Napriek tomu, že naša ľudová slovesnosť alkohol nielen používa, ale najmä požíva, v prípade budúcich mamičiek je zaužívané, že v tehotenstve sa nepije. Odborníci však varujú, že budúcich mamičiek, ktoré si zvyknú z času na čas vypiť alkoholické nápoje nie je málo. Vypiť si a nebodaj si hrknúť počas tehotenstva však môže mať katastrofálne následky pre novorodenca.

Piť v tehotenstve "normálka" 

Nelichotivá štatistika Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého viac ako 30 % žien počas gravidity požíva alkoholické nápoje je podľa odborníkov ako hranie ruskej rulety so zdravím svojho dieťaťa. Práve zvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie počas tehotenstva je hlavným cieľom Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, ktorý pripadá na 9. septembra.

Minulý rok edukovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike približne 3 500 záujemcov o témach súvisiacich s užívaním alkoholu a o vplyve jeho konzumácie na organizmus ženy, osobitne v tehotenstve, o fetálnom alkoholovom syndróme a ďalších.

Ako hovoria výsledky, že ženy pijú alkohol počas tehotenstva preto, že netušia, že sú tehotné. Veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť. Takisto podľa Úradu verejného zdravotníctva ženy nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti. Ďalším dôvodom požívania alkoholu počas tehotenstva je fakt, že užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné. A rovnako sa budúce matky pitím snažia zvládnuť náročné životné situácie ako násilie, depresívne stavy či zlú existenčnú situáciu.

Neexistuje bezpečný čas

„Je dobré vedieť, že neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva,“ stojí v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva k téme pitia alkoholu u tehotných žien. Úrad zároveň pripomína, že pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa a čím viac matka pije, tým je riziko vyššie.

„Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť  množstvo zdravotných ťažkostí známych ako poruchy fetálneho alkoholového spektra,“ upozorňuje Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm. „Ľudia s fetálnym alkoholovým syndrómom mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov,“konštatujú odborníci.

K syndrómu na Slovensku neexistujú presné štatistiky, ale podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach je odhad 1 zo 750 novorodencov. Menej závažné príznaky sa objavujú u desiatich až dvanástich z 1000 novorodencov.
Závažným zistením je skutočnosť, že koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká ako u matky. Alkohol prechádza placentou a krvou do plodu. Plod však nedokáže odbúravať alkohol a vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín.
Príznaky sú katastrofálne a od mentálnej retardácie dieťaťa, nižšieho IQ ide aj o spomalenie vývoja či poruchy spánku. V rámci telesných zmien sa popíjanie matky môže prejaviť u dieťaťa napríklad malou hlavou, poškodením zraku a sluchu či vrodené srdcové chyby.

Odborníci preto radia matkám len jedno: nepiť počas tehotenstva alebo nepiť keď žena chce otehotnieť. Proste „Na zdravie!“ nemusí byť vždy na zdravie...