V Holandsku bola zahájená rozsiahla štúdia, pri ktorej sa skúmalo, či účinná látka obsiahnutá vo Viagre môže pomôcť pri bezpečnom vývoji plodu v situácii, keď  majú ženy nedostatočne vyvinutú placentu. To je príčinou toho, že deti sa rodia predčasne, majú veľmi nízku pôrodnú hmotnosť a minimálne šance na prežitie.

Ukázalo sa však, že podávanie lieku, ktorý zefektívňuje prúdenie krvi, môže u detí spôsobiť vážne poškodenie pľúc, ktoré viedlo až k ich smrti – a to minimálne v jedenástich prípadoch. Informácie o tom priniesla britská BBC.

Pokusy boli okamžite zastavené, experti vyhlásili, že musí prebehnúť podrobné vyšetrenie, ktoré celý mechanizmus objasní. Predbežne sa ukázalo, že celý experiment prebiehal štandardne a boli dodržané všetky predpísané postupy.

Podobné pokusy prebiehali už skôr v Británii, nepreukázali však žiadny pozitívny ani negatívny účinok aktívnej látky, obsiahnutej vo Viagre.

Nová holandská štúdia mala byť pomerne rozsiahlou, zapojilo sa do nej 11 nemocníc v celej krajine, vrátane univerzitných.  Spolu bola 93 ženám podaná účinná látka sildefanil (generická obdoba Viagry) a 90 z nich dostalo placebo.

A ukázalo sa, že až 20 z nich donosilo deti s vážnym poškodením pľúc, pričom 17 prípadov bolo zo skupiny, kde ženám podali sildefanil a len tri z tej, ktoré dostali neúčinné placebo. A kvôli následným  komplikáciám zomrelo krátko po pôrode 11 novorodencov, všetci zo „sildefanilovej“ skupiny.

Takto vyzerá molekula sildefanil citrátu (C27.H35.N6.O11.S), účinnej látky, obsiahnutej vo Viagre: uhlík (zelený), vodík (biely), dusík (modrý), kyslík (červený), síra (žltá).
Takto vyzerá molekula sildefanil citrátu (C27.H35.N6.O11.S), účinnej látky, obsiahnutej vo Viagre: uhlík (zelený), vodík (biely), dusík (modrý), kyslík (červený), síra (žltá).
Zdroj: profimedia.sk

To vedcov šokovalo,  štúdia bola okamžite zastavená.  Vedci pritom nijako nerozvážne nehazardovali so životmi matiek a ich detí, podobné štúdie už prebehli aj predtým, ani v jednej sa neobjavili u detí žiadne nežiaduce komplikácie.

To potvrdil aj profesor Zarcko Alfirevic z University of Liverpool, ktorý úplne rovnaký prieskum viedol predtým v Británii. Pre BBC povedal: „Zistenia z holandskej štúdie sú absolútne nečakané. Musíme ich veľmi pozorne a rozvážne preskúmať... pretože nič také sa nezistilo v dvoch podobných štúdiách, ktoré sa uskutočnili v Británii a Austrálii.“