Novú nádej onkologickým pacientom ponúka takmer tridsaťčlenný medzinárodný výskumný tím vedený profesorom Jiřím Bártkom z Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny (ÚMTM) Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podľa nich antabus by mohol v kombinácii s meďou zabíjať nádorové bunky a smrteľnú chorobu vyliečiť. Alebo ju aspoň výrazne oslabiť. Po ôsmich rokoch výskumu odštartovali v Česku klinickú štúdiu na niekoľkých desiatkach pacientok s rakovinou prsníka. Potrvá zhruba dva roky. Ďalšie štúdie zamerané na iné typy tohto zhubného ochorenia prebiehajú v zahraničí. Všetky však v réžii českých vedcov.

Nádor upchajú a vyhladujú

Myšlienka, že disulfiram, známejší ako antabus, by mohol pomôcť pri liečbe rakoviny, nie je nová. Prvotné protinádorové účinky tohto liečiva opísali už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. U niektorých pacientov lekári zaznamenali zmenšenie alebo úplné vymiznutie nádorov. Boli to však len náhodné pozorovania, bez ďalšieho skúmania. Podobné výsledky zaznamenali neskoršie laboratórne testy i dánska epidemiologická štúdia. Napriek povzbudivým poznatkom sa možným využitím lieku týmto smerom doteraz nikto komplexnejšie nezaoberal. Jeho účinky na rakovinové bunky totiž neboli dostatočne efektívne.

Antabus: Vďaka nemu môže liečba onkologických ochorení výrazne zlacnieť. Veď polročná dávka vyjde na vyše 30 eur.
Antabus: Vďaka nemu môže liečba onkologických ochorení výrazne zlacnieť. Veď polročná dávka vyjde na vyše 30 eur.
Zdroj: ÚMTM

Až začiatkom nového milénia prišli vedci na to, že pridaním niektorých zlúčenín kovu, hlavne medi, ich možno znásobiť. A práve tento fakt motivoval skupinu výskumníkov z Česka, Dánska, zo Švédska, Švajčiarska, z USA a Kanady, aby sa problematikou začali zaoberať dôslednejšie. Špecialisti skombinovali viacero známych poznatkov, ktoré však na mnohé otázky neodpovedali. Hlavne, aká by mala byť tá správna koncentrácia, komu by liečivo mohlo pomôcť a ako vlastne celý mechanizmus v ľudskom organizme funguje. Dnes to už vieme. „Preukázali sme účinnosť mednatého metabolitu disulfiramu na nádorové bunky a prvýkrát sme ju zmerali u zvierat aj u ľudí,“ hovorí jeden z českých vedeckých pracovníkov Martin Mistrík. Dokázali tiež, že disulfiram zložitým biologickým procesom bráni rozkladu množstva poškodených bielkovín a tým prakticky nádor vyhladuje.

Pomôžu?: Ústav molekulárnej a translačnej medicíny v Olomouci. Tu sa rodí nová nádej pre smrteľne chorých pacientov.
Pomôžu?: Ústav molekulárnej a translačnej medicíny v Olomouci. Tu sa rodí nová nádej pre smrteľne chorých pacientov.
Zdroj: ÚMTM

Práve z rozložených bielkovín totiž čerpá základné stavebné kamene, aminokyseliny, potrebné na budovanie nových proteínov. Tento proces zároveň spôsobuje, že nádorové bunky nedokážu zo seba vylučovať nepotrebné látky, akoby sa upchali. „Odpad sa v nich začne hromadiť, a tak nie sú schopné ďalej prežívať,“ dodáva Mistrík.

Na oslavy je priskoro

Ani tie najoptimistickejšie vízie však nesľubujú, že by sme v krátkom čas mohli zabudnúť na tradičné zdravotnícke postupy. „Liečba nádorov bude zrejme vždy komplexná a ešte dlho nebude možné vyhnúť sa operáciám, niekedy ožarovaniu, chemoterapii, biologickej liečbe, prípadne imunoterapii,“ upozorňuje riaditeľ ÚMTM v Olomouci Marián Hajdúch. „Cieľom nášho snaženia je rakovinu buď úplne odstrániť z tela človeka, alebo ju zmeniť na dlhodobé a chronické ochorenie, ktoré bude minimálne zasahovať do bežného života chorých.“ Zdôrazňuje, že bude dôležité pomocou ďalších štúdií určiť, na ktorých pacientov a na aký typ ochorenia bude takáto liečba účinná.

Treba vydržať: Podľa prvoautora článku vo vedeckom časopise Nature Zdeňka Škrotta je zatiaľ predčasné hovoriť o revolučnom prelome v liečbe rakoviny.
Treba vydržať: Podľa prvoautora článku vo vedeckom časopise Nature Zdeňka Škrotta je zatiaľ predčasné hovoriť o revolučnom prelome v liečbe rakoviny.
Zdroj: ÚMTM

Jeho kolega doktorand Zdeňek Škrott spresňuje, že tím je stále v základnej fáze výskumu, v ktorej treba zistiť a detailne opísať pôsobenie disulfiramu s meďou na fyziológiu buniek rôznych typov nádorov. „Zatiaľ rozhodne nemožno hovoriť o prelome v liečbe rakoviny. Revolučná však môže byť myšlienka, že pri jej liečbe by sa mohol použiť veľmi lacný liek, ktorý je v klinickej praxi známy desiatky rokov.“

Kandidát na nobelovku

Spustením druhej fázy klinickej štúdie u pacientok s pokročilým metastázujúcim karcinómom prsníka sa tím výskumníkov na olomouckej univerzite posunul bližšie k hmatateľným výsledkom. Až ich vyhodnotenie objektívne ukáže, či antabus skutočne ponúka taký významný prínos k liečbe, aby sa začali meniť zaužívané medicínske postupy. Jednotlivé fázy klinického testovania trvajú približne dva roky. Ďalšie štúdie paralelne prebiehajú v zahraničí. V dánskej Danish Cancer Society a vo švédskom Karolinska Institutet. Zameriavajú sa na účinky disulfiramu na nádory mozgu, pľúc a pankreasu.

„Výskum, ktorého výsledky boli publikované v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov Nature, sa teší veľkej popularite aj preto, lebo ho vedie profesor Jiří Bártek. Tento vedec má za sebou stovky biomedicínskych štúdií a jeho meno sa v Českej republike najčastejšie skloňuje v súvislosti s možným ziskom Nobelovej ceny,“ hovorí PR manažér ÚMTM Peter Vanek. Úspešným ukončením výskumu účinkov staronového lieku by sa k tomuto oceneniu rozhodne priblížil.