V špecializovanom policajnom útvare nazvanom Národná kriminálna jednotka (NAKA) pôsobia šiesti policajti obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajný prezident i minister vnútra hovoria, že obvinení policajti, takzvaní čurillovci, majú ich dôveru. Nechali ich ďalej pôsobiť v policajnom zbore. Dochádza tak k absurdným situáciám, keď ľudí podozrivých zo spáchania zločinov vypočúvajú, zatýkajú, či obviňujú policajti, ktorí sú sami obvinení zo zločinu. Týmto chorým ovzduším je NAKA zamorená už rok. Policajný prezident Hamran hovorí o prieťahoch vo vyšetrovaní, advokát čurillovcov dokonca o predstieranom stíhaní. Ako vidí priebeh vyšetrovania dozorujúci prokurátor tohto prípadu JURAJ CHYLO, sa pýtala Ľudmila Lacková.

Senát Krajského súdu v Bratislave pri zamietnutí väzby policajtov povedal, že ich stíhanie nie je dôvodné. Obvinenie však nebolo zrušené.

Vo všeobecnosti platí, že súd nie je oprávnený rozhodovať počas vyšetrovania o dôvodnosti či nedôvodnosti trestného stíhania. Súd nevykonáva trestné stíhanie, rozhoduje len o čiastkových veciach – na základe návrhu prokurátora o väzbe, o nahodení odposluchov, o domových prehliadkach. O dôvodnosti stíhania rozhoduje vyšetrovateľ a prokurátor. V prípravnom konaní, teda počas vyšetrovania, je prokurátor dominus litis, čiže pán prípravného konania.

Z obvinenia čurillovcov vieme, že sa bavili napríklad o podpálení auta vyšetrovateľky Diany Santusovej. Advokát obvinených policajtov NAKA Peter Kubina prepisy odposluchov kritizuje. Sťažuje sa, že obhajobe nebolo doposiaľ umožnené vypočuť si celé nahrávky. Hovorí, že keby sme poznali celý kontext, pochopili by sme, že ide o nafúknutú bublinu. Prečo obvinených a ich advokátov nechcete pustiť k celým nahrávkam?

Nie je to tak, že nechcem. V spise ešte nie sú v celosti, lebo všetky nahrávky ešte nie sú ani len prepísané. Odposluchy trvali štyri mesiace, nasadený bol aj agent. To je kvantum materiálu. Uvedomme si, koľko je s tým práce. Nahrávky najprv vyťažujú operatívci v reálnom čase. Robia si poznámky, priraďujú, komu ktorý hlas patrí. Potom to ide na odbor špecializovaných činností na inšpekcii, kde nahrávky počúvajú a prepisujú doslovne. Prepisy potom dostanú operatívci a kontrolujú, či je všetko dobre zapísané. Nakoniec ich dostanú do ruky vyšetrovatelia a tí nahrávky analyzujú z procesného hľadiska.

Na snímke advokát Peter Kubina.
Zdroj: Jaroslav Novák

Ale v obvinení čurillovcov sú už odposluchy citované.

Vami uvádzané osoby sú obvinené v inej veci. Aby som to vysvetlil: Existujú dva spisy. Odposluchy policajtov NAKA boli súdom nariadené v konaní, v ktorom sa vyšetrujú podozrenia z trestného činu marenia spravodlivosti. Tento prípad začala vyšetrovať inšpekcia na základe viacerých podnetov, napríklad úradného záznamu vtedajšieho riaditeľa NAKA Branislava Zuriana. Ja dozorujem prípad, ktorý bol odhalený pri vyšetrovaní toho prvého akoby „naviac“. V ňom ide o obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

To sú tie odposluchy, kde sa policajti radia, koho z kolegov obviniť a za čo?

Zjednodušene povedané áno. V druhom spise sú teda čiastkové nahrávky s prepismi. Tie sú dôkazmi v trestnom konaní v pravom zmysle slova. Dôkazmi nie sú nahrávky z odposluchov v celosti, i keď aj nahrávky v celosti musia byť založené v spise do skončenia vyšetrovania.

Takže v spise, o ktorom hovorí advokát Kubina, nie sú odposluchy z kancelárií, aut, telefónov získané za štyri mesiace, ale len odposluchy z tých asi piatich dní, keď sa policajti NAKA zrejme dozvedeli o vyšetrovaní a pripravovali protiútok? Dobre tomu rozumiem?

