Geneticky modifikované potraviny sa netešia dobrej povesti a v mnohých štátoch sú dokonca úplne zakázané. Niekedy však môžu byť aj prospešné. Dokazuje to štúdia amerických, britských a španielskych vedcov, nedávno publikovaná v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences pod názvom Unexpected synergistic HIV neutralization by a triple microbicide produced in rice endosperm. Informoval o nej napríklad aj magazín Newsweek. Tá dokazuje, že geneticky upravená ryža dokáže produkovať proteíny, schopné neutralizovať vírus HIV.

Podľa informácií World Health Organization (WHO), na konci minulého roku žilo s infekciou HIV na svete približne 37 miliónov ľudí.  Najviac ich je, samozrejme, v Afrike - tam pripadá na každých 25 dospelých jeden HIV-pozitívny.  V roku 2017 na následky tejto infekcie zomrelo približne 940-tisíc ľudí. 

Aj keď tieto čísla vyzerajú alarmujúce, v prevencii HIV sa za posledné roky dosiahol obrovský pokrok, avšak hlavne v ekonomicky rozvinutých krajinách.  Podľa údajov Centers for Disease Control and Prevention, medzi rokmi 1985 až 2010 klesol počet novonakazených zo 135-tisíc na 50-tisíc.

Účinnú vakcínu proti HIV sa zatiaľ nepodarilo vyvinúť, preto zostáva najlepšou obranou osveta a ústne podávané lieky.  Tie však v menej rozvinutých krajinách nie sú dostupné. Nový druh geneticky upravenej ryže však obsahuje  úplne rovnaké proteíny, schopné vírus HIV neutralizovať, ako klasické ústne podávané lieky. 

Takáto ryža obsahuje dva typy proteínov a jeden druh protilátky, schopných zastaviť šírenie HIV, presnejšie dokážu zastaviť snahu vírusu v raných štádiách choroby a dostať sa do buniek ľudského imunitného systému.  A čo je najdôležitejšie - z tejto ryže sa dá jednoducho spraviť pasta, ktorú si stačí aplikovať na pokožku, dôležité proteíny sú z nej bez problému schopné takto preniknúť do organizmu a zabrániť tak šíreniu HIV.

Toto je mimoriadne dôležité v ekonomicky menej rozvinutých krajinách, pretože pacienti nebudú musieť navštevovať kliniku, na čo nemajú vo väčšine prípadov ani čas a ani prostriedky, nehovoriac už o tom, že ani na klinikách tieto lieky často nie sú dostupné.

Kým sa však pasta z geneticky upravenej ryže stane naozaj schváleným liečivom, treba ešte podstúpiť množstvo testov, ktoré ukážu, či sa do tela  z takejto ryže spolu s liečivými proteínmi nedostáva aj niečo iné, čo by teoreticky mohlo byť škodlivé.  Ďalším obmedzením sú aj regulatívy, ktoré v mnohých krajinách regulujú, prípadne úplne obmedzujú pestovanie geneticky upravených plodín.