Posledné rokovanie vlády prinieslo celý rad legislatívnych zmien, ktoré sa dotknú slovenských pacientov. Jedným z nich je aj návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára. Vláda rovnako odobrila zákon proti špekuláciám s liekmi a takisto zákon o dlhodobej starostlivosti.

Škôlky bez chrípky?

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré novelu zákona k očkovaniu detí predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.
„Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami," uvádza sa v schválenom materiáli.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.
Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce ministerstvo zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.
Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

Dlho očakávaný zákon

Dlho očakávaný zákon o dlhodobej starostlivosti by sa mal stať po rokovaní vlády rovnako realitou. Podľa ministerky Kalavskej po rokovaniach s premiérom Petrom Pellegrinim a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) bude na tento účel vyčlenených 30 miliónov eur. „Myslím si, že je to veľká investícia do tejto novely, ale postupom času bude určite prinášať šetrenie. Keď si povieme, že v rámci následnej starostlivosti ide o to, aby pacient mohol ísť čím skôr z nemocnice do domáceho prostredia, kde ho bude ošetrovať sestra alebo mobilný hospicový tím, de facto o pár rokov tu bude šetrenie, pretože pacient v nemocničnom prostredí je oveľa drahší ako v domácom prostredí,"komentovala.
Kalavská chce lôžka získať tak, že sa zvýšia počty kamenných hospicov a počet paliatívnych lôžok, na ktoré budú alokované peniaze. Zákon o dlhodobej starostlivosti má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.

Zamedzenie špekulácii s liekmi

Kalavskej sa podarilo presadiť aj návrh novely zákona, ktorý by mal zamedziť špekuláciám pri cenotvorbe liekov. Ministerstvo pripravilo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má priniesť jasné pravidlá. Ceny liekov na Slovensku sa určujú ako priemer troch najlacnejších spomedzi európskych krajín. Tento vzorec vytváral priestor pre špekulácie niektorých farmaceutických spoločností, ktoré sa snažili zachovať vyššie ceny liekov. Dodávali preto jedinečné veľkosti balení liekov, ktorých cena sa nezhodovala s reálnym balením. Nebolo teda možné k nim dohľadať ceny v zahraničí a určiť priemer troch najlacnejších v EÚ.