Banskobystrická policajná bunka sa rozmáha. Už niekoľko rokov obsadzujú najvyššie funkcie v zbore ľudia z mesta pod Urpínom a aj náhrada za bývalého šéfa NAKA potvrdzuje trend. Ako sa na zásahy polície, ktorá vyvaľuje dvere alebo pokutuje ľudí bez domova za to, že nie sú doma, pozerá policajný prezident? Čo chce v zbore zmeniť jeho nová reforma? Šéfa všetkých policajtov PETRA KOVAŘÍKA sa pýtala VERONIKA COSCULLUELA.

Kto je Eva Kurrayová, ktorú ste dočasne postavili na čelo NAKA po odchode Branislava Zuriana?

Riadením NAKA som poveril Evu Kurrayovú do času, kým bude vybrané nové vedenie riadnym výberovým konaním. Eva Kurrayová je v Policajnom zbore od roku 1999. V roku 2008 bola vyšetrovateľkou na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, neskôr na Úrade boja proti korupcii a na NAKA stred od jej vzniku v roku 2012. Špecializuje sa najmä na vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti.

Zdá sa, že najlepší policajti pochádzajú z banskobystrickej policajnej školy. Vy, Milan Lučanský, Branislav Zurian aj jeho dočasná nástupkyňa Kurrayová ste tam dlhoročne pôsobili. Prečo je to tak?

Priznám, nikdy som sa nad tým takto nezamyslel, ale keď som sa stretol prvýkrát s Evou Kurrayovou, nebolo to v Banskej Bystrici. Eva Kurrayová je síce tiež z Banskej Bystrice, ale ja som ju prvýkrát stretol v roku 2008 v Europole počas konferencie o boji proti daňovým podvodom a už vtedy som v nej videl veľký potenciál. Vnímam ju ako odborníčku so skúsenosťami s vyšetrovaním, ale aj riadiacimi predpokladmi. Očakávam od nej, že svojím profesionálnym postojom, skúsenosťami a angažovanosťou bude pokračovať v napredovaní NAKA. Verím, že svojím čestným a spravodlivým postojom vnesie do NAKA pokojnú atmosféru.

Dostane Branislav Zurian za dva roky riadenia elitnej policajnej zložky odmenu? Odstupné?

Áno, dostane finančnú odmenu, ale o jej výške, myslím si, mi neprislúcha hovoriť.

Znamená to, že ste teda spokojný s jeho prácou?

NAKA nikdy nemala taký výkon, aký má dnes, takže v tomto smere Zurianovi nič nemôžem vyčítať.

Zdajú sa vám všetky ich zásahy v poriadku? Aj tie teatrálne? Napríklad nočné zadržanie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského alebo to u svata Moniky Jankovskej Petra Vaska, kde boli v byte deti.

O rozsahu použitia prostriedkov rozhoduje vyšetrovateľ po porade s tými ľuďmi, ktorí zásah vykonávajú. Zložky vždy dopredu zvažujú riziká zákroku. V praxi to funguje tak, že ak je tu nejaká miera rizika, tak ľudia, ktorí zákrok vykonávajú v praxi, musia byť pripravení, aby ho zvládli. Ex post sa to niekedy javí neprimerané, na druhej strane policajti musia vedieť zásah dokončiť.

Proti dnes už bývalému šéfovi NAKA Zurianovi vypovedá bývalý prvý námestník SIS Boris Beňa. Vraj vynášal utajované informácie. Dokonca vzniklo proti nemu obvinenie. Ako sa na to pozeráte?

V tejto veci prebiehajú štandardné úkony, vyšetruje sa to. My sme preskumávali otázku, či bol riaditeľ NAKA oprávnený komunikovať s príslušníkom SIS, a záver bol, že mu to vyplýva priamo z náplne práce. Ak ho požiada osoba, ktorá je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, a spolu preberajú veci, ktoré sú v záujme SIS aj NAKA, v tom prípade si informácie môžu odovzdávať. Nepostrehol som nič také, že by pán Zurian zneužil informácie, poskytol ich ďalej. Ale je to predmetom konania, vysvetľuje to. Mne prislúcha reagovať len na základe faktov, prípadne vyšetrovania, keď bude ukončené. Nemám žiadne bližšie informácie v danom prípade, vedie ho Úrad inšpekčnej služby MV SR.

Počas núdzového stavu sa stal incident v Starej Turej, keď policajt použil priveľa sily na bezdomovca. Vyzeralo to agresívne, bezdomovca miestni označili za nekonfliktného človeka. Už to inšpekcia, ktorá správanie policajtov vyšetruje, uzavrela?

Nie. Vyšetruje to Úrad inšpekčnej služby a záver k dnešnému dňu nie je. Treba to triezvo vyšetriť. Čo sa však týka správania polície počas zákazu vychádzania a núdzového stavu, nemyslím si, že by sme boli nejako nadmieru násilní. Aj protesty sme zvládali veľmi elegantne bez toho, aby sme zvyšovali napätie.

