Pošlite nám tip na článok

Stali ste sa svedkami nezvyčajnej udalosti? Podarilo sa vám urobiť jedinečnú fotografiu a chcete sa s ňou podeliť? Pošlite nám informácie, fotografie či video prostredníctvom:

Spoločnosť News and Media Holding a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
Viac informácií nájdete na www.newsandmedia.sk/gdpr.

Online formulár

Veľkosť všetkých odoslaných súborov môže byť maximálne 10 MB!

    * povinný údaj

    Kontaktné údaje sú nepovinné a slúžia výhradne pre potreby spätného kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.

    Zaslaním tipu do redakcií prispievateľ súhlasí so zverejnením obsahu poskytnutého spoločnosti News and Media Holding a.s. a v súlade ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, udeľuje spoločnosti News and Media Holding a.s. neobmedzenú licenciu na verejné rozširovanie poskytnutého obsahu. Zaslaním tipu do redakcií prispievateľ prehlasuje, že je oprávnený šíriť, v emailovej správe pripojené informácie, a že ich zverejnením nebude dochádzať k porušovaniu osobných, majetkových ani iných práv tretích osôb. Poučenie: Odoslaním mailu potvrdzujem, že som oprávnený šíriť pripojené informácie a že ich zverejnením nebudú porušené žiadne osobné či majetkové ani iné práva tretích strán.