Pri adoptívnej imunoterapii, ktorú odborníci optimalizujú a zefektívňujú už niekoľko rokov, sa T-bunky (druh bielych krviniek, schopných zabíjať rakovinové bunky) zhromaždia a rastú v laboratóriu, následne sa aplikujú pacientovi, aby pomohli likvidovať tie nádorové a nielen samotné – môže sa z nich zostavený „koktail“ tak, aby boli čo najúčinnejšie.

Teraz vedci zo slávnej Icahn School of Medicine prišli na spôsob, ako ešte efektívnejšie dopraviť presne zostavené imunitné stimulansy  do miest, kde sa nachádzajú nádory. 

Jedna z ich zložiek obsahuje dendritické bunky. Tie, zjednodušene povedané, plnia v rámci armády imunitného systému úlohu generálov, rozhodujúcich, ako sa bude správať, koho bude chrániť a na koho zaútočí ako na nepriateľa. Ďalšia zložka stimulansu „povie“ dendritickým bunkám, aby T-bunkám vydali aktivačný rozkaz a prinútili ich bojovať proti nádorovým.

Keďže sa tak deje priamo v nádore, je to oveľa efektívnejšie a účinnejšie, pretože imunitný systém takto veľmi rýchlo rozpozná škodlivé bunky a začne ich efektívnejšie likvidovať. V podstate sa ich učí spoznávať priamo na mieste. Vďaka takejto „in situ“ vakcinácii priamo v nádore vznikne malá továreň, ktorá v ňom vyrába bunky, schopné rakovinu zastaviť.

Tento nový prístup nazvali imunoterapiou založenou na blokáde imunitných kontrolných bodov a vyskúšali ju aj na ľudských pacientoch s pokročilým lymfómom.  Pri niektorých z nich došlo k dlhodobému ústupu ochorenia, ktoré sa nevrátilo ani po mesiacoch až rokoch. Vedci, ktorí experiment robili, vyjadrili v súvislosti s touto metódou liečby „extrémny optimizmus“.