Napriek neutíchajúcim správam o výskyte vírusu COVID-19 je leto časom dovoleniek. Mnohí z nás v obavách pred komplikáciami však radšej nikam necestujú. Úrad verejného zdravotníctva však zverejnil zoznam krajín, ktoré považuje za menej rizikové. Od pondelka 14. júla k nim pribudlo aj Spojené kráľovstvo.

V zozname aj Chorvátsko

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva, po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa úrad spolu s odborným konzíliom rozhodli zaradiť na zoznam menej rizikových krajín aj Spojené kráľovstvo. Opatrenie  má nadobudnúť účinnosť v pondelok 20. júla 2020.

„V zozname menej rizikových krajín sa aktuálne nachádzajú Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko,“uvádza na svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva. Odborné konzílium prehodnocuje zoznam menej rizikových krajín približne v dvojtýždňových intervaloch. Úrad preto odporúča sledovať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva na stránke www.uvzsr.sk.

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname (riziková krajina), sa nariaďuje, aby sa prihlásil na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.

„Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa musia podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Počas domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti,“ vysvetľuje úrad.

Viac ako polovica zo zahraničia

Čo sa týka situácie na Slovensku, tá je podľa úradu pod kontrolou a vzniknuté ohniská nákazy sú identifikované, monitorované a podchytené. „V sledovanom období bolo formou klasického epidemiologického vyšetrovania zaznamenaných 363 nových prípadov ochorení COVID-19. Viac ako polovica z nich (187 prípadov) bola importovaná zo zahraničia. Najviac importovaných prípadov pochádzalo z Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie, Srbska a Macedónska,“ konštatuje Úrad verejného zdravotníctva.

Vláda navyše na svojom rokovaní 13. júla schválila návrh novely zákona o elektronických komunikáciách a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ďalší spôsob epidemiologického vyšetrovania. „Podľa návrhu, o ktorom bude tento týždeň rokovať Národná rada, by mali osoby, ktoré boli v niektorej z rizikových krajín, dostať pri návrate na Slovensko SMS správu od telekomunikačného operátora. V nej bude informácia, že po návrate na Slovensko sa musia zaregistrovať na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR,“ uvádza sa na stránke Úradu verejného zdravotníctva, ktorý bude môcť požiadať operátorov o zoznam telefónnych čísiel, ktorým túto SMS správu odoslali. Hygienici následne budú môcť porovnať tento zoznam so zoznamom ľudí, ktorí sa nahlásili. Vyplynie tak zoznam telefónnych čísiel, ktoré sa pri návrate na Slovensko nezaregistrovali. Hygienici ich potom budú kontaktovať.