Sme osamotení. Všetci naši príbuzní sú preč. Vymreli. Moderný človek je posledným prežívajúcim zástupcom kedysi bohato rozkošateného rodostromu ľudského rodu (Homo).

Výskumníci objavili viac ako tucet druhov dávnych ľudí. A neustále objavujú ďalšie. Niektoré sú starobylé. V najnovšom prípade však platí pravý opak - novoobjavený druh má k nášmu druhu Homo sapiens veľmi blízko. S najväčšou pravdepodobnosťou dokonca úplne najbližšie.

Zubatý obor

„Nový pračlovek“ dostal meno Homo longi. Poznáme ho z takmer dokonale zachovanej lebky, ktorú objavili neďaleko mesta Čchha-pin v severovýchodnej Číne. „Táto skamenelina zachovala mnohé anatomické detaily, ktoré sú kriticky dôležité pre pochopenie vývoja rodu Homo a vzniku moderného človeka,“ hovorí čínsky paleontológ Čchüan-Ťi.

Lebka, ktorej nositeľ dostal prezývku Dračí muž, je mimoriadne robustná. A veľká - podľa výskumníkov predstavuje najväčšiu lebku pračloveka, ktorú poznáme z Číny. Skrývala mozog rovnako veľký ako mozog moderného človeka. Od lebky dnešných ľudí sa však líši viacerými archaickými znakmi, ako napríklad masívnymi nadočnicovými oblúkmi, širokou čeľusťou a nadmerne veľkými zubmi. A takisto anatomickými detailmi, ktoré nemá žiaden iný ľudský druh. „Okrem toho, že vykazuje typické znaky archaického človeka, lebka z mesta Čchha-pin tiež vykazuje zmes starobylých a vyspelých znakov, ktorá ju odlišuje od všetkých ostatných známych druhov rodu Homo,“ vyzdvihuje Čchüan-Ťi.

Náš sesterský druh

Podľa vedcov lebka pochádza z mužského jedinca. Na praveké pomery skonal v úctyhodne pokročilom veku, približne 50 rokov. Obýval zalesnenú záplavovú nížinu, zrejme ako súčasť menšej tlupy. Živil sa lovom vtákov, rýb a cicavcov, ako aj zberom lesných plodov a korienkov. Žil približne pred 150-tisíc rokmi. To znamená, že sa mohol stretnúť aj s členmi iných ľudských druhov, napríklad s neandertálcami alebo dávnymi zástupcami nášho druhu.

GALÉRIU k článku si pozrite TU >>>

Analýza príbuzenských vzťahov ukázala, že nový druh pračloveka z Číny predstavuje najbližšieho príbuzného moderného človeka. Má k nemu dokonca bližšie ako neandertálec, ktorý bol doposiaľ považovaný za nášho „evolučného súrodenca“. Vo vedeckom žargóne je teda Homo longi „sesterským druhom“ Homo sapiens. Z výsledkov príbuzenskej analýzy navyše vyplýva, že neandertálec sa od evolučnej línie, ktorá viedla k modernému človeku, oddelil o čosi skôr, než sa doposiaľ predpokladalo. Nie pred 600- či 800-tisíc rokmi. Ale možno už pred miliónom rokov.