Nový výskum planetárnych vedcov z Arizonskej univerzity odhalil prekvapujúce skutočnosti o ranom vývoji nášho planetárneho suseda. „Mnohí ľudia sa snažili odhaliť históriu vody na Marse,“ hovorí vedúca nového výskumu Jessica Barnesová. „Odkiaľ sa všetka marťanská voda vzala? A čo nám marťanská voda dokáže povedať o tom, ako Mars vznikol a vyvíjal sa?“

Práve pôvod marťanskej vody podľa vedkyne vypovedá, že vývoj Marsu nielenže dopadol celkom odlišne ako vývoj Zeme (na rozdiel od nej je Mars mrazivá, geologicky takmer mŕtva, kamenná púšť), ale celkom inak sa aj začal. Barnesová s kolegami v štúdii, ktorú zverejnil prestížny vedecký časopis Nature Geoscience, argumentujú, že to všetko možno vyčítať z izotopov vodíka.   

Marťanské skaly na Zemi

Pri výskume raného vývoja Marsu si vedci z Arizonskej univerzity vystačili s horninami nájdenými na Zemi. Niektoré fragmenty červenej planéty totiž pred miliónmi rokov dopadli na zemský povrch v podobe meteoritov vďaka tomu, že ich do kozmu katapultovali drvivé zrážky Marsu s veľkými asteroidmi.

FORMOVANIE ČERVENEJ PLANÉTY Izotopové zloženie marťanských meteoritov naznačuje, že teleso vzniklo neúplným premiešaním dvoch planetárnych zárodkov s odlišnými chemickými vlastnosťami.
FORMOVANIE ČERVENEJ PLANÉTY Izotopové zloženie marťanských meteoritov naznačuje, že teleso vzniklo neúplným premiešaním dvoch planetárnych zárodkov s odlišnými chemickými vlastnosťami.
Zdroj: PROFIMEDIA

Jessica Barnesová s kolegami sa zamerali na meteority marťanského pôvodu, ktoré v dávnej minulosti prišli do kontaktu s vodou. Niektoré pochádzali z marťanskej kôry, hmota ďalších však vznikla oveľa hlbšie, pochádzala až z marťanského plášťa.

Chemické analýzy zistili, že meteority tvorené hmotou plášťového pôvodu vykazovali rozličné pomery ťažkého a ľahkého izotopu vodíka. Hodnoty spadali do dvoch kategórií, akoby získali vodík (a teda aj vodu) z dvoch odlišných prapôvodných rezervoárov. Ani v jednom prípade však ich izotopové zloženie nesúhlasilo s hodnotami zistenými v marťanskej kôre.

DÁVNE ZÁHADY Výskum marťanských meteoritov poskytuje cenné informácie o minulosti červenej planéty.
DÁVNE ZÁHADY Výskum marťanských meteoritov poskytuje cenné informácie o minulosti červenej planéty.
Zdroj: PROFIMEDIA

Nikdy nebol žeravý

Meteority pochádzajúce z marťanskej kôry vykazujú širokú paletu izotopových hodnôt vodíka. Podľa výpočtov vedcov z Arizonskej univerzity túto skutočnosť možno najlepšie vysvetliť tak, že ich horniny vznikli namiešaním z rôznych pomerov hmoty „prapôvodných rezervoárov“. „Ukazuje sa, že izotopové hodnoty marťanskej kôry dostanete tak, že zmiešate rôzne pomery hornín s izotopovými hodnotami týchto dvoch zdrojov,“ hovorí Barnesová.

JESSICA BARNESOVÁ Sympatická vedkyňa skúmala marťanské meteority.
JESSICA BARNESOVÁ Sympatická vedkyňa skúmala marťanské meteority.
Zdroj: PROFIMEDIA

Dve kategórie izotopových hodnôt vodíka v marťanskom plášti podľa nej znamenajú, že tento vodík, a teda aj marťanská voda, pochádza z dvoch zdrojov, a to dvoch chemicky odlišných vesmírnych telies. „Tieto dva zdroje vody zistené vnútri Marsu nám môžu povedať čosi o povahe objektov, z ktorých vznikli vnútorné kamenné planéty slnečnej sústavy,“ prízvukuje.

Skutočnosť, že horniny marťanského plášťa dodnes chemickým zložením odrážajú jeden alebo druhý zdroj, podľa vedkyne znamená, že nikdy nedo­šlo k úplnému premiešaniu týchto telies. „Išlo o dve odlišné protoplanéty, ktoré vytvorili Mars tak, že sa zrazili, ale nikdy sa úplne nepremiešali,“konštatuje Jessica Barnesová. Podľa výskumníčky z toho vyplýva, že nikdy nenastalo úplné roztavenie Marsu. Na rozdiel od Zeme alebo Mesiaca marťanský povrch nikdy nepokrýval oceán magmy.