Úprimne musím povedať, že som ešte nikdy nevidel takú spolarizovanú spoločnosť, akú pozorujem teraz.
Peter Kovařík

Ďalšia vec, o ktorej sa často diskutovalo, lebo sa nezdala v zmysle vášho hesla „pomáhať a chrániť“, boli pokuty pre ľudí bez domova za zákaz vychádzania. Čo to napadlo policajtom dávať pokuty ľuďom, ktorí žijú na ulici?

Pozrite sa, zákon nepozná rozdiel medzi bezdomovcom a inou osobou. Ak si policajt nesplní povinnosť pri kontrole, dopúšťa sa trestného činu. Trestný zákon pozná paragraf zneužitia právomoci verejného činiteľa. Jedným z bodov je nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, ak niekomu spôsobí neoprávnenú výhodu. Myslím si, že policajti v tomto smere riešili vec tak, že napísali informáciu o spáchaní priestupku a všetky tieto konania sa odstúpili na príslušný úrad. Ak išlo o zákaz vychádzania, tak tam okresný úrad môže a nemusí pokutu uložiť. Tí ľudia sa však správajú tak, že ignorujú akékoľvek pokyny policajtov a tí to nemajú ako inak riešiť.

Vy v tom nevidíte paradox? Nie je to irónia?

Áno, je. Ale čo majú policajti urobiť? Môžu to úplne ignorovať alebo to musia vyriešiť podľa zákona. Oni spísali záznam, posunuli na úrad. Že tú pokutu nik nevymôže, tak s tým už nič neurobia.

Veľa sa hovorí o zvyšovaní dôveryhodnosti polície a takéto prípady jej nepomáhajú. Skôr sa občania chytili za hlavu.

Rozumiem tomu, že by ľudia chceli, aby sme vyhodnotili reálne každú situáciu a aby sme vystupovali tak, aby to bolo logické a zdôvodniteľné. Aj policajt má však predpisy, ktoré má vykonávať, a ak mu povieme, že tu môže uhnúť, že to nemusí riešiť, tak potom sa niekto bude sťažovať alebo podá trestné oznámenie, že mňa riešil a toho vedľa mňa nie. Zákon musí byť postavený pre všetkých občanov.

Každý týždeň ste hlásili výsledky výberu pokút. Za prvý marcový napríklad hneď 316-tisíc eur. Za vychádzanie v čase zákazu či nenosenie rúška hrozí pokuta do tisíc eur. To ste fakt vyberali také vysoké pokuty?

Nemyslím, že sme vyberali pokuty vo výške tisíc eur. Hýbali sa rádovo od desať do päťdesiat, možno v niektorých išli na sto eur. Väčšinou záležalo na tom, ako sa priestupcovia správali. Ak bol niekto arogantný voči policajtom, tak to riešili vyššou pokutou. Spravidla to však ľudia odmietali zaplatiť na mieste, takže potom nastupuje konanie pred príslušným orgánom.

Aká bola nálada ľudí voči policajtom počas posledných mesiacov?

Videl som negatívne aj pozitívne ohlasy. Myslím, že ľudia väčšinou vnímali našu prítomnosť ako potrebnú. Ak niekto vošiel bez rúška do predajne potravín, všetci sa cítili ohrození. Vtedy boli spokojní s tým, že polícia rieši úlohy, ktoré má riešiť. Iste, boli aj nespokojní, ale to máte tak. Tlačili nás odborníci, epidemiológovia, aby sme znižovali pohyb osôb, aby sme kontrolovali hranice, aby sme boli stabilizujúcim prvkom v priestore. Aj od vlády sme dostávali výzvy, aby sme boli akčnejší, aby sme robili viac kontrol. Keď ste spomínali, že sme sa „chválili“ sumami vybranými na pokutách, aj to bolo preto, aby sme ľudí odradili porušovať opatrenia. To, že najhoršie obdobie pandémie spoločnosť zvládla, je aj vďaka práci polície.

Skončil sa núdzový stav, vy ste viackrát opakovali, že polícia bola v plnom nasadení. Aj zdravotníci boli a teraz sa nemocnice boja odchodu personálu. U vás neočakávate húfne výpovede?

Policajtom by sa teraz po skončení núdzového stavu malo uľaviť. Vydýchnu si, myslím. Všetko to ťaháme do nadčasov a ľudia sú vyčerpaní. Skôr ako z výpovedí mám obavu o to, aby sme dokázali zaplniť chýbajúce miesta v polícii. Počítam to tak, že Policajný zbor je podvyživený zhruba o dvetisíc policajtov. To je veľa. Aj preto sa pripravujú novely zákonov.

Novely? Nie veľká reforma Policajného zboru?

Najskôr to bude novela zákona o štátnej službe. Plánuje sa zníženie veku, v ktorom sa môžu do polície mladí ľudia prihlásiť, z 21 na 18 rokov. Je to prostriedok na to, aby sme zastabilizovali Policajný zbor, naplnili útvary. Problém, že máme dvetisíc ľudí podstav, sa ťahá od roku 2013, keď sa urobila reforma systému. V rámci toho odišiel veľký počet policajtov do civilu.

