Všeobecný lekár už nepotrebuje odporúčanie od špecialistu na začatie liečby. Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, liek proti hypertenzii môže predpísať sám. S takouto novinkou prichádza Ministerstvo zdravotníctva, ktorá platí od 1. februára 2019. Väčšina druhov liekov na zníženie vysokého krvného tlaku je teda od začiatku februára bez takzvaného preskripčného obmedzenia.

Významný benefit

Ako sa uvádza v stanovisku ministerstva, ide o významný benefit, pretože pacient môže všetko vybaviť už u obvodného lekára. „Zároveň lekárom prvého kontaktu opäť posilňujeme kompetencie, čím sa opäť zvyšuje atraktívnosť tohto povolania,“povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. K pôvodnej skupine pribudlo ďalších 14 liečiv v rôznych baleniach. Ide o ďalší z krokov ministerstva zdravotníctva v prospech pacientov a zjednodušeniu prístupu k ich liečbe. Zrušenie preskpričných obmedzení vyšlo od Kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva.

Podľa Jany Bendovej, hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo z rezortu zdravotníctva, všeobecní lekári kompetencie pre liečbu hypertenzie už mali. V praxi sa stretávali s prekážkami. Najvhodnejší liek totiž mohol predpísať len internista alebo kardiológ. Okrem toho boli pacienti svedkami absurdných situácií kedy praktický lekár mohol napríklad predpísať dva lieky osobitne okrem prípadu, keď boli v jednej tablete. Ambulancie špecialistov tak zapĺňali pacienti bez komplikácií, ktorých mohli vybaviť všeobecní lekári.

Ušetria

Krok ministerstva vítajú tak všeobecní lekári ako aj špecialisti. Všeobecným lekárom rozhodnutie umožní lepšiu dostupnosť k pacientovi ako aj jeho peniaze a čas. Špecialisti zasa zmenu vítajú s toho dôvodu, že sa budú môcť naplno venovať komplikovaným pacientom. Tí predstavujú podľa ministerstva približne pätinu všetkých pacientov s vysokým krvným tlakom.

Rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov môže v konečnom dôsledku podľa šéfky Kategorizačnej komisie môže slúžiť aj ako motivácia pre absolventov medicíny, ktorý majú záujem pacientov liečiť a nielen vypisovať výmenné lístky.