Bolesť: Počúvanie obľúbenej a predovšetkým relaxačnej hudby potláča vnímanie bolesti. Ukazuje sa, že mechanizmom nie je len odpútanie pozornosti od bolesti, ale aj vylučovanie telu vlastných, bolesť zmierňujúcich opioidov.

Stres: Relaxačná hudba dokáže výrazne zmierniť pocity stresu a zároveň pomáha rýchlejšie sa zotaviť po výrazne stresujúcom zážitku.

Pamäť: Hudba hrajúca v pozadí vedie k lepšiemu zapamätaniu. Týka sa to predovšetkým inštrumentálnych skladieb, pri ktorých sústredenie poslucháča nenarušuje text.

Chudnutie: Jemná hudba v spojitosti so stlmeným svetlom zmierňuje apetít. Podľa výskumov ľudia v tomto prostredí skonzumujú takmer o pätinu kalórií menej.

Cvičenie: Rýchla, intenzívna hudba zvyšuje vytrvalosť aj silový výkon pri cvičení. Počúvanie pomalej, jemnej hudby, naopak, zhoršuje výkon.