"Vrámci bežnej preventívnej prehliadky mi zistili rakovinu v počiatočnom štádiu. Nakoľko som bola donedávna dojčiaca matka 1,5-ročného dieťaťa, mylne som bola presvedčená, že takáto prehliadka tak skoro po pôrode je zbytočná. Zachránila mi však život," konštatuje Simona, ktorá je po úspešnej liečbe rakoviny prsníka. Mnoho onkologických pacientov na Slovensku umiera práve kvôli neskorej diagnostike.

Sľuby nechcú počúvať

Nový zákon o dostupnosti zdravotnej starostlivosti je absolútne nefunkčný, nepriniesol väčšiu dostupnosť, ani väčší prílev inovatívnych liekov v oblasti liečby onkologických ochorení. Konštatujú to zástupcovia pacientskych organizácií, občianskych združení, ktorí v tejto súvislosti nechcú počúvať sľuby Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Sformulovali konkrétne požiadavky pre zlepšenie súčasného stavu onkológie na Slovensku, ktoré predstavili na utorňajšej konferencii Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita).

"Sú to exaktné kroky, ktoré by malo ministerstvo zdravotníctva prijať i s následnými plánmi ich aktualizácie,“ uviedla o dokumente Jana Pifflová Španková z občianskeho združenia (OZ) Nie rakovine. "Požiadavky sú formulované v šiestich oblastiach, od vytvorenia Národného onkologického plánu a aktualizácie onkologických registrov až po opatrenia v prípade liečby a manažmentu o pacienta, rovnako tak sa týkajú psychologickej i sociálno-právnej podpory pacientov i paliatívnej starostlivosti," dodala.

Zástupcovia pacientov napríklad požadujú, aby rezort zdravotníctva navrhol finančné hodnotenie konzultácií medzi lekármi tak, aby boli súčasťou úhradového mechanizmu. Zároveň žiadajú o návrh úhrady druhého názoru lekára, tzv. second opinion. Nakoľko v súčasnosti v štandardnej úhrade onkologických liekov chýba inovatívna liečba, žiadajú aj o novelizáciu zákona v tomto smere. Liečbu by mal, podľa ich požiadaviek, navrhnúť a rozhodnúť ošetrujúci lekár, a nie zdravotná poisťovňa.

Ministerka chýbala

Spomínaný dokument chceli zástupcovia pacientskych organizácií predložiť ministerke zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Napriek prisľúbenej účasti však šéfka rezortu na konferencii chýbala, rezort zastupoval Miroslav Bdžoch. Ten vystúpil na konferencii s príspevkom, z ďalšieho programu sa však ospravedlnil. Od zástupcov pacientov si prevzal dokument so slovami, že sa teší na ďalšiu spoluprácu. Na novinárske otázky však neodpovedal, odvolal sa na to, že nemá kompetenciu vyjadrovať sa v mene rezortu.

"Sme šokovaní a považujeme to za neúctu, ak na panelovej diskusii, ktorá má viesť diskusiu o odporúčaniach a návrhoch na zlepšenie onkologickej liečby na Slovensku, nie je prítomný zástupca rezortu,“ spomenuli niekoľkokrát rozhorčení zástupcovia organizácií pacientov.

Konferenciu Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita) organizovalo päť občianskych združení, konkrétne OZ Nie rakovine, OZ Amazonky, OZ pacientov s dermatologickými malignitami, OZ Liga proti rakovine a OZ Hematologický pacient, ktoré upozorňujú na potrebu zlepšiť stav onkológie na Slovensku. Na konferencii odznela teiž informácia zo správy Európskej komisie, podľa ktorej sa miera prežitia pri rakovine prsníka, rakovine krčka maternice ani rakovine hrubého čreva v našej krajine nezlepšila. Za posledné desaťročie sa rozdiel oproti iným krajinám prehĺbil. Nízke percento prežitia pacientov má súvis s neskorou diagnostikou.

Správa EK o zdravotnom stave SR za rok 2017 v tejto súvislosti konštatuje, že Slovensko zatiaľ nemá vypracovaný národný plán boja proti rakovine, čo je nástroj, ktorý sa v iných krajinách využíva na mobilizovanie úsilia na presadzovanie väčšej prevencie, včasného zisťovania a lepšej liečby osôb s rakovinou.