Na čo väzba slúži, sa JULIANA BIELIKOVÁ pýtala bývalej prokurátorky generálnej prokuratúry a dnes známej advokátky EVY MIŠÍKOVEJ.

Čo to väzba je?   

Väzba je dočasné obmedzenie niektorých občianskych práv a slobôd. Môže trvať len nevyhnutne potrebný čas. V žiadnom prípade nemôže nahrádzať trest. Keď o nej súd rozhoduje, musí dôsledne zvážiť nielen to, či existujú dôvody na väzbu, ale aj to, či je takýto zásah do práv nevyhnutný a či je primeraný vzhľadom na to, aký čin a spôsob jeho spáchania sa kladie obvinenému za vinu. A či nie je možné účel väzby dosiahnuť inak. Základom je aj dôvodné podozrenie, že obvinená osoba čin naozaj spáchala. Súd je povinný zaoberať sa dôvodnosťou obvinenia, nerozhoduje len o dôvodoch väzby.   

Hovorí sa, že väzba je prísnejšia ako väzenie.   

Nie je možné konštatovať, že by väzba bola prísnejšia. Väzba sa realizuje spravidla v začiatočnom štádiu trestného konania a vtedy sú obvinení viac citliví ako osoby, ktoré už boli právoplatne odsúdené. Je to prirodzené.

Objavujú sa názory, že sa u nás väzba používa príliš často. Je to naozaj tak?

Nedovolím si to povedať. To by si žiadalo hlbšiu analýzu pri rozhodovaní súdov o väzbe. Treba jedným dychom dodať, že do väzby sa človek dostáva na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ľudovíta Makóa z väzby prepustili, keď začal spolupracovať a vypovedať proti ostatným. Nepôsobí to potom, že sa väzba používa ako nátlak na obvinených?   

Je pravda, že aj v ostatnom prípade sa takéto otázky objavujú. Neviem, či sa Makó rozhodol spontánne. Ale ako člen Policajného    zboru musel vedieť, keď dostal obvinenie, čo sa deje. Už samotný fakt, že niekto bol zadržaný a obvinený, vyvoláva psychický tlak. To je úplne logické.

Objavili sa tvrdenia jednej prokurátorky, ktorej muža tiež zadržali, o vyhrážaní. Že ak nezačne vypovedať „bude s..ť krv ako Lajo Makó“. Ak by to tak bolo, bolo by to akceptovateľné?

Absolútne nie. Akékoľvek vynucovanie výpovede je odsúdeniahodné a neprípustné.

Mohlo by to potom spôsobiť problémy pri odsúdení podozrivého?   

To závisí od sumy dôkazov, aké orgány zistia. Tolerovať sa to však nedá. Pri výsluchoch bývajú vždy viacerí policajti, preto je dôležité, aby tam boli aj právni zástupcovia. To zdôrazňujem. Ak je tam obvinený sám, ťažko sa verifikuje, čo ľudia skutočne povedali.   

Boja sa u nás sudcovia, najmä v mediálne exponovaných kauzách, neposlať človeka do väzby?   

To je veľmi citlivá otázka. Sudcovia rozhodujúci o väzbe sa určite zamýšľajú, že hoci budú rozhodovať na základe faktov a svojho presvedčenia, ľudia ich môžu dať do jedného balíka so skorumpovanými. Laická verejnosť to pochopí tak, že „keď ho pustí, tak je podplatený“. Nemyslím si, že by niekto nezodpovedne postupoval, ale myslím, že majú zhoršenú situáciu v dôsledku nízkej dôvery verejnosti k súdnictvu vo všeobecnosti.