A to sa predpokladá, že v 20. storočí na choroby súvisiace s fajčením umrelo 100 miliónov ľudí, čo je viac než v prvej a druhej svetovej vojne dokopy. Také sú údaje Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré nedávno zverejnil ruský internetový portál Komsomolskaja Pravda. Dodáva tiež, že doposiaľ nie sú známe všetky negatívne účinky tohto zlozvyku.

Čo s nimi?
Čo s nimi?
Zdroj: SHUTTERSTOCK


Vedci z anglickej Univerzity Johna Ruskina sa rozhodli zistiť, ako ohorky ovplyvňujú rast rastlín. Ukázalo sa, že o čosi lepšie než kone. Je totiž známe, že kvapka nikotínu stačí na to, aby zabila koňa. Experimentovali s dvoma druhmi rastlín – s ďatelinou a trávou reitgras. Aj jedno aj druhé sa využíva ako krmivo pre dobytok a tiež na zazeleňanie plôch v mestách. Na pôde, ktorú „hnojili“ cigaretovými ohorkami, vzišlo o tretinu semien ďateliny menej ako na iných kontrolných plochách bez ohorkov. Aj ďatelinové výhonky boli kratšie než tie ostatné, a to tiež približne o tretinu. Pokiaľ ide o koreňovú sústavu, bola o polovicu menej rozvinutá ako u „nefajčiarskych rastlín“.

Kedysi boli cigarety bez filtrov...
Kedysi boli cigarety bez filtrov...
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Reitgras sa ukázal byť odolnejší: klíčenie sa znížilo len o desať percent a dĺžka výhonkov o 13 percent. Zaujímavé však bolo, že v rastlinách zistili nerovnováhu chlorofilu, ktorý rastliny potrebujú na fotosyntézu. K takýmto narušeniam rovnováhy zvyčajne dochádza v obdobiach sucha.

Stotridsať ohorkov na meter štvorcový

Vedci sa domnievajú, že za všetko môžu chemické látky, z ktorých sa vyrábajú cigaretové filtre. Teda nie toxíny obsiahnuté v tabaku, ale vo filtroch. Väčšina z nich býva vyrobená z vlákien acetylcelulózy a aby boli elastické, pridávajú sa do nich aj zmäkčovadlá. Takéto filtre obsahujú tisíce polymérových vlákien, ktoré sa v prírode rozložia za desať a viac rokov.

Filter sa v prírode rozloží najskôr za desať rokov
Filter sa v prírode rozloží najskôr za desať rokov
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Autori štúdie sa vyjadrili, že cigaretové ohorky sú najmenej docenený faktor znečistenia našej planéty. Každý deň sa vo svete vyrobí 5,6 trilióna cigariet, väčšina z nich pre nezodpovedných fajčiarov skončí na zemi. Možno aj preto, lebo ľudia sa domnirevajú, že ohorok zmizne zo dňa na deň, netušia, ako dlho to trvá. Konštatovali tiež, že v parkoch v meste Cambridge nachádzali na metri štvorcovom v priemere až 128 ohorkov.