Najbohatšie jedno percento svetovej populácie zo 7, 75 miliárd ľudí na Zemi je zodpovedné za viac ako dvojnásobné znečistenie uhlíkom v porovnaní s 3,1 miliardou najchudobnejších ľudí. Uvádza to správa spoločnosti Oxfam s názvom „Konfrontácia nerovnosti uhlíka". 

Nadmerná konzumácia bohatou menšinou poháňa klimatickú krízu, no doplácajú na to chudobné komunity a mladí ľudia.
Tim Gore, vedúci klimatickej politiky spoločnosti Oxfam

Správa vyhodnocovala vypúšťanie oxidu uhličitého rôzne bohatými vrstvami svetovej populácie v období medzi rokmi 1990 až 2015, keď ľudstvo viac ako zdvojnásobilo množstvo emisií v ovzduší.

Desať percent, polovica emisií

Zistilo sa, že 10 percent najbohatších vytvára 52 percent emisií pridaných do ovzdušia v rokoch 1990 a 2015.

Najbohatšie jedno percento je zodpovedné za 15 percent emisií - viac ako všetky občania EÚ .

Nedávna štúdia zistila, že najbohatších 10 percent domácností využíva takmer polovicu (45 percent) všetkej energie spojenej s pozemnou dopravou a tri štvrtiny všetkej energie spojenej s letectvom. Pričom doprava dnes predstavuje zhruba štvrtinu emisií, SUV boli druhým najväčším motorom globálneho rastu uhlíkových emisií v rokoch 2010 až 2018.

Bohatí lietajú, problémom sú aj SUV

"Nadmerná konzumácia bohatou menšinou poháňa klimatickú krízu, no doplácajú na to chudobné komunity a mladí ľudia," upozorňuje v správe Oxfamu Tim Gore, autor správy a vedúci klimatickej politiky v organizácii.

„Vlády musia obmedziť emisie bohatých prostredníctvom daní a zákazov luxusného uhlíka, ako sú SUV, a častých letov. Príjmy by sa mali investovať do verejných služieb a nízkouhlíkových odvetví, aby sa vytvorili pracovné miesta a pomohlo sa s ukončením chudoby, “ dodal Gore .

Aby sa ľudstvo najhorším prejavom klimatickej zmeny vyhlo, musí každý rok z najbližších desiatich výrazne obmedziť množstvo vypustených emisií - aspoň o 7,6 percenta ročne.

Opatrenia na zastavenie koronavírusu povedú tento rok k prepadu, ktorý sa k tejto hodnote môže priblížiť. No  nečakaná situácia si ich vynútila a neboli systémové. "Vlády sa musia chopiť príležitosti premeniť naše ekonomiky a vytvoriť lepší zajtrajšok," hovorí Gore.