Dohľad na diaľku? Áno, dá sa to. „Výkon dohľadu môže byť riešený dohľadom na diaľku alebo dohľadom na mieste,“ napísala hovorkyňa ÚDZS Erika Kováčiková. V koľkých prípadoch ich zdravotnícki inšpektori cestujú na miesto, na ktoré prišla sťažnosť, a kedy sa tam neunúvajú?  

Na diaľku bolo v roku 2017 vykonaných 665 dohľadov, v roku 2018 to bolo 776. Na miesto cestovali kontrolóri len v polovičnom množstve podnetov - 379-krát v roku 2017 a 337-krát v roku 2018. „O spôsobe výkonu dohľadu rozhoduje vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad," vysvetľuje úrad.

„Dohľad na diaľku sa vykonáva v jednoduchých prípadoch, kedy z podnetu nevyplýva vážne poškodenie zdravia. Dohľad na mieste sa vykonáva vždy v prípadoch spojených s úmrtím, vážnym poškodením zdravia a ďalších závažných prípadoch," dodáva o zaužívanej praxi.

Zvláštny záver

Na fungovanie úradu, ktorý prešetruje ročne dve tisícky podnetov od ľudí spokojných s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou sme sa pozreli aj v súvislosti s prešetrovaním úmrtia malého Jakubka Puváka. Chlapček zomrel v novembri 2017 v martiskej fakultnej nemocnici po prevoze z nemocnice v Dolnom Kubíne.

Tam mu počas hospitalizácie kvôli zápche podali za deň a pol šesť 120 mililitrových klystírov. Podľa vyjadrení viacerých odborníkov má dieťa do dvoch rokov dostávať klystír v polovičnom objeme, inak hrozí rozvrat vnútorného prostredia. Podľa českej odbornej literatúry navyše mydlový klystír pre deti nie je vhodný. Jakubkovi zdravotníci podali okrem olejového aj mydlový klystír. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo svojom závere tvrdí, že v zdravotnej starostlivosti Jakubka nenašiel pochybenia. Ponúka sa teda legitímna otázka, ako ÚDZS funguje.

Slniečko rodiny: „Strašný štát. Chceli sme odísť, ale teraz nemôžeme, máme tu pochovaného malého,“ vraví Jakubkova babička.
Zdroj: Archív
Čo hovoria lekári?
Zdroj: Plus 7 dní

Ako fungujú

„Pri dohľade na diaľku získava úrad o dohliadanom subjekte informácie a dokumenty na základe písomného vyžiadania a prostredníctvom hlásení, výkazov a iných podkladov predkladaných dohliadaným subjektom,“ približuje hovorkyňa postupy jedinej inštitúcie, na ktorú sa nespokojný pacient môže obrátiť. Teda okrem naozajstnej polície.

„Pri dohľade na mieste skupina vykonávajúca dohľad získava priamo u dohliadaného subjektu informácie, prevezme kompletnú kópiu zdravotnej dokumentácie a súvisiace dokumenty. Takto získané informácie a dokumenty úrad následne spracováva a vyhodnocuje,“ dodala Erika Kováčiková. Prípad Jakuba Puváka bol podľa nej vykonaný dohľadom na mieste.

Nezodpovedané otázky

Vypočujú zamestnanci úradu všetkých lekárov, sestry, ktorí mali službu vtedy, keď sa predmetná zdravotná starostlivosť poskytovala? Spíšu tieto výpovede? Porovnávajú výpovede navzájom, či všetko sedí a aké sú rozdiely? Porovnávajú dokumentácie - zápisy v zdravotnej karte, v dennom zázname, časy odberov, vyšetrení? Ako prichádzajú k záverom?

Existuje zoznam literatúry, s ktorou svoje zistenia porovnávajú? Zisťujú, aké postupy sa použili v obdobných prípadoch v iných nemocniciach, aby porovnali, či ten dohliadaný postup lekárov bol správny alebo aspoň štandardný? Koľko lekárov konzultujú, kým spíšu závery? Presné informácie sme sa nedozvedeli ani z úradu, ani zo zákona. Hádať môžeme podľa toho, čo vidieť v protokole o vyšetrovaní Jakubkovej smrti.

Správa uvádza stručnú históriu zdravotnej dokumentácie chlapčeka - kedy a ako sa narodil, koľko vážil, meral, kedy počas svojho sni nie dvojročného života navštívil lekárov v ambulanciách a v nemocnici a kvôli čomu. Aké vyšetrenia mu boli urobené. Potom nasleduje spis o tom, čo sa dialo "v dohliadaných subjektoch" od kedy Jakubka prijali až pokiaľ zomrel. Nasleduje veľmi krátky sumár toho, na čo sa sťažovala Jakubkova mama. Jej slová o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podozrenia voči personálu. Ďalej výpoveď primárky oddelenia. Na záver zistenia úradu "na základe analýzy zdravotnej dokumentácie, vyjadrenia dohliadaného subjektu a stanoviska prizvaných konzultantov". Tieto stanoviská však v písomnej dokumentácii, ktorú nám sprístupnila matka, nie sú. Zapísané sú len konštatovania úradu. Treba im teda zrejme veriť, že sa zakladanú na týchto konzultáciách. Občas svoje tvrdenie úrad podloží "základnou literatúrou" od českých a slovenských lekárov z roku 2011, 2001, 2005, najčerstvejšia konzultovaná učebnica je z roku 2014.

