej krízy, alebo o skupinové správanie.

Samovraždám môžu predchádzať demonštratívne pokusy o samovraždu, ktoré často vychádzajú z nedostatku pozornosti, alebo chcú okoliu naznačiť, že potrebujú pomoc. Pri bilančnej samovražde býva častým javom to, že táto osoba začne niektoré veci rozdávať, obdarúvať okolie. Dôležité je, aby sa každému signálu venovala pozornosť.

Mnohé známe osobnosti v zahraničí spustili kampane na ochranu týchto ľudí a pomoc tým, ktorí by uvažovali o samovražde. Ako sa dá týmto ľuďom pomôcť?

Neúspechy, choroby, bolesti, bezvýchodiskovosť sú situácie, ktoré spúšťajú rôzne intenzívne emočné stavy v našom živote, pričom sa môže objaviť i myšlienka o tom, že riešenie situácie môže byť aj ukončenie života. Najlepším liekom na tieto stavy je mať dobré rodinné alebo priateľské zázemie, kde máme dostatok opory a podpory vyrovnať sa s týmito stavmi. Veľa ľudí to však nemá ani nevedia požiadať o pomoc a čakajú, že okolie si domyslí, že pomoc potrebujú. Preto je dobré, ak známe osobnosti, ktoré pôsobia ako vzory správania pre mnoho ľudí a môžu im vliať nádej na úspešné zvládnutie stavov, ktoré práve prežívajú, vedú tieto kampane.

Prečítajte si tiež: