Malo to prísť už cez leto, napokon sa počkalo do septembra. Reč je o okresaní príplatkov za služby na pohotovosti v nemocnici lekárom Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorí zároveň pôsobia na akademickej pôde. Podľa lekárov – učiteľov ide o krátenie až o polovicu, voči čomu sa chcú ohradiť v krajnom prípade vypovedaním služieb. Vedenie nemocnice však má voči výhradám zdravotníkov iný názor.

Prídeme o 500 eur 

Celý problém sa dotýka lekárov – pedagógov, profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorí okrem svojho pracovného úväzku na univerzite zároveň slúžia v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Vedenie nemocnice lekárom ešte v júli oznámilo, že za svoje služby na pohotovosti dostanú menej peňazí. Vedenie, ako sme sa dozvedeli nepoužilo však takýto priamy slovník. „V júli sme boli oboznámení o zmene v spôsobe vykazovania Ústavnej pohotovostnej služby, neboli sme však dopredu informovaní že vykazovanie obnáša redukciu platieb o 50 percent. To sme sa dozvedeli až následne,“ povedali nám lekári, ktorí si neželajú byť menovaní. V reálnych číslach tak príde atestovaný lekár slúžiaci na nemocničnej pohotovosti o približne 500 až 750 eur mesačne. O to závažnejšia je skutočnosť, že nové krátenie postihuje približne 40 až 50 percent zamestnancov Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Oficiálne stanovisko, prečo došlo ku kráteniu platieb za pohotovostnú službu sa školskí pracovníci nedozvedeli. Ako najčastejší dôvod sa uvádza vyrovnanie platieb za služby so zdravotníckymi pracovníkmi. Často sa argumentuje kolektívnou zmluvou. Zdravotnícki pracovníci však podľa dotknutých lekárov fungujú v inom režime. Po ukončení pohotovosti majú automaticky voľno, kým školskí pracovníci ostávajú naďalej v robote, plnia si svoje školské povinnosti ako výučbu a spravidla aj zdravotnícke povinnosti - starostlivosť o pacientov s odôvodnením, že ich zmluva je postavená inak a zákon im to umožňuje. Často skloňovaným dôvodom je podľa lekárov-učiteľov, že nemocnica chce ušetriť, tak siahla na platby za ústavnú pohotovostnú službu pre školských pracovníkov.

Platy sa krátiť nebudú 

Vedenie nemocnice sa však voči vyjadreniam lekárov vyhraňuje. „V prvom rade je veľmi dôležité povedať, že žiadne Ambulantné pohotovostné služby v Univerzitnej nemocnici Bratislava  nemáme a ani nebola vypracovaná žiadna smernica, ktorá by sa dotýkala platov lekárov. Platy lekárov sa v žiadnom prípade nekrátia,“ uviedla Eva Kliská, hovorkyňa univerzitnej nemocnice. Podľa hovorkyne lekári dostávajú mzdu v súlade s Kolektívnou zmluvou nemocnice  a v súlade so Zákonníkom práce. „Kolektívna zmluva je koncipovaná tak, aby boli všetci lekári odmeňovaní rovnakým spôsobom tak a tak, aby žiadna kategória zamestnancov nebola zvýhodňovaná,“ uviedla ďalej Kliská. Kolektívna zmluva nemocnice je podľa hovorkyne dostupná a zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a tiež vo vnútornej sieti Univerzitnej nemocnici Bratislava zvanej intranet, kde si ju každý zamestnanec môže prečítať. „Navyše na vyjednávaní o Kolektívnej zmluve sa zúčastňovali všetci zástupcovia odborov vrátane lekárov, ktorí o podmienkach v Kolektívnej zmluve s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava veľmi konštruktívne diskutovali a s finálnym znením Zmluvy súhlasili,“ dodala hovorkyňa

Viac sa k téme nespokojných lekárov - pedagógov aj úplnú reakciu vedenia Univerzitnej nemocnice dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Plus 7 Dní