Dôvod je relatívne jednoduchý. Veď kto už len rozumie tomu, čo zmenky sú? Preto sa na to advokáta BRANISLAVA JABLONKU (40) opýtala JULIÁNA BIELIKOVÁ.

Môžete laicky vysvetliť, čo je zmenka?

Cenný papier. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že keď ju vytvoríte, nevidíte z nej, čo je jej vnútornou kauzou. Hovoríme, že je abstraktná. Prakticky stačí, že vezmem čistý papier, uvediem názov Zmenka, dátum a miesto, kde bola vystavená. A to podstatné je, že musím uviesť, že za túto zmenku bezpodmienečne zaplatím určitého dňa v prospech určitej osoby určitú sumu. Uvediem, kde je splatná, podpíšem ju a zmenka je hotová. V podstate ju vytvoríme za minútu. V tom je jedinečnosť, že neviete, čo sa v jej pozadí skrýva. Kauza je väčšinou stelesnená vo vedľajších zmluvách. Prevádzate napríklad obchodný podiel z jednej osoby na druhú, dohodnete sa, že zaplatenie ceny za prevod bude garantované zmenkou. Na zmenke môžete uviesť aj ďalšie osoby, zmenkových ručiteľov. To znamená, že ak som nebonitný klient pre svojho obchodného partnera, požiadam kamaráta, aby sa zmenkovo zaručil. Prídem so zmenkou a on to podpíše. V tom prípade zmenkový ručiteľ plne zodpovedá za zaplatenie sumy.

Ako zmenky vznikli?

Zmenkové právo je platné v takej podobe ako dnes od roku 1930. Vtedy bolo medzinárodne zjednotené v Ženeve. Bývalé Československo sa s tým stotožnilo a v roku 1950 prijalo zákon, ktorý je na 98 percent platný až doteraz. To je unikát.

Prečo to tak je?

Zmenkové právo bolo legislatívne vydarené dielo. Normy sú abstraktné a všeobecne napísané, aby sa v každej dobe mohli prispôsobiť výkladu. Je na súdoch, ako zákon vykladajú. Súd vždy môže zákon vykladať v duchu doby a historických kontextov. Inak sa vykladalo v roku 1950, inak v 90. rokoch a inak dnes. Ale na to súdy sú, aby nabrali odvahu a text prispôsobili dobe.

Eviduje sa zmenka niekde?

Na to, aby bola zmenka platná, nepotrebuje evidenciu v účtovníctve. Ale zvyčajne sa zmenky účtujú, hovoria o tom účtovné predpisy.

Ten, kto drží zmenku fyzicky, má teda nárok na peniaze?

Áno. Zmenka predstavuje právo samo osebe. Zmenku treba strážiť ako oko v hlave, lebo keď sa stratí originál, nemôžete to právo preukázať. Dlžník sa môže brániť. Ale postavenie dlžníka a zmenkového ručiteľa je ťažké, lebo on musí preukazovať, že nárok neexistuje. Napríklad že zmenka súvisela s určitou kauzou, ktorá zanikla. Teda kúpna cena, ktorej zaplatenie bolo zabezpečené zmenkou, už zaplatená bola.

Dnes, keď ideme do banky, musíme ukázať občiansky preukaz, kde sú všetky identifikátory osoby. Stačí na zmenke meno a podpis vystaviteľa?

Áno. Dôležité je, aby bol podpis pravý. Ak sa v znaleckom konaní preukáže, že podpis je sfalšovaný, nemožno zo zmenky priznať nárok v súdnom konaní.

Má v súčasnom svete zmenka miesto? Alebo je to skôr džentlmenská dohoda...

Podľa môjho názoru má, pretože niekedy majú podnikatelia medzi sebou rôzne záväzkové vzťahy z mnohých zmlúv a ak potrebujú vec jednoducho usporiadať, zmenka môže slúžiť na urovnanie vzťahov. Nemusíte k tomu robiť ani siahodlhú dokumentáciu. V minulosti slúžila zmenka ako platobný prostriedok, keď nahrádzala peniaze. Napríklad kúpna cena za tovar v obchode sa zaplatila zmenkou, no v súčasnosti najčastejšie slúži ako zabezpečovací prostriedok. Zvyčajne popri hlavnom dlžníkovi vstupujú do vzťahu zmenkoví ručitelia a pre majiteľa zmenky predstavujú garanciu. Zmenka sa môže aj predať a môže slúžiť ako nástroj obchodu.

Nepoužívajú sa dnes zmenky skôr na špekulatívne obchody?

Viete, každý prostriedok môže slúžiť aj na zneužitie práva. Pretože zmenka tak jednoducho vznikne, je možnosť zneužitia práva veľká. Ale všetko súvisí s etikou. Vždy je to na ľuďoch. Podvodom sa nevyhnete ani pri iných právnych úkonoch.

Musí niekto, kto predáva obchodný podiel, o zmenke informovať kupujúceho?

Keď sa predáva podnik alebo sa prevádzajú obchodné podiely, je dôležité v zmluve uviesť takzvané vyhlásenia a v nich sa zvyčajne udáva, čo je v evidencii majetku spoločnosti. Ak by to niekto zatajil, môže z toho vzniknúť súdny spor.

Nemyslíte si, že by mal existovať nejaký zmenkový register?

To by zmenka stratila svoju podstatu. Na Ženevskej konferencii sa práve preto zjednocovalo právo na medzinárodnej úrovni. Lebo zmenka nepozná hranice. Môže obiehať. Keby sme prijali obmedzenie, zničili by sme ten inštitút.

Neuvažuje sa o niečom takom do budúcna? Predsa len, regulácie na finančnom trhu sú čoraz väčšie.

Nepočul som o tom. Zmenka si udržiava prvenstvo tým, že obchodovanie s ňou je veľmi voľné. Podobne ako obchodovanie s pohľadávkami. Zmenka je v podstate pohľadávka stelesnená na cennom papieri.

Čiže nemôžeme vnímať zmenky ako nejaké arcizlo?

Nie. Zmenkových sporov sú len stovky, možno tisíce. Pre jeden spor medzi súkromnými subjektmi by bolo škoda zregulovať a zničiť celý inštitút.

Používa sa zmenka v čiernom biznise?

Vylúčené to nie je. Ale rovnako sa v ňom môžu používať peniaze.

Mohlo by vás zaujímať: