Novoročné obdobie sa často spája s rôznymi predsavzatiami, predovšetkým spojenými s fyzickou kondíciou. Fitness centrá a športoviská sa tešia väčšej návštevnosti ako počas roka. Ak ste sa rozhodli v novom roku pre beh, možno aj s cieľom vyskúšať si maratón, pre svoje zdravie ste nemohli spraviť nič lepšie. Tvrdí to nedávna štúdia britských vedcov.

Pozitíva pre začiatočníkov

Výskum sa zameral na začínajúcich bežcov, ktorí si stanovili za cieľ zabehnúť po prvýkrát v živote maratón. Ako uvádza britský Independent, nemusíte byť skúseným maratónskym bežcom, aby ste videli výhody tejto pohybovej aktivity. Aj začínajúci bežci môžu zaznamenať zníženie krvného tlaku alebo znížiť riziko výskytu mŕtvice.

Zaujímavosťou výskumu, ktorý bol publikovaný v časopise Journal of American College of Cardiology je zistenie, že kombinácia tréningu na maratón a jeho absolvovania prospela účastníkom znížením vaskulárneho veku, teda veku vašich tepien, o štyri roky. Bolo to najmä v u tých jedincov, ktorí mali tepny zdravé pred začiatkom prípravy na maratón. Najlepšie výsledky zaznamenali u starších mužských maratónskych bežcov s vyšším krvným tlakom a u bežcov, ktorí zabehli maratón v pomalšom tempe.

Polročná príprava

Výsledky zbierali vedci zo vzorky 138 zdravých jedincov, ktorí bežali prvýkrát londýnsky maratón v roku 2016 alebo o rok neskôr. Účastníci výskumu rovnako nemali za sebou nijaké významnejšie zdravotné problémy so srdcom a v priemere venovali behu menej ako dve hodiny týždenne pred maratónom. V priemere mali účastníci 37 rokov a rovnováha medzi pohlaviami bola vo výskume rovnomerne rozdelená medzi mužov a ženy.

Každá osoba zaradená do štúdie podliehala zdravotnej prehliadke pred začatím bežeckého tréningu na maratón, ktorý trval šesť mesiacov. Rovnaké testy sa potom opakovali do troch týždňov od skončenia maratónu. Testy zahŕňali meranie krvného tlaku, skúmanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie a stanovenie vaskulárneho veku.
Pokiaľ ide o priemerný čas, za ktorý účastníci maratón zabehli, mužská časť výskumu dokončila maratón za štyri hodiny a 30 minút, zatiaľ čo ženy za päť hodín a 40 minút. „Naša štúdia zdôrazňuje dôležitosť úprav životného štýlu na spomalenie rizík spojených so starnutím,“uviedla pre Independent Charlotte Manisty z Barths Heart Centre and University College London, ktorá je spoluautorkou výskumu. Ako dodala výskumníčka, tiež naznačuje, že je možné zvrátiť následky starnutia krvných ciev pomocou iba šesťmesačného tréningu.