Kým Svetová zdravotnícka organizácia vydala stanovisko, v ktorom považuje šíriaci sa koronavírus za stav pandémie, Slovenská lekárnická komora upozorňuje na vážne nedostatky, s ktorými sa denne boria jej členovia. Chýbajú ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, ale prechodne aj lieky proti horúčke.

Chýbajú základné pomôcky

Ako uvádza komora, len 1,23% z verejných lekární, ktoré sa zapojili do dvojdňového prieskumu, má k dispozícii dostatočný počet ochranných pomôcok, ako rúšok alebo respirátorov. Takmer 90 percent nedisponuje dezinfekčnými prostriedkami na výdaj pacientom, pričom zásoba dostupná v ostatných lekárňach pokrýva požiadavky na maximálne sedem dní. „Čo je alarmujúce, takmer tretina lekární z prieskumu nemá dostupné dezinfekčné prostriedky ani na dezinfekciu svojich priestorov, ako zdravotníckeho zariadenia,“ uvádza sa v stanovisku Slovenskej lekárnickej komory, v ktorom sa ďalej uvádza, že tretina lekární má zásobu dezinfekčných prostriedkov na tento účel len asi na týždeň a tretina na mesiac. Do prieskumu sa zapojilo 41 percent verejných lekární z celého Slovenska.

Kritická situácia

„Spomenuté zistené údaje možno považovať za kritické. Ako ďalší kritický bod vnímame tiež informácie, že v distribučných spoločnostiach začínajú byť prechodne nedostupné lieky na liečbu horúčky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu, ako aj farmaceutické suroviny používané pri individuálnej príprave liekov,“ vysvetlil Ondrej Sukeľ, prezident lekárnickej komory. Podľa Sukeľa sme aj na Slovensku v dôsledku šírenia nového koronavírusu svedkami opatrení zo strany štátu smerom k verejnosti.

Zarážajúca podľa neho je skutočnosť, že napriek tomu, že štát ako prvý formou SMS správ definoval lekárne ako miesta jediného osobného kontaktu verejnosti so zdravotníckymi pracovníkmi, v mediálnych vyhláseniach predstaviteľov vlády či štátnych inštitúcií sa problematike verejných lekární a bezpečnosti lekárnikov pôsobiacich v nich nevenuje žiadna pozornosť.

Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory nie sú podľa šéfa lekárnikov prizývaní na rokovania krízových štábov a nemajú absolútne žiadne relevantné informácie či odporúčané postupy.

Slovenská lekárnická komora vydala v súvislosti s ochorením COVID-19 v pondelok 9. marca 2020 vyhlásenie k aktuálnej situácii, v ktorom vyslovuje presvedčenie o pripravenosti štátu a jeho relevantných inštitúcií na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov.

Zároveň v ňom apeluje na predstaviteľov štátu, aby zabezpečili bezproblémovú dostupnosť ochranných a dezinfekčných prostriedkov tak v záujme bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov verejných lekární, ako aj bezpečnosti pacientov v priestoroch lekární dostupných verejnosti.

„Verejné lekárne sú vystavené zvýšenému tlaku pacientov, sú miestom primárneho kontaktu a najčastejšie navštevovaným zdravotníckym zariadením. Ignorovanie potreby ochrany zamestnancov verejných lekární, považujeme za neprípustné a nepochopiteľné,“ upozornil Sukeľ, podľa ktorého už teraz viacerí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti informujú, že zamestnanci lekární vo vyššej miere požadujú čerpanie dovolenky, prípadne sú uznaní za práceneschopných. Toto všetko môže podľa Sukeľa vyústiť až do stavu, že viaceré lekárne skrátia svoj prevádzkový čas a niektoré budú zatvorené, čím sa sťaží prístup pacientov k liekom.