Rapídne klesajúce IQ sa týka ľudí narodených po roku 1975. Dovtedy boli hodnoty relatívne ustálené, občas mierne klesali. Až v spomínaných sedemdesiatych rokoch má priemerný inteligenčný kvocient klesajúcu tendenciu – a to v priemere až o sedem bodov každú generáciu, respektíve tri body každých desať rokov. Vedci popísali výsledky ako prekvapivé a najmä zarážajúce.

Kde sa stala chyba?

Autori štúdie vychádzali z výsledkov štandardných IQ testov, ktoré vykonávajú žiaci a študenti na základných a stredných školách už desaťročia. Z dostatočne veľkej vzorky testovaných adolescentov získali závery, ktoré vyhodnotili veľmi negatívne. A hľadajú dôvod, prečo IQ detí tak rapídne klesá. „Zjednodušene povedané, môže za to skutočne technologická doba internetu. Deti nečítajú knihy, k informáciám sa dostanú rýchlo, v podstate nemusia spraviť nič pre to, aby si ich vybojovali. A ešte aj tie informácie majú problém a nechuť spracovať a naučiť sa ich – veď na čo? Nájdem ich na internete, nemusím nič držať v hlave,“ vyjadril sa Stuart Richie, psychológ na univerzite v Edinburgu. Za ďalšiu skutočnosť, ktorá inteligenčný vývoj môže ovplyvňovať, je spôsob vyučovania matematiky a fyziky na školách. Študentom sa oproti ostatným rokom a generáciám výrazne okresal objem učiva. Vypustili sa veci, ktoré považovali za zbytočné a zložité pre deti. Kedysi sa však museli s nimi študenti popasovať, snažiť sa ich naučiť či pochopiť, inak by nespravili školu.