Už v podstate o pár dní máme referendum o skrátení volebného obdobia. Funguje podobná možnosť skrátenia volebného obdobia v iných krajinách?

Každý štát má vlastnú ústavu a vlastné ústavno-politické tradície. Niekde sú predčasné voľby úplne bežné, inde skôr výnimočné. Referendum na skrátenie volebného obdobia je možné použiť len v malom počte európskych štátov. Väčšinou sa to deje buď tak, že parlament rozpustí hlava štátu, alebo sa na tom dohodne sám parlament.

Čo bude nasledovať, ak bude referendum platné a ľudia s touto otázkou budú súhlasiť? Aký bude postup?

Platný výsledok tohto referenda by znamenal priamu zmenu ústavy. Vyhlásila by sa v Zbierke zákonov a parlament by túto novú úpravu mohol zmeniť až po uplynutí troch rokov.

Je nutné, aby výsledok referenda odobril parlament? V minulosti sa to riešilo.

Nebolo by to ani nutné, ani možné. Súčasťou predmetu tohto referenda je konkrétne znenie ústavnej zmeny. Ľudia v ňom nebudú poslancom odkazovať, čo si želajú, aby poslanci následne urobili, ale ich pri rozhodovaní nahradia.

Zo znenia otázky vyplýva, že ak by parlament skrátenie obdobia neschválil, tak by sa konalo ďalšie referendum po vyzbieraní 350-tisíc podpisov, kde by mohli ľudia rozhodnúť priamo. Čo si o tom myslíte?

Ak referendum bude platné, ústava sa síce zmení, ale platí to, čo hovoríte: parlament sa môže, ale nemusí rozhodnúť, že si skráti funkčné obdobie. Ak to neurobí, ďalšie referendum sa podľa mňa reálne nebude dať stihnúť a voľby budú v riadnom termíne.

Zmena ústavy o skrátení volebného obdobia je už niekoľko týždňov na stole v parlamente, no politici sa na tom teraz nevedia dohodnúť. Ako vnímate, že referendum v podstate vyšlo práve na teraz?

Je to logický dôsledok toho, že jedna z otázok nebola v súlade s ústavou. Aj prezidentka, aj Ústavný súd dodržali všetky lehoty a postupy, takže to vyšlo tak, ako to muselo vyjsť.

Myslíte, že toto referendum posunie diskusiu o zmene ústavy vpred alebo bude v podstate nejakým „prieskumom verejnej mienky“?

Ono to závisí aj od účasti. Viete, ak príde pol milióna ľudí, tak bude jasné, že väčšine je v podstate jedno, kto bude dokedy vládnuť. Ak ich príde trikrát toľko, tak to síce stále bude neplatné referendum, ale už to bude silnejší odkaz. Ale podľa mňa sú poslanci rozhodnutí už teraz, ako budú o návrhu zmeny ústavy hlasovať, a výsledok referenda ovplyvní len málo z nich, ak vôbec niekoho.

Jednu z dvoch otázok posúdil Ústavný súd tak, že je v rozpore s princípmi právneho štátu. Znela, či ľudia súhlasia, aby vláda bezodkladne podala demisiu. Prečo bola v rozpore?

Pretože Ústavný súd hovorí, že v referende môžu ľudia hlasovať len o návrhoch všeobecne záväzných právnych aktov, nie o nejakej konkrétnej, individuálnej otázke. A je fakt, že vláda má mandát od parlamentu, nie priamo od ľudí, takže tí ju nemajú čo odvolávať. Problém podľa mňa vzniká, keď im poviete, že nemôžu „odvolať“ ani ten parlament.

Ako vnímate tie „tančeky“ pred vyhlásením referenda a to, že je to už druhý pokus Smeru, ten prvý neprešiel Ústavným súdom.

Robia to, čo robili vždy, keď boli v opozícii. Sú v tom najagresívnejší, ale treba povedať, že celá politická trieda o referende vždy rozprávala to, čo jej práve vyhovovalo. Aj tí, čo dnes referendum označujú za hrozbu pre demokraciu, pred necelými piatimi rokmi sami chceli organizovať referendum o predčasných voľbách. A tak to aj zostane. Príde čas, keď túto akože hrozbu budú chcieť znovu sami použiť. Ja si pritom myslím, že Smeru tie spory s prezidentkou a Ústavným súdom vyhovujú, a ak príde naozaj len veľmi málo ľudí, práve na hlavu štátu a na sudcov to budú zvaľovať.

Čo by sa stalo, keby sa prezidentka na Ústavný súd neobrátila? Dočítate sa na ďalšej strane.