Prečo sa v roku 2013 vlastne vek vstupu do zboru zvyšoval?

Vtedy bola dobrá situácia z hľadiska záujmu o službu v polícii. Javilo sa ako vhodné zvyšovať počet ľudí, ktorí sú vekovo vyzretejší. Dnes sa ukazuje, že to je problém a ak sa ľudia po skončení strednej školy zamestnajú, o tri roky už nemajú záujem ísť do niečoho nového, znovu do školy, učiť sa nové veci, byť na vybranom stanovisku. Policajná služba nie je jednoduchá.

Navrhujete tiež, aby policajti prestali nosiť menovky na uniformách. Prečo?

To je niečo, čo riešime vnútri polície. Kolegovia sa stávajú predmetom slovných útokov, agresie, nadávok, zverejňovania na internete len preto, že si robia svoju robotu. Policajt má byť jasne identifikovaný, ale nie je najšťastnejšie, aby mal pri pnuté meno a priezvisko. Aj v prípade Stará Turá, o ktorom ste sa zmienili, sa ten bezdomovec policajtovi vyhrážal, že ho pozná a že si to vybaví s jeho rodinou. Aspoň podľa tých informácií, ktoré mám ja. Ak by nemal meno na uniforme, možno by sa ani prípad Stará Turá nestal a mali by sme o jeden problém menej.

Čo budú mať namiesto mien?

Táto téma je ešte stále v štádiu diskusií, moja predstava je, že policajti budú identifikovateľní číslom.

NAKA nikdy nemala taký výkon, aký má dnes, takže v tomto smere Zurianovi nič nemôžem vyčítať.
Peter Kovařík

Jedným z bodov vašej reformy je uľahčenie práce dopravnej polície a bezpečnosť na cestách. Preto potrebujú jazdiť na motorkách v cene nadupaného superbéčka?

Nákup motoriek sa urobil prvýkrát po dlhých rokoch. Verejné obstarávanie motoriek pre políciu aj pre Úrad na ochranu verejných činiteľov bolo urobené v režime, ktorý je špičkový. Ak najbližších desať rokov zas nedostanú žiadnu novú motorku, tak si myslím, že nákup kvalitných strojov je v poriadku. Ministerstvo im tak vytvára podmienky na to, aby mohli robiť svoju prácu kvalitne. Máme na cestách množstvo nehôd, ktoré sú spôsobené motorkármi. Zbytočne nám zomierajú mladí ľudia.

Kvalita je fajn, ale potrebujeme ju až v takej výške, že nás vyšli dvakrát toľko ako v Česku?

Neviem, či porovnávame porovnateľné veličiny. Verejné obstarávanie bolo urobené riadne v súlade s pravidlami. Tak som informovaný. Zapojilo sa viac uchádzačov. Motorky sú špičkové. Pozeral som sa, aká je reálna cena na trhu s tými službami a v tej výbave. Nepripadalo mi to, že by niekto verejné obstarávanie predražil.

Je v reforme aj niečo o tom, ako chcete prácu polície lepšie komunikovať? Deň pred koncom núdzového stavu v Bratislave na námestí, kde sú terasy, hodil mladík kovovú tyč na policajta odzadu.

Úprimne musím povedať, že som ešte nikdy nevidel takú spolarizovanú spoločnosť, akú pozorujem teraz. Narážam hlavne na nenávisť na sociálnych sieťach. Rok covidu sa podpísal pod stratou súdnosti toho, čo ľudia aj voči polícii píšu. Je mi ľúto, kam sa uberáme a akým spôsobom si niekto vybavuje svoju zlosť a nenávisť. To, že je tento útok trestným činom voči ľuďom, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť, je ďalšia vec.

Čo je v reforme polície vašou srdcovkou?

Finančné vyšetrovanie a nástroje na to, aby bolo efektívne. Chceme dosiahnuť, aby sme v trestnom konaní mohli odňať výnosy z trestnej činnosti. V tomto za zvyškom Európy veľmi zaostávame. Aby sme to však mohli premietnuť do praxe, musíme mať šikovných ľudí, ktorí budú mať vzdelanie aj technické schopnosti. Mám veľké očakávania od zlepšenia analýz a potláčania ekonomickej trestnej činnosti. Znížiť by sa mal rozsah daňových únikov vo vzťahu k štátu.

Viac FOTO Petra Kovaříka v GALÉRII

Pendlujete medzi Banskou Bystricou, kde žijete, a Bratislavou, kde je Prezídium Policajného zboru. Máte rodinu a v minulosti ste prezradili, že je pre vás náročné nájsť balans. Stojí vám táto práca za výčitky od manželky?

Áno, ale nie je to jednoduché. Vždy hovorím známym a priateľom, ktorí sa ma pýtajú, ako žijem, že rýchlo a zbesilo.