Ako a kedy ku kontaktu s Branislavom Brízom došlo?

Bolo to vlani v lete. Prišiel za mnou človek z Kežmarku, normálne zazvonil vo firme s tým, že mi chce niečo medzi štyrmi očami. Keďže sa mi to bál povedať v kancelárii, lebo vraj máme všetko odpočúvané, išli sme von, kde mi povedal, že sa chce so mnou stretnúť Branislav Bríza.

Ako ste reagovali?

Aby mi dal na neho číslo, že si to premyslím, či sa s ním vôbec chcem stretnúť. Ale nakoniec som Brízovi odkázal, nech príde k nám do firmy.

Prišiel?

Do firmy nie, pretože sa chcel stretnúť v inom štáte.

Stretli ste sa?

Áno, dohodli sme sa, že sa stretneme v Brne. Jeho prvá otázka bola, či sa na neho hnevám.

Hneváte sa?

Samozrejme! Opýtal som sa ho aj to, či sa zbláznil, či žartuje, veď predsa musí vedieť, čo urobil!

Kvôli čomu sa Bríza chcel s vami stretnúť?

Chcel mi všetko povedať, pretože ho vraj hryzie svedomie.

Verili ste mu?

Šípil som, že to nebude len tak, že za tým bude viac.

A povedal vám všetko?

Spustil, že všetko robil na pokyn pána Mečiara, ktorý to vraj konzultoval s jedným z vtedajších ministrov.

S ktorým?

Nebudem ho zatiaľ menovať, ale Bríza zdôraznil, že priamy pokyn mu dal Mečiar.

Dôvod?

Zobrať pozemky a zobrať celý projekt. Možno ponúknuť nám tie isté pozemky a zarobiť na ich predaji iksnásobok ceny... Bríza stále opakoval, že on nie je vinný. Tak som sa ho spýtal
na naše spisy, ktoré by mali byť na fonde, ale údajne nie sú.

A kde sú?

Bríza povedal, že ich má doma v Prahe.

O aké spisy presne ide?

Ide o spisy SPF týkajúce sa nášho projektu, ktoré podľa Brízovho rozsudku spomína aj pán Budzák, bývalý regionálny šéf pozemkového fondu z Popradu. Ten na súde vypovedal, že musel naše spisy okamžite odniesť do Bratislavy. Podľa tých spisov následne Bríza urobil reštitučné zmluvy na pozemky, na ktoré sme mali záväzný písomný súhlas, a potom údajne tieto spisy zmizli. Právnici na súde žiadali, aby ich právny zástupca SPF priniesol, ale spisov jednoducho nebolo.

Pretože sú u Brízu.

Áno, má ich vraj doma. Ale toto všetko, samozrejme, poprie.

Napriek tomu trváte na tom, čo ste práve povedali?

Samozrejme. Veď ja vám môžem dohodnúť stretnutie s človekom, ktorý ma kvôli Brízovi vyhľadal, on potvrdí, že stretnutie s ním sprostredkoval. Svedok je aj môj šofér.

Bríza vám teda chcel povedať najmä to, že ho úkoloval Mečiar?

Chcel sa vyviniť a očistiť.

Podarilo sa mu to?

No, vyvinil sa tým, že to robil na pokyn Mečiara.

Vy ste jeho vyjadrenie vnímali ako?

Povedal som, že Mečiar predsa nebol trestne stíhaný ani odsúdený. A tiež som sa ho opýtal na re-štituentov, ktorí mali získať pozemky. Tie, o ktoré sme mali záujem, pričom jeden z právnikov, ktorý zastupoval jedného z tých reštituentov, bol v čase, keď za reštituenta podpísal odvolanie na kataster, už mŕtvy. Bríza začal koktať, že on o tom nič nevie. Ale vlastne nič zásadné z neho nevypadlo.

Malo stretnutie s Brízom aj nejaký záver?

Stále som nevedel, čo vlastne odo mňa chce. On však len povedal, že si všetko ešte premyslí a dáme druhé kolo.

Dali ste?

Sprostredkovateľ prišiel za mnou asi o dva týž-dne s tým, že Bríza sa chce stretnúť v Hainburgu a mám tam vraj doviezť aj svojich právnikov. Že mi chce niečo ukázať.

Čo bolo predmetom stretnutia v Hainburgu?

Boli sme dohodnutí, že najprv sa stretneme my, právnici nech zostanú v Bratislave a prídu až neskôr.

Prečo mali právnici čakať v Bratislave?

Dostanem sa k tomu. Prišiel som teda do Hain-burgu a na rovinu som sa Brízu opýtal, o čo ide, čo chce. On na to, že má tie zmluvy, že mi ich chce predať.

Aké zmluvy?

Tie o bezodplatnom prevode pozemkov. Vraj má veľké finančné problémy, preto by mi chcel predať tie reštitučné zmluvy. Podľa neho sú
totiž stále živé.

Prečo nedoniesol spisy týkajúce sa vášho projektu? Neboli by pre vás cennejšie?

Presne tak, ale doniesol len tie zmluvy.

Konkretizoval sumu, za ktorú vám bol ochotný zmluvy odovzdať?

Na to boli pripravení tí právnici, aby si všetko pozreli. Pán Bríza chcel za zmluvy tri až štyri milóny eur.

Súhlasili ste s Brízovými návrhom?

Spýtal som sa ho, či to myslí vážne! Veď to on by mal zaplatiť za to, že ako štatutárny orgán vedome zmaril projekt. A je jedno, na čí pokyn! Povedal som mu, nech zabudne, že nevolám žiadnych právnikov.

Na čo vám tie zmluvy mali byť?

Ide o to, že reštitučné nároky sú vraj stále živé. Nebolo rozhodnuté v merite veci, že zmluvy sú neplatné. Bolo rozhodnuté, že kataster nemá zapísať bezodplatný prevod. Čiže nárok reštituentov stále trvá. Bríza mi v tejto súvislosti na rovinu povedal - Dajte na kataster, nech vám tie pozemky
zapíšu.

Čo ste mu na to povedali?

Že sa úplne zbláznil.

To bolo všetko? S tým ste sa rozišli?

Nie, nakoniec som skúsil jednu vec. Povedal som mu, že mu dám tie tri milióny pod jednou podmienkou. Nech ide svedčiť na súd, povie všetko tak, ako bolo, a nech prinesie aj naše spisy. Nech vyjde celá pravda na svetlo. Nech vyjde najavo, ako do prípadu zasiahla štátna moc.

Aká bola Brízova reakcia?

Zamyslel sa, porozmýšľal, ale nič. Povedal, že nie. Svedčiť na súd vraj nepôjde.

Tri milióny sa mu zdali málo?

Podľa právnikov bola dôvodom zrejme skutočnosť, že by ho mohli opäť trestne stíhať za skutky, za ktoré ešte odsúdený nebol.

Tým sa debata s Brízom skončila?

Odvtedy už nič.

Nepodali ste na Brízu trestné oznámenie, respektíve nezvažujete to? Veď podľa všetkého vyniesol z SPF dôležité dokumenty, ktoré stále zadržiava.

Všetko je stále otvorené.