Zatiaľ to tak je. V druhom spise všetky odposluchy nie sú a zatiaľ ich nemôžeme do neho ani zahrnúť. Sú ešte stále v prvom - pôvodnom spise a v režime utajenia. Nesmú sa kopírovať, aby nebolo ohrozené pôvodné vyšetrovanie, ktoré stále nie je ukončené. Vo veci, ktorú dozorujem ja, sú zatiaľ všetky zistené nahrávky, ktoré sa týkajú už vzneseného obvinenia.

Odposluchy policajtov NAKA boli nariadené súdom.
Zdroj: FB Polícia SR

 

A tie si obvinení mohli vypočuť?
Áno. Sú na cédečku a obhajobe boli sprístupnené. Každý obvinený si mohol dôkazy nakopírovať a sám posúdiť, či prepis je legitímny.

Hneď po obvinení sa ukázalo, že niektoré prepisy nesedia.
Chyba sa stať môže. Je to ľudská činnosť a uvedomte si, že nahrávka nie je čistá. Sú tam rôzne šumy, ruchy, ľudia hovoria jeden cez druhého. Mikrofón je schovaný niekde v priestore a ak niekto šepká, do toho sa otvoria dvere na chodbu, je otvorené okno na ulicu či pustené rádio alebo šuchoce papierom, je ho slabo počuť. Práve preto, aby sa vychytali všetky chyby, si v procese vyšetrovania môžu nahrávku vypočuť aj obvinení. Ak by sa chyba predsa len našla, nahrávka by bola opätovne preverená, aby bol prepis v súlade so zvukovou nahrávkou.

Obvinení policajti NAKA však chcú počuť všetky nahrávky. Za celý čas, čo boli odpočúvaní.
Na to majú nárok. Skontrolovať, či nechýba nejaká časť, ktorá by text posúvala do úplne inej roviny. Nikdy som sa nestaval ako prokurátor do pozície, že by som chcel hocikomu uprieť jeho práva.

Jeden z obvinených vyšetrovateľov, ktorí stále pracujú na NAKA.
Zdroj: TASR

Štyria policajti NAKA sú obvinení už rok a stále čakajú na prepísanie nahrávok odposluchov. Veď oni sa nemôžu dostatočne brániť.

Nahrávky, ktoré slúžia ako dôkaz v trestnom konaní, vrátane prepisov týchto nahrávok, boli obvineným poskytnuté. Teda, tú časť nahrávky, ktorá je podstatná pre vyšetrovanie, tú majú k dispozícií. A to nie, že je tam jedna veta vytrhnutá z kontextu. Musí byť vidieť celý kontext. Čiže aj rozhovor, ktorý predchádza dôležitému výroku, aj to, čo nasledovalo po ňom.

Kedy budú obvineným policajtom sprístupnené všetky nahrávky?

Len čo budú nahrávky odtajnené, budú odstúpené z pôvodného konania a my ich založíme do nášho spisu v celosti. A obhajoba dostane primeraný čas, aby si mohli vypočuť všetko a opätovne navrhnúť dôkazy. Všetko tak, aby boli dodržané pravidlá spravodlivého procesu.

Dozorujúci prokurátor prípadu obvinených policajtov NAKA Juraj Chylo.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

 

Policajný prezident Hamran hovorí o prieťahoch v konaní. Pokiaľ viem, práve on, spoločne s riaditeľom inšpekcie, zrušil tím Oblúk, ktorý pôvodnú vec vyšetroval. Nemôže to byť dôvod, prečo sa vyšetrovanie naťahuje?

Môže. Ja som od kolegu, ktorý dozoroval túto vec, pýtal celé nahrávky. Povedal mi, že on sám ich ešte nemá všetky založené v spise. Ešte stále ich prepisujú na odbore špecializovaných činností.

Ako vnímate, že túto vec policajný prezident verejne komentuje?

Nechcem sa vyjadrovať k iným subjektom verejného priestoru. Vo všeobecnosti je štandardné, že vyšetrovanie je neverejné. Máme predsa prezumpciu neviny. Obvinenie zasahuje do osudu človeka, jeho rodiny. Nie je vhodné, aby sa vo verejnom priestore preberali živé trestné veci, ktoré sú ešte len vo vyšetrovaní.

Na snímke prezident Policajného zboru Štefan Hamran počas tlačovej konferencie Prezídia Policajného zboru na tému: Krajina krivých zrkadiel v Bratislave 8. septembra 2022.
Zdroj: Jaroslav Novák

Asi rozumiete, že obzvlášť prípad obvinených policajtov, ktorí stále pracujú na významných pozíciach v NAKA, nemôžu novinári ignorovať.

Určite je legitímne, aby sa novinári venovali prípadom, ktoré vo verejnosti vyvolávali ohlas. To nespochybňujem. Nemám problém s objektívnym informovaním. Vadí mi, keď sa prekrúcajú fakty.