DIÉTY

Z dlhodobého hľadiska spravidla nefungujú. Väčšina ľudí sa eventuálne vracia k pôvodnej hmotnosti alebo ju dokonca prekoná.
V rozpore s rozšírenou predstavou kľúčom k úspechu nie sú diéty, ale dlhodobá alebo trvalá zmena životného štýlu, spočívajúca v dostatku pravidelnej telesnej aktivity a zmene stravovacích zvyklostí.