Očkovací kalendár čakajú v tomto roku zmeny. Úpravy sa týkajú povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke tzv. MMR. Deti budú očkované druhou dávkou očkovacej látky proti MMR v 5. roku života, aktuálne je to v 11. roku.

„Našim zámerom je, aby poslednú triedu predškolských zariadení, do ktorej bude dochádzka od septembra 2020 povinná, navštevovali deti kompletne očkované dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Týmto krokom sa zníži riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch a posilní sa ochrana zdravia detí,“povedala exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Vyhláška o očkovaní sa novelizovala ešte v minulom roku počas jej pôsobenia.

Epidémie urýchlili očkovania


„Rozhodnutie presunúť očkovanie druhej dávky proti MMR do 5. roku života považujeme vzhľadom na nedávne epidémie osýpok na Slovensku a v Európe za potrebný krok. V epidémiách osýpok chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie. V súčasnom období klesajúcej zaočkovanosti v SR a v štátoch EÚ, ako aj vzhľadom na zvýšenú migráciu a cestovanie, nám podanie druhej dávky očkovacej látky v 5. roku života zabezpečí väčšiu a efektívnejšiu ochranu detí proti osýpkam,“povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Deťom, ktoré budú mať v tomto roku viac ako 5 rokov, bude druhá dávka očkovacej látky proti MMR podaná v 11. roku života - pôjde o deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015. Znamená to, že až do roku 2025 sa budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. – 18. mesiaci života a deti v 5. a 11. roku života. Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním detí v 15. – 18. mesiaci a v 5. roku života.