Nie všetky delfíny žijú v moriach. Niektoré druhy obývajú sladké vody. Výskumníci, ktorí sa o ne zaujímajú, však čelia zásadnému problému. V mútnych juhoamerických riekach ich prakticky vôbec nevidieť, ak sa zhodou okolností nenachádzajú priamo pri hladine. Obvykle sa z nich darí uvidieť len kúsok chvostovej či chrbtovej plutvy.

Na rozdiel od morských delfínov o správaní ich riečnych príbuzných preto vieme veľmi málo. Vlastne každé pozorovanie je veľmi cenné. V auguste 2021 sa na bolívijskej rieke Tijamouchi odohralo jedno v skutku mimoriadne. Veľmi informatívne. A zároveň bizarné.

Divadlo v rieke

Tím zoológov vedený vedcami z Federálnej univerzity v Riu Grande do Sul si počas terénneho výskumu všimol čulý pohyb na riečnej hladine. Ako sa ukázalo, išlo o skupinu vzácnych delfínovcov amazonských - konkrétne o bolívijský poddruh Inia geoffrensis boliviensis. Dvojmetrové zvieratá plávali s hlavami vystrčenými z vody. A to nie chvíľu, ale desiatky minút. Očividne sa odohrávalo čosi zvláštne. Vedci sa teda chopili fotoaparátov. Až po návrate do svojich pracovní si pri analýze fotiek uvedomili, že delfínovce plávali s anakondou v papuliach!

Skupina delfínovcov manipulovala s obojživelným hadom niekoľko desiatok minút bez toho, aby sa ho ktorýkoľvek z členov pokúsil zožrať či len „nahryznúť“. To podľa vedcov naznačuje, že zvieratá sa s úbohým plazom hrali. Napríklad raz plávali synchronizovane, držiac telo asi štvormetrového hada pevne v čeľustiach. Inokedy ho vláčili hore-dolu na vzdialenosť bezmála sto metrov jednotlivo alebo si ho navzájom podávali a rozmanitými spôsobmi s ním manipulovali.

Vražedná hra

Niektoré z delfínov na scéne predstavovali mláďatá. To podľa vedcov naznačuje, že dospelé jedince okrem hry možno týmto spôsobom „vyučovali“ svoje potomstvo, ako loviť anakondy a ako s nimi narábať. Zároveň je podľa vedcov možné, že mláďatá sa aktivitám dospelých prizerali jednoducho preto, že boli zvedavé. Fakt je, že samotná anakonda sa počas hry očividne nebavila. Delfínovce hada držali počas svojich aktivít tak dlho pod hladinou, že ku koncu nevykazoval žiadne známky pohybu. Hra delfínov ho teda stála život.

Vystrčili svoje...

Výskumníci si takisto všimli, že nadšenie niektorých dospelých samcov počas hry s hadom postupne prerástlo do sexuálneho vzrušenia. Zvieratá svoje stoporené prirodzenie dokonca ostentatívne vystrkovali z vody, takže sa ich podarilo odfotiť. Táto skutočnosť vedcov však neprek­vapila. Delfíny sú známi „nadržanci“ živočíšnej ríše.

FOTO zvláštnych sexuálnych hrátok V GALÉRII>>

Vedci v minulosti pozorovali, ako samce delfínov masturbovali ovinutím živých úhorov okolo penisu. Známe sú aj prípady skupinového znásilnenia samíc vlastného druhu, ako aj pokusy o penetrovanie dýchacích otvorov (!) iných druhov morských cicavcov. Delfíny, predovšetkým osamelé samce, niekedy roztúži aj prítomnosť človeka. Dokazuje to nemálo pokusov o „zblíženie“ trochu iného druhu s plávajúcimi alebo potápajúcimi sa ľuďmi. Na plážach francúzskeho mestečka Landevennec napríklad miestne úrady pre opakované sexuálne obťažovanie delfínom zakázali plávanie a potápanie v mori.