Čo Jakubkovej mame nesedí

Mama Jakuba Puváka, Dagmar, hovorí, že verdikt ÚDZS sa dozvedela až vlani v septembri, teda pol roka po tom, ako mal úrad jej podnet uzatvoriť. Na dokumente, ktorý týždenníku Plus 7 dní dala k nahliadnutiu, je dátum ukončenia pátrania  - 5. 3. 2018. Úrad pritom tvrdí, že „podávateľa podnetu písomne informuje  o záveroch dohľadu oznámením o výsledku prešetrenia podnetu.“ Informovanie prišlo, no zrejme s poriadnym oneskorením. „Pri vyhotovení protokolu prišlo zo strany úradu k chybe pri písaní v uvedenom dátume," ozrejmila hovorkyňa bez ďalšieho vysvetlenia.

Matka nám tiež ukázala správy z odberov, kde nesedia časy. Na jednom z vyšetrenia stolice chlapčeka sa píše, že vzorka bola odobraná 20.11 o 13:34 a do laboratória prijatá v ten deň o 11:31. Ako je to možné? Dagmar nevie, či došlo ku chybe, prečo časy nesedia a ako sa to vôbec môže stať. Upozorňuje však, že úlohou úradu, do ktorého kontroly vložila dôveru, je to preveriť.

Na konci so silami: Dagmar sa nevie zmieriť s tým, že jej zdravý syn zomrel, a to priamo v nemocnici, kde pre neho hľadala pomoc.
Zdroj: Tony Štefunko
Chýba: Dagmar často zatiahne žalúzie a otec Jakub o synovi nevládze hovoriť.
Zdroj: Tony Štefunko

Objektívne a odborne

„Úrad vo svojej činnosti vždy postupuje nestranne, nezávisle od orgánov štátnej moci a predovšetkým objektívne,“ píše tlačový odbor. Podľa nich musí byť pri každom dohľade na mieste nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti najmenej jedna osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa zákona v tých pracovných činnostiach, v ktorých sa vykonáva dohľad a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Každý prípad posudzuje konzultant z príslušného špecializačného odboru s praxou. Ak je potrebné v rámci komplexného prešetrenia prípadu posúdiť správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo viacerých špecializačných odboroch, úrad prizve konzultanta pre každý z daných odborov,“ napísali ďalej.

Úrad tvrdí, že prípad Jakubka „posudzovali aj prizvaní konzultanti z medicínskych odborov: pediatria, detská chirurgia a ďalej anestéziológia a intenzívna medicína“. V protokole sa však uvádzajú len štyri mená zamestnancov úradu a dvaja špecialisti. Meno anesteziológa ani odborníka na intenzívnu medicínu sme v protokole nenašli. Podľa mien títo dvaja lekári, pediater a detský chirurg, pracujú v košickej detskej nemocnici. Detský gastroenterológ, teda špecialista, ktorý najlepšie vie, aký postup zvoliť pri diagnóze zápcha, úradom prizvaný nebol.

Matka Jakubka podala opätovný podnet na prešetrenie. Ten prvý dohľad vykonala pobočka ÚDZS Martin. Nový bol zverejný pobočke v Košiciach. Ľudia väčšinou po rozhodnutí úradu podnet na opakované prešetrenie nepodávajú. „V roku 2017 úrad prešetroval v tzv. druhostupňovom konaní 84 podaní a v roku 2018 presne 132 podaní (za rok je doručených priemerne 1800 nových podaní, pozn. red)," konkretizuje tlačové oddelenie čísla.

Silnejší pacient?

V niektorých štátoch je štandardom, že je v skupine "vyšetrovateľov" sa počas konania dohľadu nachádza aj zástupca pacienta. Buď  lekár zastupujúci konkrétneho pacienta, jeho príbuzného alebo zástupca pacientskej organizácie.  „V  niektorých francúzskych nemocniciach vyšetruje komplikované podnety medicínska komisia zložená aj zo zástupcov pacientských organizácií," povedal Plus 7 dní Raymond Arnoux, chirurg na poliklinike v Bordeaux.

Dožijeme sa toho raz aj u nás? Možno. Rezort v rukách ministerky a lekárky Andrey Kalavskej o tom minimálne uvažuje. „Zámerom ministerstva zdravotníctva je,  aby  v  novele zákona č. 581/2004  o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou  bola zakomponovaná  úprava, ktorá by mala pri dohľade výrazne posilniť postavenie pacienta," napísala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Doktor Arnaux tiež povedal, že je minimálnou slušnosťou a v záujeme lekárskej profesie v prípade takej tragédie, ako bola smrť Jakubka Pubáka, otázky rodiny veľmi konkrétne zodpovedať a všetko vysvetliť. 

ÚDZS v číslach

Predmet podaní sa týka predovšetkým nespokojnosti s postupom pri liečbe (56 %) a úmrtia v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou (22 %).

Každoročne úrad vyhodnocuje niektoré podania ako opodstatnené (v roku 2014 ich napríklad bolo 144, v roku 2015 136, v roku 2017 bolo opodstatnených 175 podaní) alebo ako neopodstatnené (742 v roku 2014, 766 v roku 2015, v roku 2017 to bolo 883).

Ročne príde ÚDZS v priemere 1800 podaní. Úrad však rieši vyše 2000 podaní ročne, niektoré prenáša z predchádzajúceho roka.

Za rok udelí pokuty zdravotníckym zariadeniam vo výške desiatok tisíc eur. Napríklad v roku 2016 to bolo 113 pokút v celkovej výške 132 630 eur,  v roku 2015 celkovo 189 500 eur rozložených v 116 pokutách. Jednotlivá pokuta pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia však neprekročia sumu 10-tisíc eur a pre lekára je maximálna snakcia 3 319 eur.