Posledné dni sa látka LSD, teda dietylamid kyseliny lysergovej dostala do verejnej debaty prostredníctvom priznania lídra mimoparlamentného politického subjektu Progresívne Slovensko, ktorý sa verejne kajal za jej užívanie. Okrem náhodilej zábavky je však LSD látka predmetom vedeckého skúmania v súvislosti s liečbou ťažkých psychických ochorení. Výskum LSD je však astronomicky drahý.

Až tri miliardy na vývoj

Výskumníci vo svete skúmajú v súčasnosti možné pozitívne účinky drogy LSD pri liečbe depresií, úzkosti, alkoholizmu, nikotinizmu či posttraumatickej stresovej poruchy. Problémom je, že štúdie sú finančne i metodologicky náročné. „Môžu si ich dovoliť len najväčšie farmaceutické firmy. Vyvinutie nového lieku stojí zhruba 3 miliardy amerických dolárov,“povedal riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave Ľubomír Okruhlica na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Odborníci zatiaľ nevedia určiť, aké sú bezpečné dávky LSD, ako dlho je možné drogu podávať, či aké kritériá zvoliť pre výber pacientov. „Tiež je ťažké zistiť, aké sú dlhodobé negatívne následky. Robia sa až postregistračné štúdie, ktoré sledujú, či droga nespôsobuje nejakú zdravotnú komplikáciu či kardiovaskulárne problémy,“ tvrdí Okruhlica. Tiež treba určiť riziko zdravotných komplikácií v kombinácii LSD s inými látkami. Podľa dohovoru Organizácie Spojených národov a slovenských zákonov LSD patrí do skupiny najprísnejšie kontrolovaných látok. „Jeho držanie, výroba a distribúcia sú trestné, avšak užívanie drogy trestné nie je,“ priblížil Okruhlica. Rovnako sa netrestá ani výroba a použitie LSD len na výskumné účely.

Jej výhodou ako možného lieku by podľa Okruhlicu bolo to, že LSD nevyvoláva závislosť. Pri liečbe by tiež bolo len malé riziko smrteľnej komplikácie. Halucinogénna droga však môže vyvolať vážnu duševnú poruchu, napríklad schizofréniu. „Na vznik schizofrénie má vo svete predispozíciu približne 15 percent ľudí,“ priblížil odborník. Pod vplyvom LSD tiež hrozí sebapoškodzovanie a to, že človek sa dostane do prostredia, v ktorom sú aj iné nebezpečné drogy. 

Podľa Okruhlicu sa výskumy LSD alebo ďalších halucinogénnych drog, napríklad extázy, ako liečiva realizujú napríklad na klinike v Zürichu vo Švajčiarsku či vo viacerých klinikách v Spojených štátoch amerických. Zatiaľ nie sú vo fáze klinického skúšania na pacientoch. LSD patrí do skupiny halucinogénnych drog, ktoré skresľujú vnemy a výrazne menia náladu človeka. Faktom zostáva, že aj iné lieky obsahujú psychoaktívne látky, ako napríklad morfín. Na Slovensku sa pre problémy s halucinogénmi v roku 2018 liečili štyria ľudia, pričom celkový počet liečených závislostí od drog bol 3038. „Najčastejšie ide o závislosť od pervitínu,“ povedala vedúca Inštitútu drogových závislostí CPLDZ Zuzana Kamendy.

Problém aj s marihuanou

Okrem LSD majú ťažko chorí pacienti problém aj pri zaobstarávaní kanabisu na liečebné účely. Na jar sme informovali v reportáži o tom ako mnohým Slovákom pomáha u nás zakázaný konopný olej s obsahom látky CBD. Oslovili sme vtedy predsedu občianskeho združenia Medicann Richarda, ktorý liečebné účinky konopy ocenil na vlastnej koži. Konope mu pomohlo pri bolestiach nakoľko má kratšiu končatinu. „Stačí mi dať si večer dobrého ,špeka‘ a bolesti pominú,“ povedal nám s úsmevom pri osobnom stretnutí.

Rovnako trpel silnými alergiami. Užívaním konopy sa ich zbavil. Osobná skúsenosť viedla Richarda venovať sa tejto téme hlbšie. Okrem chýbajúcej osvety ohľadne kanabinoidov, teda látok, ktoré obsahuje rastlina konopa, zabezpečuje združenie konopné produkty pre vyše 2 500 ľudí, ktorých evidujú vo svojej databáze. Najčastejšie hľadajú pomoc pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami ako epilepsia, skleróza multiplex, ale aj pacienti s onkologickými ochoreniami. „Pomáhame týmto ľuďom tak, že užívajú naše produkty s obsahom látky CBD,“ vysvetľuje predseda Medicannu. Látka CBD je nepsychoaktívna látka marihuany. Známou psychoaktívnou látkou je napríklad THC. Pretože užívanie konopy je na Slovensku ilegálne, združenie podstupuje riziko v tom, že tieto produkty svojim klientom zabezpečuje a klienti podstupujú riziko, že tieto produkty, najmä olej s obsahom CBD, užívajú.

„Naším krédom je - Radšej byť ilegálne zdravý ako legálne mŕtvy. Počet ľudí, ktorí sú ochotní prekročiť nejaký hlúpy zákon, keď si môžu pomôcť, rastie,“ vysvetlil Richard trestnoprávne hľadisko, ktoré v prípade jeho klientov nezohráva rolu. Združenie používa primárne oleje s vysokým podielom kanabinoidov. Tieto extrakty získava združenie od rakúskeho výrobcu, ktorý má všetky výrobky atestované, produkty sa oficiálne a legálne predávajú v niektorých krajinách Európy. Olej s podielom 10 percent látky CBD pritom stojí 50 eur. Pretože každé ochorenie je individuálne, vyžaduje si rovnako individuálny prístup. Preto skôr než je klient zaradený do databázy, predchádza mu komplexnejšia diagnóza a priebeh doterajšej liečby. Na Slovensku platí vyhláška, ktorá povoľuje legálne pestovať technické konope pre vlákna, semená alebo ako potravu pre úžitkové zvieratá, ale nie je možné extrahovať ho. „Extrakciou získavate kanabinoidy a to je na Slovensku trestné. Sme jediná krajina v EÚ, ktorá to tak má,“ vysvetlil Richard dôvod, prečo oleje s obsahom CBD neodoberajú od lokálnych pestovateľov konopí.